Purmerend in grootmoeders tijd

Purmerend in grootmoeders tijd

Auteur
:   J. ten Cate
Gemeente
:   Purmerend
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4984-6
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Purmerend in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

69. De andere ingangvan de Padjedijk vanaf de Westerstraat geeft dit beeld te zien. Links was het cafe van Bram Vos, rechts de winkel van Albert Heyn met zijn prachtige tegeltableaus aan de wand met diverse Indische afbeeldingen. De tabakszaak van Koopman staat er links ook nog op met daarnaast de schoenenzaak van Nooy. Het stadhuis had toen nog geen carillon.

Purmerend - Wilhelminaplein en Juli~astraat

70. Men had in Purmerend de grachtengordel die destijds was aangelegd om Purmerend te verdedigen. In 1900 besloot men buiten deze gordel te gaan bouwen. De Heerengracht en Nieuwegracht waren er het eerst, daama de Julianastraat met daaraan gekoppeld de Wilhelminalaan. Hiervan ziet men hier de huizen, naast het verenigingsgebouw "Vooruit". De rijks-h. b.s. was nog niet gebouwd, de fotograaf staat op het weiland, waarop later deze school zou komen.

71. Op ditzelfde weiland werd op 5 september 1920 een balonnenwedstrijd gehouden. De reden hiervan was niet te achterhalen.

72. In 1922 begon men met de bouw van de h.b.s. te Punnerend, waarvan hier een foto, waarop deze bouw al vergevorderd was. Het was een heel werk, omdat het land opgehoogd moest worden met zand. Dit gebeurde door middel van kiepkarretjes, die het zand uit een schuit haalden die in het kanaallag, en via een uitgebreid railsysteem dit ter plaatse bracht. Het was geheel handenarbeid.

73. Het gebouw werd 7 januari 1926 plechtig geopend. De perken in de Wilhelminalaan werden destijds slecht verzorgd, zoals hier duidelijk te zien is. Het hekwerk van de school is in de winter van 1944/45 geheel verstookt en nu is er een lagere omheining, zonder hout. Achter dit complex zijn veel later diverse scholen gebouwd, waardoor men nu spreekt van de Rijksscholengemeenschap.

J ulianastraat

Purmerend

74. Hier een beeld van de Julianastraat, voordat de bouw van de h.b.s. en van het chalet van burgemeester D. Kooiman begon. Het katholieke ziekenhuis was er ook nog niet; wel had men toen al een omheining geplaatst om het terrein achter het St. Liduinagesticht. Een omheining door middel van bomen aan de Julianastraat, die steeds gesnoeid werden, zodat zij leken op handen, die zeiden: tot hier en niet verder. Dat was toen de St. Liduinatuin, een totaal ander begrip dan nu in 1990.

Julianastraat. Purrnerend.

75. Een fase verder: het ziekenhuis is nog niet gebouwd, wel de burgemeesterswoning. Hier liggen de rails waarmee het zand naar het bouwterrein van de h.b.s. getransporteerd werd.

76. Gewerkt werd er ook in Purmerend en het werk dat ik altijd zeer bewonderde, was dat van een stratenmaker. Het is altijd prachtig voor deze personen zomers te werken, maar in de winter en ook als het af en toe regent is dit niet zo best. Hier ziet u twee personen aan de Neckerstraat, de knielende is Henk Timmerman, de staande Frans Beuze. Links ziet men nog de Ganzensloot.

77. Hier het werk aan de J aagweg. De knielende man met licht overhemd is weer Henk Timmerman en de staande persoon reehts is zijn broer Syp Timmerman. De opzichter lijkt mij de heer Postema. Links loopt de trambaan. Op de aehtergrond een stukje Amsterdamsehe Poort.

78. Hier een beeld achter de huizen van de Purmersteenweg. De personen hierop zijn: P. Edses, J. v.d. Meer, C. Dinkla, J. Oosting, G. Oosting, A. Timmerman, J. Slooten en J. de Vries. Zij brengen hier aarde, die voor de tuinen van de woningen bestemd was.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek