Purmerend in oude ansichten deel 1

Purmerend in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G. Schulting
Gemeente
:   Purmerend
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3993-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Purmerend in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

De trouw geblevenen aan de dirigent J. P. Groot. Dit corps ging verder onder de naam van "Het Stedelijk Muziekcorps". De foto werd genomen bij gelegenheid van het NationaaI muziekconcours van 1902 te Purmerend. Links bij de grote trom Jaap Hartman, rechts bij het vaandeI Isse de Vries, die we ook al zagen bij O.B.K.

153

154

Dat de verschillende muziekcorpsen vele goede krachten hadden, blijkt weI uit het feit, dat zich in 1901 een apart "Saxophone-Quartet" had gevormd, dat concerteerde in onder andere Amsterdam, Hoorn en lJmuiden, en prachtige nummers op het programma had staan. Het oogstte veel succes. De musici waren: zittend: H. R. W. Thie, sopraan sax, en leider; J. D. Thie Jr., bariton. Staand links: Peter Grandadam, tenor sax en rechts C. Schilder, alt sax.

Van 1912-1916 kende Purmerend ook een harmonica-vereniging, "Kunst naar Kracht"; directeur was de bekende accordeon-virtuoos Jaap Kelder, die persoonlijk ook veellauweren oogstte. Zittend van links naar rechts: C. Nat, .I. Hooijberg, P. Rot, .lac. Kelder (dirigent), .I. Spaans en H . .I. Binken. Staande van links naar rechts: A. Krijgsrnan, .lac. Nat, J. Eggers, K. Hooijberg, M. Brinkman, K. Onrust, C. v. d. Velde, G. Horstman, A. de Boer en D. Brinkman. Jaap Kelder overleed in 1917 aan de toen beruchte "Spaanse Griep".

155

156

Onder de bezielende leiding van de heer H. Prijs, gaf de operettevereniging omstreeks 1910 prachtige uitvoeringen, waarvan we hier een mooi decor zien. Ook de dames Schouten waren natuurlijk van de partij.

?. _~ _~":i

1 september 1920 werd opgericht de katholieke Harmonie "Crescendo", welke ook thans nog op de bondsconcoursen vee I succes heeft. We zien op de foto vele bekende figuren onder andere de heren Lansdaal, De Koning, die vroeger als schaatsenrijder een bekende sportman was, Nic. Brune de kleermaker enz. Velen zijn reeds overleden.

157

158

De schutterij mag zeker in een album van de stad niet ontbreken. Ze vormde een attractief onderdeel van het stadsleven en deed in tijden als dat nodig was, goed werk. Ook bij brand was de schutterij actief. Het exercitieveld lag achter de Tuinbouw in de Beemster. Op deze foto vele prominenten in die afdeling, nl. de ons reeds bekende H. Zwart, onder, eerste van links, die we al meer tegenkwamen, G. de Wolf zittend vooraan in het midden, Hazes met baard enz. De zgn. dienstdoende schutterij werd begin twintigste eeuw rustend als gevolg van de to en ontstane Landstorm.

Een prachtige opname van het genoemde exercitieveld achter de Tuinbouw in Z.O. Beernster.

159

160

Tot slot van de sene geven we in verband met de in 1971 jubilerende h.b.s., thans Atheneum, een foto van het eerste bestuur van de h.b.s.-vereniging: staande van links naar rechts: Bob Cramwinckel, Juuk Hovenier, Gerrit Hoogstraten. Zittend van links naar rechts: Lien Klaasses, Joe van Lingen en Ans Muusses.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek