Purmerend in oude ansichten deel 1

Purmerend in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G. Schulting
Gemeente
:   Purmerend
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3993-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Purmerend in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Een kiekje van cafe de "Drie Zwanen" met vele zgn. kapwagens.

73

74

Een van de oudste bedrijven in de stad was de thans verdwenen oventegelfabriek van de firma Paardekoper-Lankelma. Omstreeks 1575 was deze fabriek gesticht en heeft het uitgehouden tot 1958, bestond dus ongeveer 400 jaar. Als grondstof voor de fabricage van de oventegels werd de oude blauwe zeeklei gebruikt, welke werd gewonnen nit de Beemsterringvaart, later uit de Purmer. Deze klei bleek de ideale grondstof te zijn, de tegels waren dan ook van zulk een beste kwaliteit, dat meermalen de firma in het buitenland op tentoonstellingen een bekroning ten dee! viel, Ook werden de tegels door andere firmanten onder hetzelfde merk nagemaakt, wat meermalen tot een proces leidde. Nieuwere methoden tot fabricage deden het bedrijfverdwijnen.

In 1865 had zich aan de Achterdijk de firma Moerbeek gevestigd; hij repareert niet aIleen op de scheepshelling vele kleinere schepen, veerponten e.d., maar ook konden vooral vroeger de vissers er terecht voor het huren van een bootje. De nog in leven zijnde Yok Moerbeek was een bekwaam badmeester en redde talrijke drenkelingen.

75

76

Vanuit de Achterdijk komen we op de toen nog aan de rechterzijde onbewoonde Purmersteenweg. Aan het begin stond de Purmerpoort, in 1839 opnieuw opgetrokken uit onderdelen van de in 1838 gesloopte oude Amsterdamsche poort. De zandstenen pilaren bracht men op rollen door de Hoogstraat en maakte daarvan een nieuw afsluithek. In 1865 werd deze poort gesloopt. Aan de linkerzijde van de zwaar belommerde laan staat de villa van de firma Muusses, die zich in 1873 te Purmerend had gevestigd. lets verder had de firma Brantjes er grote houtopslagplaatsen in de eigen houthaven. Omstreeks 1920 werd de rechterzijde bebouwd.

PUR.MERE~D.

Gezicht op de Wagenbeurs met op de hoek links de bekende apotheek van JUrgens, vroeger van Muller van de Vooren. Van de heer en mevrouw Muller van de Vooren hangen prachtige schilderijen in het museum, geschonken door Dr. Bredius, de vroegere conservator van het Mauritshuis te den Haag. Verder links hotel "De vergulde Roskam", daarnaast groentewinkel annex bloemenzaak en op de hoek de smederij van de firma Boot. Tegenover de Roskam was de ligplaats van het trekschuitveer op Hoorn en Edam, later vervangen door het zgn. "Mollebootje".

77

78

V66rdat we overgaan op de rubriek "Marktwezen" nag even een kijkje van vroeger vanaf de Neckerdijk op het Padjedijk met op de achtergrond de Waag met klok. Even over de Paradijsbrug rechts de zaak in scheepsbehoeften van Van den Berg; thans Albert Heijn. Rechts vaal' de brug het Paradijs, vroeger "De Kroonprins" geheten.

Reeds op maandag werden lange rijen Edammer kaasjes gestapeld over de gehele oppervlakte van het marktterrein, afgedekt met zeil, waarbij Jaap Luitjes de wacht hield. Na 1930 liep de aanvoer snel terug. Thans geen beschuitjes met kaas meer op de Kaasmarkt, geen berries met dragers in witte pakken. De Kaasmarkt is kramenmarkt geworden. Op 3 mei 1949 voor de eerste maal.

" t

80

Begin van deze eeuw viel de oprichting van de cooperatieve kaasfabrieken en op haar aandrarig en met initiatief van de wethouders Corn. Koning en mevrouw J. S. Schrieken-de Wit werd op 31 mei 1932 de kaasbeurs geopend door burgemeester H. Cramwinckel. (eerste rij, tweede van rechts). Hier werden de kazen op monster verkocht, wat een besparing gaf in de transportkosten. In 1939 werd op de kaasmarkt verhandeld 63.711 kg op de kaasbeurs 3.316.000 kg. Alles heeft niet mogen baten. Op 7 juni 1949 werd "de laatste kaas verhandeld.

Kaasmarkt met Waag, Purmerend

Voor 1850 bediende men zich van berries, zoals nog op vrijdag in Alkmaar te zien is tijdens het zomerseizoen. Na die tijd gebruikte men kaasbakken, welke in losse stell en wielen werden gehaakt. Deze methode spaarde veel energie en was een vinding van de gemeentearchitect Scholten.

81

82

Dit was de eerste kaasmarkt na de watersnood van januari 1916.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek