Purmerend vergelijkenderwijs

Purmerend vergelijkenderwijs

Auteur
:   J. ten Cate
Gemeente
:   Noord-Holland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6167-1
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Purmerend vergelijkenderwijs'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21 Aan het einde van deze straat een blik terug uit dezelfde tijd als de oude ansicht. Rechts was de boekhandel van Nooy met ernaast de apotheek van Th. de Vries. Dan kwam het Luthersche weeshuis, nu de zaak Etos. Jammer dat men het naambord .Luthersche Weeshuis" heeft verwijderd. Historisch gezien had dat er moeten blijven.

22 We kijken in de Padjedijk van vroeger. Wat een gezellige winkelstraat was het toen. Rechts zien we de zijgevel van cafe "De Koophandel" van Vrouwe. Dan kwam er een kapper, later de groentezaak van Springer, nu een patatzaak. Voorbij de 7 -stegen een boekhandel. Deze straat is

weI drastisch veranderd. Gelukkig zijn er winkeliers geweest die uit eigen beweging een veranderde entree hebben laten maken, die de straat een beter aanzien geeft. Dat zijn in hoofdzaak de juwelierszaak van Moorselaar en boekhandel v.d. Hoorn. Heden ten dage ziet de straat er uit zoals

rechts te zien is. In de gevel bij v.d. Hoorn leest men links in het Latijn "Verba Volant", hetgeen wil zeggen: woorden vervliegen. Rechts staat te lezen Scripta Manent; het geschrevene blijft.

23 De Peperstraat was in 1900 oak al zo'n gezellige winkelstraat. Dorland was nag een monumentale zaak met erachter de Graanbeurs; dat alles verdween am plaats te maken voor nietszeggende puien. Men had vroeger de

?. Hoornsche Bazar" in de Peperstraat, een goede zaak. Apotheek Iurgens was er nag niet, daar stond een groot herenhuis, dus de foto moet van voor 1890 zijn. Op de nieuwe foto is duidelijk te zien hoe alles in de loop der tijden veranderd is.

N. HOOY1LSclte Bazar ald. Peperstraat

l:u;. J.!. Koop t!..-4...at./t'-'''/..~

24 De rechterzijde van de straat zag er in 1940 zo uit, Rechts een vergelijkende afbeelding van hoe de situatie tegenwoordig is.

25 Vanafhet bordes van het Nieuwe Raadhuis zag men richting Hoogstraat dit beeId. Er is al veel veranderd. De zaken van Nijssen en Apke zijn al in andere handen, terwijl het gebouw middenachter een rijwieIzaak was. Het mooie van dit plein was weI de drieschalige lantaarnpaal, die het plein goed verlichtte, terwijl am de paal een bloemperkje was. Wanneer zal de gemeente dit weer in die geest veranderen? Het zal de stad zeker ten goede komen. In vergelijking ziet u de foto van heden. De Luthersche kerk had toen nag een klok, waarop men de tijd van veraf kon lezen. Nu is er ook een

klok, maar [e moet vlak voor de kerk staan am te zien hoe laat het is.

9'wmerend Sfaasmarht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek