Putte in oude ansichten deel 2

Putte in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A. van Kaam
Gemeente
:   Woensdrecht
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5987-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Putte in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

l1ollBodscb Putte.

ABO de Kerl<.

6. De achterzijde van de Sint Dionysiuskerk. De foto is genomen vanaf de Pastoorhoedstraat, oftewel de huidige Bradfordstraat. De kerk is geschonken door baronesse Diert van Kerkwerve en op 29 januari 1868 in gebruik genomen.

Tijdens de Duitse inval in de meidagen van 1940 hebben de terugtrekkende Franse militairen de kerk opzettelijk in brand gestoken. Men was schijnbaar bang dat de oprukkende Duitsers de kerktoren als een uitzichtstoren zouden gebruiken om de Franse troepenverplaatsingen te kunnen bespieden. Dat men daarbij niet in de gaten had dat Putte ook inderdaad in een put ligt en ook al staat men op de kerktoren, men niet ver buiten de gemeentegrenzen kan kijken, is alleen maar een negatieve bijkomstigheid. De kerk is onherstelbaar verwoest en na de oorlog afgebroken.

De kerktoren was ernstig beschadigd maar is in 1973 compleet gerestaureerd. Ret kerkbestuur heeft in 1953 besloten de nieuwe kerk niet aan te sluiten op de kerktoren, maar op ruim 20 meter daarachter. Een gelukkig besluit, want nu kunnen wij genieten van een fraai plein, dat tevens dienst doet als openbare parkeerplaats.

..?..

Zicht op de Kerk.

Hollan sch P f e;

7. Van romantiek was geen sprake als men zo'n woning moest bewonen. Ret woongedeelte was in steen opgetrokken, met een strooien dak, terwijl de muren van de aangebouwde schuur bestonden uit takken met stro. Dit soort woningen kon men in het begin van deze eeuw op diverse plaatsen in Zuid-Nederland en Noord-Belgie aantreffen.

De woningen stonden vaak her en der verspreid in het veld, zonder dat er sprake was van de nu bekende voorgevelrooilijnen. Er wordt weI eens verteld dat iemand die een woning wilde bouwen, met een kar met bouwmaterialen het veld in trok totdat de wagen niet verder kon. Op die plaats werden de materialen afgeladen en werd de woning gebouwd.

Meestal bestond zo'n woning uit een kamer, waarin een bedstee voor de ouders was afgetimmerd. In de bedstee was vaak aan het voeteneinde een bank gemaakt, die eenvoudig kon worden omgebouwd tot "krib" waarin de pasgeboren baby kon worden gelegd.

De kamer deed dienst als woonkamer en als keuken waarin het hele huishouden werd gedaan. Ret is dan ook niet vreemd dat veel mensen, zodra dit maar mogelijk was, buitenshuis hun huishoudelijke werkjes verrichtten.

De kinderen sliepen tezamen op de zolder. De huisdieren, zoals het varken en de geit, stonden dan in de aangebouwde schuur.

Deze woning stond aan de noordzijde van de huidige Postbaan.

Putte N. B. - Heldewonlng.

8. Op deze pagina nogmaals een foto van een .Jiutje" op de heide, dat de oudheid van Putte goed weergeeft. De witgekalkte woning links van het .Jiutje" staat aan de Heidestraat, terwijl de woningen rechts op de achtergrond gelegen zijn aan de Koppelstraat.

Momenteel is het gebied opgevuld met dichte bossen en kan men genie ten van de stilte in deze natuurlijke omgeving. Deze foro is echter in de winterperiode genomen, waardoor de troosteloosheid van het landschap extra wordt geaccentuecrd.

Het is alom beken dat in Putte veel bos- en heidegronden voorkwamen, die door de bewoners met hun beperkte middelen gecultiveerd moesten worden om een bron van bestaan te hebben. Als de mann en niet elders in Nederland of Europa als polderjongens aan het werk waren, dan werkten zij mecstal in de bossen in deze omgeving. Het hout van de bomen werd gebruikt als stuthout in de mijnen. Ook werd er vee I geexporteerd naar Antwerpen.

De vrouw ging met de kinderen in de bossen hout sprokkelen en de mannen rooiden de stobben, het 20genaamde pinnen rooien, om in de winter voldocnde hout te hebben om de kachel te stoken.

Het was een hard labeur voor de bewoners van de zandgronden en wij moeten dan ook grote bewondering hebben voor deze hardwerkende mensen, die met hun beperkte middelen de aanzet hebben gegeven tot de ontwikkeling van onze mooie gemeente.

Oudheid.

5018. F. Roden, pbot., Cap-pelleu.

9. Zo zag het gedeelte van Putte tussen de kerk van de Nederlandse Sint Dionysius en de kerk van de Belgische Sint Dionysius er vanuit de lucht uit. De weg rechts op de foto is de Breestraat. Links op de foto staat de Grensstraat.

Het grate veld werd "den Akker" genoemd en was eigendom van de familie Van den Weijgaert.

Duidelijk is te zien, dat de mensen lange en sma lIe perce len grand achter hun huizen hadden. Deze granden zijn in het midden van de jaren zestig door de gemeente aangekocht en bestemd voor woningbouw. De woning op de voorgroncl is destijds afgebroken, waama hier het marktterrein is aangelegd met aansluitend de woningen in de zogenaamde bloemenwijk, Op de achtergrond Jiggen de bossen, die een onderdeel uitrnaken van het kasteel .Ravenhof", dat eigendom was van graaf Moretus Plan tin.

Bij het beter bekijken van de foto kan men panden zien. die heden ten dage nog steeds in gebruik zijn. Met name aan de Grensstraat en het zuidelijk gedeelte van de Achterstraat staan HOg dergelijke woningen.

10. Deze foto toont een algemeen overzicht van een gedeelte van het dorp. De foto is waarschijnlijk genomen vanuit de molen aan de Molenstraat. De witte woning op de voorgrond ligt aan het Huismansstraatje, momenteel Molenstraat genaamd.

Tegen de achtergevel is het toiletgebouwtje zichtbaar, terwijl op een paar meter achter de woning de witgeschilderde waterput staat. Achter de witgekalkte woning zien we de boerderij van de familie Van den Weijgaart.

Op diverse foto's elders in dit boekje staat de woning van deze familie. In de woning werd ook een cafe uitgebaat. De woning met cafe is uiteraard in de loop der jaren diverse malen verbouwd en uitgebreid, maar doet momenteel nog steeds als zodanig dienst onder de naam "Taveerne den Hoorn",

De woningen rechts op de foto staan aan de westzijde van de Dorpsstraat. De twee woningen links op de foto staan aan de Breestraat. Deze Breestraat vormde een verbinding met de Hoogenbergdreef of Moriaansdreef.

Links op de foto is duidelijk te zien, dat bij veel woningen een diepe achtertuin lag. Of schoon men dit verschijnlijk niet meer zo vaak tegenkomt, kan men achter de woningen aan de oostzijde van de Antwerpsestraat en ten noorden van de Postbaan nog dergelijke achtertuinen zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek