Putte in oude ansichten deel 2

Putte in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A. van Kaam
Gemeente
:   Woensdrecht
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5987-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Putte in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Rond de jaren 1914-1918 kregen de mensen steeds meer behoefte aan ontspanning en wel in de vorm van sportbeoefening. In heel Nederland en Belgie werden sportverenigingen opgericht. In Putte werd het voetballen steeds populairder, zodat door een aantalliefhebbers werd overgegaan tot de oprichting van een voetbalclub. Korte tijd is er sprake geweest van .Hollandia", maar deze club ging al gauw ter ziele.

In 1921 werd een nieuwe vereniging opgericht waaraan de naam "De Spartaan" werd gegeven. Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam veranderd in "Grenswachters". Deze vereniging bestaat nog steeds en speelt thans op het sportpark "De Buizerd" aan de Koppelstraat.

Van een sportpark was in de beginjaren nog geen sprake. Men huurde meestal van een particulier een stuk weiland, waarop doordeweeks het vee liep. Zondags voor de wedstrijd moest dan het veld eerst mestvrij worden gemaakt. Dat dit gezondsheidsproblemen kon opleveren laat zich raden. Zeker als er paarden graasden was tetanus een gevreesde ziekte, die alom in den lande met grate regelmaat werd geconstateerd. Deze foto toont het elf tal dat in de competitie van 1925-1926 het kampioenschap behaalde.

17. Links op deze toto ziet men een wachtlokaal van de grensbewakingstroepen, terwijl de militairen samen met de burgerbevolking staan te genieten van een moment dat het even droog is.

Het eerste pand aan de rechterzijde deed dienst als postkantoor.

18. Postmeester PI Sloven in de ingang van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, samen met postbode I Verkuijl.

Het pand was eigendom van de heer Sloven en diende tevens als woning voor diens gezin. De PTT huurde destijds particuliere gebouwen, die meestal eigendom waren van de postmeester. Later, toen zoon PI Sloven het kantoorhouderschap heeft overgenornen, is het kantoor verplaatst naar diens woning.

Pas in 1980 heeft de Rijksgebouwendienst een eigen kantoor gebouwd aan de Achterstraat, met de ingang aan het marktterrein.

Het postkantoor in Putte is lang verbonden geweest aan de naam Sloven. Nadat de heer Sloven senior in 1908 het telefoonhouderschap had toegewezen gekregen, heeft hij tot in 1950 deze functie bekleed. Hij is hierna opgevolgd door zijn zoon, die eveneens tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd postmeester is geweest. Beiden hebben ruirn veertig jaar in overheidsdienst gewerkt.

Of schoon in het verleden bij de PTT regelmatig gesproken is over opheffing van kleinere kantoren behoeft men daar in Putte niet bang voor te zijn. De ligging van Putte aan de Belgische grens zorgt ervoor, dat ook veel Belgen hun postzaken hier afhandelen en dat brengt veel geld op voor de PTT en dat is dus ook een goede zaak voor Putte!

19. In de afspanning De Roskam kon de vermoeide reiziger terecht voor een goede maaltijd. Men kon er zelfs een kamer huren voor de nacht. De afspanning was eigendom van Gabriel Matthessen (1867-1940), die eerst gehuwd is geweest met Johanna van de Keijbus en later met Henrica Kerstens. Uit het eerste huwelijk is Joanna Rosalia geboren, die na haar huwelijk met Jac Daniels het bedrijf heeft overgenomen.

De Roskam be staat niet meer in zijn oude glorie, maar heeft nog steeds een alom bekende naam.

Op de hoek van de woning, boven de poort, ziet men een vlaggetje hangen. Zo 'n vlag was voor de vrachtrijder het teken dat in het cafe een vracht gereed stond om meegenomen te worden.

In het begin van deze eeuw was de vrachtrijder, die van Putte richting Bergen op Zoom ging, een normaal verschijnsel. Van Gend en Loos zorgde wel voor vervoer in Nederland, maar de vrachten naar de kleinere plaatsen in de omgeving werden door plaatselijke vrachtrijders verzorgd.

9302. Putte (N. B.) Hetel " De Ro"kal'O,.

Afspanning , Logement Gabr ~Matheu$sen.Kerstens

20. Opmerkelijk voor deze tijd was de reclame die gevoerd werd op de bierkarren van Alphons Rommens, wiens bedrijf aan de Putseweg gevestigd was. Op de foto, die in Ossendrecht voor het cafe "The Kettle" aan de Aanwas gemaakt is, is de bierkar te zien, die door twee paarden getrokken werd: "Gloria Limonade" en .Amstelbieren". Hier was geen sprake van een brouwerij maar van een "grossierderij", die wel vaak met het woord brouwerij werd aangeduid.

In het begin werden de vaten vanuit de brouwerij aangevoerd, waarna het bier werd gebotteld en gedistribueerd onder de plaatselijke kasteleins. Later gingen veel kasteleins over tot het plaatsen van een tap, zodat er ook vaten konden worden geleverd.

Op de foto ziet men boven op de wagen de kratten met lege flessen staan. De meest bekende biermerken waren destijds Amstelbieren, Drie Hoefijzers, Z.H.B. (Zuid-Hollandse Bierbrouwerij) en Sterbier.

Omdat men vroeger veel cafes had in de diverse dorpen en daarom de zaken steeds beter gingen floreren, is Alphons, toen de automobielen steeds populairder werden, al spoedig van paardekar overgegaan naar vrachtauto's.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek