Putte in oude ansichten deel 2

Putte in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A. van Kaam
Gemeente
:   Woensdrecht
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5987-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Putte in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Deze foto van de Sint Aloysiusschool is genomen vanuit het noorden in de richting van de grens.

De school is in de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwd en in 1968 afgebroken om plaats te maken voor een winkelcentrum.

Aangezien het gebouw niet meer voldeed aan de eisen van de tijd is een houten school geplaatst op de hoek van de Prins Bernhardstraat en de Beukendreef. In 1978 is in de Hogebergdreef, waar reeds een aantal noodlokalen was ingericht, een permanente school gebouwd, "Op Dreef",

De Sint Aloysiusschool was een gemengde lagere school. De kleuterschool was gevestigd in de Jordaensstraat.

Het eerste huis links op de foto is het cafe van de familie Van den Wijngaert. Ret pand bestaat nog steeds en doet thans dienst als cafe-restaurant "Taveerne den Hoorn".

Ret witte gebouw voorbij de school heeft jarenlang dienst gedaan als huisartsenpraktijk. Tegenwoordig is er een apotheek in gevestigd.

Putte N B. - Zicht aan de SCb091 .

...? -; .?.

F. Hoelen, phot, Cappelten

32. Vier meesters op een rij. Van rechts naar links: meester Verdonck, me ester Bastiaanse, meester Van Linden en me ester Dunnewet. Deze laatste woonde in Brasschaat en kwam elke dag met de fiets naar Putte. Aan de Belgische kant van de grens stalde hij zijn fiets en liep dan naar de school in Nederlands Putte. Hij ging steeds te voet, om te voorkomen dat hij in Nederland een fietsplaatje moest gaan halen.

De eerste drie onderwijzers zijn allen hoofdonderwijzer geweest. Meester Augustinus Verdonck is in oktober 1917 tot schoolhoofd benoemd. Tijdens de meidagen in 1940 heeft hij Putte moeten verlaten. Op weg naar Frankrijk is hij in het Belgische Ooderen overleden.

Tot zijn opvolger werd meester Johannes Bastiaanse benoernd, die deze functie heeft bekleed tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 14 juni 1962.

Meester Bastiaanse werd opgevolgd door meester Petrus van Linden, die deze functie tot zijn overlijden op 20 maart 1968 heeft bekleed.

33. Zoals reeds in het voorwoord is aangegeven, vormden de biezen een belangrijke inkomstenbron voor de Puttenaren. Op deze foto is te zien, hoe de vrouwen zich met dit werk bezig hielden, het liefst op de straat, zodat men tijdens het werk alle nieuwtjes aan elkaar kon doorvertellen.

Dit is een foto van Belgisch Putte, maar aangezien hierop goed te zien is hoe de biezen werden gevlochten, hebben wij gemeend deze in het boekje te moe ten plaatsen. De vrouw op de voorgrond zit houtjes te hakken voor de kachel.

Graag willen wij bij deze foto wijzen op de kleding van de Putse mensen. Zonder dat men kan spreken van een bijzondere en opvallende klederdracht, kan men zien dat er toch een zeker verband bestaat tussen de kleding van de diverse personen, lange rokken, een lange schort en de meesten dragen een muts. Ret is niet vreemd, dat opvallend veel zwarte kleding werd gedragen. Dit hield verband met het werk dat gedaan moest worden.

Vroeger was het tevens gebruikelijk, dat bij een overlijden de nabestaanden een jaar en zes weken rouwkleding droegen. Binnen zo'n periode kon het voorkomen, dat er weer een familielid overleed, zodat deze eerste rouwperiode werd doorgezet. Vooral voor de mensen van middelbare leeftijd en de nog oudere dorpsgenoten kon dit betekenen dat men voor de rest van het leven in de rouw liep.

Putte,

Op 't Oalgeveld.

"

"

34. Op deze foto zien we weer de Putse vrouwen op de straat bezig met hun biezen.

Bies is een soart riet, dat op drassige gronden voarkomt en dat in gedroogde varm als grondstof dient voor onder andere vlechtwerk voor stoelen en matten. Momenteel kan men in de vrije natuur de biezen nog vinden, de vraag naar deze grondstof is in de loop der jaren geheel komen te vervallen.

Om de naam niet te vergeten heeft de gemeenteraad op 5 april 1977 aan een van de straten in het bestemmingsplan .Hoge Berg II" de naam .Biezendreef" gegeven. In het raadsvoorstel is toen onder andere opgenomen: .Bekend is dat vooral in de gemeente Putte in het begin van deze eeuw de biezen werden gebruikt als grondstofvoor vloer- en stoelmatten. Deze matten werden door de vrouwen gernaakt, waarna de mannen de produkten gingen venten in Belgie en Noord-Frankrijk, waarbij zij soms vele weken achtereen van huis waren. En het is juist deze industrie geweest, die de eerst stoot gegeven he eft aan de ontwikkeling van deze gemeente."

De foto is genomen aan de Dorpsstraat, in de omgeving van de huidige Graaf Moretuslaan. Het cafe rechts op de foto is later in gebruik genomen als smederij. De vier de woning is later afgebroken waarna ter plaatse cafe .Welkorn" is gebouwd. Enige jaren geleden is het cafe omgebouwd tot een normale woning.

35. Een beeld van de .Dorpstraat", thans Antwerpsestraat, ter hoogte van het huidige gemeentehuis. De woning links op de kaart staat nog op de hoek van de Hogebergdreef. Het wegdek bestaat uit de bekende kinderkoppen.

De twee militairen en de rijksveldwachter op de achtergrond houden een oogje in het zeil.

Aan de overgang van de .Dorpstraat" naar .Antwerpsestraat" is een he Ie geschiedenis verbonden. Op 3 augustus 1945 besloot de gemeenteraad om "ter herdenking van de Bevrijding" de naam .Dorpstraat'' te wijzigen in "Eisenhowerstraat" voor het gedeelte tussen de grens en de Hoogenbergdreef of Moriaansdreef. Van de Hoogenbergdreef of Moriaansdreef tot aan de Postbaan werd de straat omgedoopt in "Montgomerystraat". Het stuk van de Postbaan tot aan de Koppelstraat kreeg de naam "Churchillstraat".

Op 19 juni 1952 kreeg de straat weer haar oorspronkelijke naam terug. Wij zijn nog niet klaar, want op 30 mei 1967 veranderde de gemeenteraad weer de naarn, nu in .Antwerpsestraat". Als overweging staat in de notulen vermeld: " ... dat vooral uit psychologisch oogpunt is te zien en het dorpskarakter zal wegnemen en beter zal wijzen op de ligging van de gemeente ten opzicht van Antwerpen."

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek