Putte in oude ansichten deel 2

Putte in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A. van Kaam
Gemeente
:   Woensdrecht
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5987-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Putte in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

j>utte (Jl.lJr.) JJorpstraat.

36. Gezicht op de Dorpsstraat in zuidelijke richting, genomen ter hoogte van de Postbaan. Het cafe was van de familie Gijsen-Dingemans en had de exotische naam "In den Alcazar".

De heer Gijsen had een "verlof"-cafe, wat betekende dat hij aIleen zwak alcoholische en alcoholvrije dranken mocht tappen.

Op de foto is duidelijk te zien dat de hoofdweg bestaat uit de bekende kasseien. Fietspaden of trottoirs waren er op dat moment nog niet. Op de voorgrond is de erbarmelijke toestand weergegeven van de aansluitende Postbaan. Deze Postbaan was een onverharde zandweg.

Deze buurt wordt nog heden ten dage "De Seefhoek" genoemd. Waar deze naam vandaan komt is niet te achterhalen. Volgens het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal wordt met seef een bepaald soort wit bier bedoeld, dat in Antwerpen en omgeving verkrijgbaar was. De aanwezigheid van een aantal cafes in deze buurt kan erop duiden, dat daar dit wit bier verkrijgbaar was.

Rechts op de foto, achter de personen, ziet men bomen staan, waaruit kan worden opgemaakt dat het bos tot aan de grote weg kwam.

Putte (N.- Br.l

37. Het is alom bekend dat Putte heel rijk is aan bos- en heidegebieden. In de tijd, dater in Belgie en Frankrijk nog vee I mijnen in gebruik waren moest veel hout worden geleverd voor het stutten van de mijngangen. In de praktijk bleek dat het hout van naaldbomen erg geschikt was voor dit doel. Putte met zijn vele naaldbossen was een uitstekende leverancier van dit stuthout.

Naast het stuthout was er, met name in Belgie, grate vraag naar .Jropstaken", die werden gebruikt bij de teelt van hop. Hop is een van de ingredienten voor het vervaardigen van bier. Ook is hout een uitstekende brandstof, zeker in een tijd dat de steenkolen beschouwd werden als een luxe-artikel, waarvoor veel geld moest worden neergeteld.

De nabijheid van Antwerpen was een waarborg voor een goed afzetgebied. In Putte waren nogal wat houthandelaren. Een van de bekendste handelaren was Wannes van Beeck.

Op de foto ziet men het personeel van de houtkaai. De werklieden tonen vol trots het gereedschap waarmee de born en omgehakt werden, gezaagd en daarna van schors werden ontdaan.

Op de gevel rechts ziet men een aantal reclameborden. N aast de reclame voor oude jenever en Martini, die in dit cafe werden verkocht, ziet men ook reclames voor banden en verzekeringen. Deze vorm van reclame komt tegenwoordig nog slechts sporadisch voor. Gelukkig, zou ik haast zeggen, want de omgeving werd er niet fraaier op.

38. In de geschiedenisboekjes van Europa komen data voor, die een bijzondere indruk nalaten bij degenen die deze boekjes bestuderen, zoals bijvoorbeeld 1600: De slag bij Nieuwpoort.

Daarnaast zijn bepaalde gebeurtenissen van dusdanig grote betekenis, dat deze een omwenteling kunnen betekenen in de geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog is zo 'n gebeurtenis, zodanig dat men niet anders hoort dan v66r de oorlog en na de oorlog.

In dit boekwerk is reeds meermalen gesproken over deze oorlog en de gevolgen daarvan voor Putte en zijn bevolking. Na ruim vier jaar van onderdrukking en verdriet is Putte op 6 oktober 1944 na hevige gevechten, waarbij veel mensen het leven hebben gelaten, door de Canadese militairen van het Essex Scottish Regiment ap de Duitsers heroverd.

Vier jaren, waarin vee! materiele schade is geleden door de inwoners, vier jaren aok waarin toch veel Puttenaren veel geld hebben verdiend aan de smokkel van Belgie naar Nederland.

Deze oorlag kan oak voor Putte terecht worden gezien als een ommekeer. Kende men v66r 1940 veel arrnoe, in 1945 is begannen met de herbouw van deze gemeente en is men tegelijkertijd begonnen aan de bouw van een nieuwe toekomst, waarin een ieder tot een zekere welvaart is gekamen.

Een foto waarop een Canadese ordonnance zijn blik op de einder, op de toekomst heeft gericht, leek ons een treffende afsluiting van dit boek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek