Putten in grootmoeders tijd

Putten in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.C.J.M. Hollanders en O.A. van der Galiën
Gemeente
:   Putten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6214-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Putten in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9 Deze villa werd gebouwd in 191 1 voor de in dat jaar benoemde burgemeester mr. ].A. Vermeer. Deze heeft hier gewoond tot zijn overlijden, waarna de gemeente Putten het huis in 1932 aankocht. Tot 1978 heeft de villa vervolgens dienstgedaan als gemeentehuis. In dat jaar werd het nieuwe gemeentehuis aan het Fontanusplein betrokken. Hierna is deze villa aangekocht door het blindeninstituut Sonneheerdt in Ermelo, als woonhuis voor visueel-gehandicapten. Momenteel is het huis eigendom van de heer Buter.

j?utten

Vilia vtd Burgemeester

lOOp deze foto zien we mr. [ohannus Arnoldus Vermeer, burgemeester van Putten in de periode van 1 91 0 tot 192 7. Hi] werd geboren te Elburg op 27 juni 1867 en overleed te Putten op 4 [anuari 1 932. In de periode dat Vermeer burgemeester was, traden er in de Puttense samenleving grote veranderingen op. De taken van het gemeentebestuur namen toe. Veel aandacht vroegen de verbeteringen van het wegennet. Door toenemende economische activiteiten was het dringend noodzakelijk dat hierin verbetering kwam. In Vermeers tijd deden de eerste klinker- en teerverhardingen hun intrede in het dorp en her buitengebied. Dit gebeur-

de met de gemeentewegen. Doorgaande wegen, zoals de weg Renswoude-Nulde, waren allanger verhard.

11 Op de hoek van de Stationsweg en de Nijkerkerstraat staat deze villa. Deze villa is een exponent van de zogenaarnde chaletstijl. Het huis werd zo rand 1925 gebouwd in opdracht van notaris Van den Oudendijk Pieterse. Later werd het huis overgenornen door het bedrijfVan Nelle, dat er een vakantiecentrurn voor het personeel van maakte. Dat verklaart ook de naarn van het huis, Huize Nelle. Beheerder van het vakantiehuis was de heer Zech. Deze nam Huize Nelle later over en rnaakte er Hotel Zech van. Daarna was er enige tijd een partycentrurn in het pand gevestigd. Nu is het in gebruik bij bijbelstudiecentrurn De Herikon.

. PUTTEN,

Huize Nell~ .

12 Aan de Nijkerkerstraat zien we nog steeds een gedeelte van de oude gasfabriek staan. Het gebouw dateert van 191 3. De toenmalige gemeenteraad van Putten stelde een krediet van 60.000 gulden beschikbaar voor het stichten van deze gasfabriek. De fabriek is gebouwd naar een ontwerp van architect D. Kok ]zn. Vanaf 1914 tot aan 1958 heeft deze fabriek Putten voorzien van gas. In dat jaar werd er namelijk overgeschakeld op aardgas. Een nadeel van de gasfabriek is geweest dat door de bedrijfsveering de grand behoorlijk vervuild is tussen de Korenbloemstraat en de Nijkerkerstraat. Recentelijk is de grand daar dan ook schoongemaakt.

13 Zo zag omstreeks 1900 de Oldenallerse brug eruit. Op deze kaart zien we de straat af in de richting van Putten. Op deze plek vond in de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 de aanslag plaats, die de aanleiding was tot de razzia van Putten. De aanslag mislukte echter. Uit woede dreven de Duitsers vele mensen samen in de Oude Kerk. De mannen werden weggevoerd naar con centratiekampen. Uiteindelijk verloren ruim 550 mannen het Ie-

ven.

14 Even buiten de bebouwde kom van Putten aan de weg naar Nijkerk ligt Huize Bijstein. De kaart toont de situatie zoals die was voor 1927. Eeuwenlang is dit pand in het bezit geweest van leden van het geslacht van Arler, afkomstig van het huis Arler en Schouten in Putt en. Rond 1740 wordt het huis bewoond door Heribert Hagen. Deze is nauw gelieerd aan de Van Westervelds, een van de meest gegoede families van Gelderland. Onder andere de landgoederen Salentijn in Nijkerk en Essenburg in Hierden waren in eigendom bij deze familie. In de tijd dat Hagen hier woont wordt voor de eerste keer de naam Bijstein gebruikt. Waarschijnlijk krijgt

het huis dan het aanzien dat het tot 1927 heeft gehad.

Puiten Huize "B/jstein"

1 5 Deze ansichtkaart toont de situatie na een ingrijpende verbouwing in 1927; wanneer Huize Bijstein in handen van de familie Van Erckelens komt. De serre aan de westgevel is vervangen door de ingangspartij en de serre aan de zuidgevel is verdwenen. Eind vorige eeuw werd Bijstein bewoond door Z.F.c. Diemont, jarenlang wethouder van Putten. Kort nadat hij in 192 7 tot burgemeester van Putten benoemd was, vestigde [onkheer M.L. van Geen zich hier met zijn gezin. Nu wordt het bewoond door de heer Struik.

- Huize "SUstein".

1 6 Halverwege Putten en Nijkerk, ter hoogte van de 01denallerse brug, staat op zo'n 500 meter van de weg kasteel Oldenaller. Op de kaarten 16 en 1 7 ziet u de situatie zoals die wasrond 1915. Omstreeks 1 850 is dit kastee1 gekocht door H.R.W baron van Goltstein. Deze was onder andere minister van Buitenlandse Zaken. Van Goltstein heeft de opdracht gegeven voor een ingrijpende verbouwing van het geheel. Ook de tuin en de waterpartijen veranderden naar het ontwerp van architect Zacher. De oude gracht werd gedempt en vervangen door een waterpartij die verder van het huis werd aangelegd.

Het Kasteel ?. Oldenaller" bij Putten

17 De gracht bij kastee1 01denaller is de oorzaak geweest van de dood van de zoon van Van Goltstein. Deze mr. Willem baron van Goltstein geraakte namelijk tijdens een wandeling op een donkere septemberavond in het jaar 1901 in de gracht en verdronk. Willem van Goltstein was onder andere minister van Kolonien en gezant te londen. landgoed Oldenaller is nu eigendom van de vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. Het kasteel zelfwordt nog door particulieren bewoond.

1 8 Deze hart toont ons een siruatie uit ongeveer 1915. De straat rechts is de Spoorstraat en het geboomte is van De Beukenheg, toen nag Hotel Molenaar, waarnaar het bard verwijst (zie volgende foto). Het huis achter het bard is evenals nag enkele andere waning en die hier niet zichtbaar zijn, op 2 oktober 1944 door de Duitsers verbrand. Daar ongeveer staat nu het monument van de vrouw van Putten. Links is de Nijkerkerstraat, nu de weg langs de gasfabriek. Bij de aanleg van de "nieuwe betonweg" werd er een nieuwe aansluiting gemaakt, ongeveer door het midden van de op de foto zichtbare driehoek. De beuken in het midden van de

hart werden rand de eeuwwisseling hier geplaatst door Rijkswaterstaat.

~ .: ~tatiollsweg. PUTTEN.

~

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek