Putten in grootmoeders tijd

Putten in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.C.J.M. Hollanders en O.A. van der Galiën
Gemeente
:   Putten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6214-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Putten in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29 Nog een kijkje in de Puttense Dorpsstraat van rond 1910, maar nu staan we ter hoogte van de Oude Kerk. Rechts zien we restaurant De Heerdt. Dit pand is tijdens de razzia in 1944 door brand verwoest en later weer herbouwd. Daarachter bevond zich de stalhouderij. Nu is op deze plek de Rabobank in een modern gebouw gevestigd. Aan de linkerkant zien we de manufacturenzaak van de familie Van Ganswijk. Rechts daarvan zit de bakkerij Van Dam en daarnaast zien we handelsdrnkkerij De Veluwe van de familie Amsing.

.Domsstraat. - POTTEN.

30 AI eeuwenlang staat op deze plaats in het dorpscentrum van Putten een kerk. In het jaar 996 wordt de kerk van Putten al genoemd. In 1031 wordt de kerk opnieuw genoemd in de schenkingsakte van bisschop Meinwerk. Sindsdien is de situatie natuurlijk wei regelmatig veranderd. In de rniddeleeuwen is de kerk herhaaldelijk verwoest en herbouwd. Deze hart dateert van de peri ode tussen 1 9 12 en 1 92 2. De opname is gemaakt net tussen rwee verbouwingen in. Ter hoogte van de deur zaten vroeger twee kapellen, die in 1912 zijn afgebroken. In

1923 is de kerk opnieuw ver-

bouwd en vergroot, waarbij de deur aan de kant van de Kerkstraat kwam te vervallen.

31 Zo zag de oude hervormde kerk van Putten er rand 1930 van binnen uit. Het interieur is sindsdien helemaal veranderd, De twee galerijen achterin de kerk zijn afgebroken. Ook is het orgel daar weggehaald en verplaatst naar de linkerkant van de preekstoel. Achterin de kerk hangen nu de zogenaamde predikantenborden, borden met daarop alle namen van predikanten die de Hervormde Gemeente van Putten hebben gediend. Deze verbouwing yond overigens plaats in de jaren zestig. zodat vele ondere Puttenaren zich de oude situatie nog wel kunnen voorstellen. Het orgel in de kerk

werd gebouwd in de vorige eeuw door de orgelbouwfirmaWitte.

32 Dit cafe, genaamd

,,'t Rode Herr", stond op de plaats van de huidige kruising Harderwijkerstraat/Postweg I Voorthuizerstraat. In 1939 is cafe Zwart afgebroken om ruimte te maken voor de aanleg van de Voorthuizerstraat. Het pand lag precies tegenover Het Puttertje. Rechts op

-""&f/

de foto zien we de heer en ~

mevrouw Zwart.

33 Op deze kaart zien we de Zuiderzeestraatweg zoals die was omstreeks 1 905. We kijken hier in de richting van Harderwijk. Het pand aan de linkerkant is het pand waarin nu kapsalon Meiling is gevestigd. De Zuiderzeestraatweg werd in 1830 aangelegd als verbinding tussen Hoevelaken en Katerveer. Het hele traject heette toen oak de Zuiderzeestraatweg. In Putten is deze naam later veranderd in Nijkerker-, Dorps- en Harderwijkerstraat. Een weg in het buitengebied heeft later wel weer de naam Zuiderzeestraatweg gekregen.

34 Aan de Postweg stand in het verleden Hotel Het Puttertje. Dit huis werd in 1910 gebouwd als kinderherstellingsoord. Van die tijd dateert oak de foto (1920). Later werd het als hotel gebruikt. In de jaren zestig is het hotel gedeeltelijk verbrand en eind jaren tachtig helemaal afgebroken. Op deze plaats staat nu een luxe appartementengebouw. Ook dit gebouw was een exponent van de al eerder genoemde chaletstijl.

35 Zo zag in 1 91 8 de Postweg emit, kijkend vanafhet kruispunt met de toenmalige Zuiderzeestraatweg. Nu is de situatie totaal anders. links staat nu het gebouw van her Reformatorisch Vormingsinstituut en rechts staat de nieuwe winkel van de Edah.

36 Hier zien we een foto van het Putterbos, een bos dat al in 855 genoemd wordt in oude geschriften. De Friese edelman Folckerus had namelijk in dar jaar 28 (aan)delen in een bos genaamd Putten. Ook bezat hij in die tijd al 33 boerderijen in Putten en omgeving. Het Putterbos is heel lang gemeenschappelijk bezit, een zogenaamde bosmaalschap gebleven, ondanks het feit dat in de vorige eeuw veel maalschappen werden opgeheven. Het Putterbos werd echter omgezet in een NV en later een BVTegenwoordig is het bos particulier bezit.

PUTTEN

Pootwog - ingong Puttorbo.ch

37 Nag een kaart van de Postweg van omstreeks 1920. We bevinden ons op de plaats van de kruising met de huidige Gebbekuillaan en de Larixstraat. Het eerste huis is in het verleden weggebroken am de aanleg van de Larixstraat mogelijk te maken. Dit weggebroken huis was de bakkerij en het huis van de familie Dorfelo.

38 Hier nog een van de vele pensions die Putten VToeger rijk was. Het is villa Zonneweelde, gelegen aan de Driewegenweg. Deze hart dateert van circa 1930. De villa is gebouwd als pension en was eigendom van de familie Nijboer. In de villa waren drie ruime woningen, voorzien van gas, wat tamelijk bijzonder was in die tijd.

Villa Zonnetoeelde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek