Putten in grootmoeders tijd

Putten in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.C.J.M. Hollanders en O.A. van der Galiën
Gemeente
:   Putten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6214-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Putten in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39 Hier zien we de Gebbekuil zoals die er in 1930 nog bij lag. De Gebbekuil werd in de volksmond ook wel het kleigat genoemd. Op deze plaats staan nu huizen en alleen de naam Gebbekuillaan herinnert nog aan deze plaats. Eigenlijk is de naam Gebbekuillaan fout. Het had Geppekuillaan moeten zijn, De kuil is genoemd naar een zekere Geppe. Door een fout kreeg de straat eerst de naam Grebbekuillaan. Toen men deze fout ontdekt had en ging verbeteren gebeurde het toch weer op een foutieve manier. Het werd Gebbekuillaan in plaats van Geppekuillaan.

40 De boerderij Veldwijk behoorde vroeger toe aan het ]ufferenstift te Hoog Elten. In 1876 werd de boerderij, die ook Groot Sprielt werd genoemd, groot 87 bunder, met nog het erfpachtrecht op 22 bunder heide, geveild. Koper werd een uit Nederlands Oost-Indie teruggekeerde planter Blokhuis. Hij liet de boerderij afbreken en bouwde er een landhuis, omgeven door tuinen en boomgroepen. "Ze is werkelijk eene oase in de wildernis, die lieflijke stichting met groen en haar bloemen, haar moestuin en haar boomgaard, haar kwekerij en haar bouwland te midden van dorre heidevelden

en uitgestrekte bosschen." Aldus een ingezonden stuk in het Overveluwsch Weekblad.

j>uften

Huize "Groot Spriei"

.

41 Rond1905werdonder architecruur van de Harderwijkse architect L.A. van Essen het huis verbouwd en verfraaid met een toren. Het landgoed was toen eigendom van jhr. E.M. Meyer. Vanaf 1929 tot 1968 werd het bewoond door "Meneer"Van Doornick, een bekende persoonlijkheid in Putten. In 1988 werd het huis door brand zwaar beschadigd. Inmiddels is de toren gerestaureerd en het huis van een nooddak voorzien.

42 Klein Schovenhorst (deze kaart) en Groot Schovenhorst (volgende kaart)

zijn Iandhuizen, behorend bij het landgoed Schovenhorst. Dit landgoed werd gesticht in 1848 door mr. ].H. Schober. Hij nam pro even met allerhande boomsoorten uit vele landen, met het doel een snelgroeiende boom te vinden met een hoge houtproduktie. In dit verb and bleek vooral de Douglasspar zeer geschikt.

}'ulten

Huize "Kkin Schovenhorst "

43 Het landgoed breidde in de loop der jaren snel uit. Het bevat onder andere een klein en een groot pine tum en een arboretum. Het was de familie Oudemans, die het werk van mr. Schober voortzette. Er wordt tegenwoordig samengewerkt met de Landbouwuniversiteit van Wageningen, de Vereniging tot behoud van Natuurschoon en met Staatsbosbeheer. De Stichting Puttens Historisch Genootschap is van plan een historisch centrum in te richten in de boerderij van het landgoed.

Patten, Scheoenhcrst

44 Ook het pand op deze kaart behoorde tot landgoed Schovenhorst. De naam ervan was De Hopeest. Deze naam houdt verb and met de verbouw van hop ten behoeve van de bierbereiding. Enige jaren geleden werd het pand, dat gelegen was aan de Garderenseweg, afgebroken in verband met de aanleg van een rijwielpad. Het deel van de Garderenseweg vanuit het dorp tot aan het landgoed Schovenhorst (nog op de foto te zien) is op eigen kosten aangelegd door mr. Schober als grindweg.

45 Deze kaart uit circa

1920 toont ons een vrouw die bezig is met hout sprokkelen. Op de voorgrond zien we een stapel zogenaamd talhout. Wanneer hakhout 7 tot 11 jaar oud was, werd het "gebost", dat wil zeggen de stammetjes die dik genoeg waren werden afgehakt. Met een speciale eekhamer werd dan de bast eraf gehaald. Hiervan werd een loogmiddel gemaakt dat gebruikt werd in de leerindustrie. Eeuwenlang is dit een belangrijk exportprodukt geweest voor de Veluwe, evenals mijnhout. Het overblijvende hout werd uiteraard als brandhout gebruikt. Rechts op de voorgrond zien we een hoop van dit hout liggen. Zowel de

schors (eek) als het hout werd vanaf Nulde (zie foto 1) per schip onder andere naar Amsterdam geexporteerd.

46 Deze kaart toont ons de plaats waar de vroegere Boschweg uitkwam op de Garderenseweg. De naam Boschweg bestaat niet meer. Deze wegnaam is later veranderd in Schoberlaan, genoemd naar de stichter van landgoed Schovenhorst. Op de kaart is de Garderenseweg nog onverhard.Als rijke mensen vroeger op reis gingen over zulke, vaak toch wel slechte wegen. stuurden ze hun knechten vooruit am de ergste gaten te dichten met rijshout.

47 Aan deze villa herinnert alleen nog de straatnaam Calcariaweg. Het huis heeft gestaan op de plaats waar de Calcariaweg uitkomt op de Garderenseweg. Deze villa werd begin deze eeuw gebouwd door de heerVan Calcar, een oogarts uit Rotterdam. In de volksmond werd deze villa ook wel "de Teunisbloem" genoemd. In 1968 is de villa afgebroken.

Putten Villa ?? Calcaria"

48 Daardat de bevalking in Putten sterk taenam, werden ap verschillende plaatsen in de gemeente illegale hutjes gebauwd. Deze huisjes werden vaak zander taestemming ap gemeentegrond gezet. Raakte de schaorsteen, dan macht het hutje niet meer worden verwijderd. Dus bauwde men eerst een schaarsteen, wat vaak in de nacht gebeurde, en daaromheen zette men dan later een huis,

PUTTEN. Hut aan den Boschrand,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek