Putten in grootmoeders tijd

Putten in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.C.J.M. Hollanders en O.A. van der Galiën
Gemeente
:   Putten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6214-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Putten in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49 Ook dit soort hutten vond men vroeger in Putten. Deze kaart uit 1914 toont ons een aantal hutten gelegen op 't Veld. Tot aan de oorlog kon men in dit gebied verschillende van deze "woningen" aantreffen.

50 Deze hart uit circa

1935 toont ons nog een beeld van een van de pensions die Putten rijk was. Het betreft hier Ons Hoekje gelegen aan de Peppelerweg. De dames Van Boldoot dreven hier het pension. Later is dit huis afgebrand en vervangen door een ander huis,

PUTTEN.

Ons hoekJe.

5 1 Zo zag het begin van de Garderenseweg er omstreeks 1910 uit. Links zien we het huis van de familie Van den Brink. Deze was destijds kolenboer. In de voorkamer woonde de schoenmaker Rikkers. Deze Rikkers maakte tevens deel uit van het Puttense brandweerkorps. In het huis aan de rechterkant woonde P. Termaat. Het huis in het midden van de kaart werd bewoond door melkboer Zegers.

52 Het gebouw op deze foto kent iedere oudere Putter. Het is het weeshuis van de familie Van Pallandt gelegen aan de Engweg. Deze foto dateert van omstreeks 1910. Dit pand werd oorspronkelijk als kerkgebouw gebouwd. Dit is nog te zien aan de deuren en de ramen in het midden. Het kerkgebouw was vanaf 1851 tot ongeveer 1873 in gebruik bij de Christelijke Afgescheiden Gemeente. Deze gemeente noemde zich later de Christelijk Gereformeerde Gemeente. Toen werd het pand aangekocht door baron Van Pallandt. Met zijn "HOUW maakte hi] er aanvankelijk een bejaardentehuis van en vervolgens een weeshuis. Wezen vanuit heel Nederland kwa-

men naar Putten. In 191 7 werd het huis aangekocht door de diaconie van de Nederlandse Hervormde Kerk, die het liet inrichten tot oudemannenhuis. Nu staat bejaardentehuis Elim op de

plaats waar "Hoeger dit gebouw stond.

Putten, Weeshui5 uan Barcnesse uan Pallandt

53 Nog steeds is de molen van Putten een beeldbepalend gebouw. Deze foto laat ons de molen zien, net nadat de bouw in 1899 voltooid was. Op de achtergrond zien we het weeshuis van de baronesse. De molen kwam op de plaats te staan van een oudere molen, die door brand verwoest was. Het oude molenaarshuis is in 1981 afgebroken en op een andere plek vervangen. Nog steeds drijven de gebroeders Van der Poll hun handel in en rond de molen. Nog zeer onlangs heeft de Puttense gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor renovatie en restauratie van de molen.

54 Deze kaart is van circa 1930 en toont ons pension Rustoord, later "Op de Pol" genoemd.Van 1890 tot 1910 woonde gemeentesecretaris Nab in dit huis. Deze verkocht het huis aan mevrouw De Mots, afkomstig uit Ermelo, die het inrichtte als hotel. Het werd dan ook dikwijls aangeduid met "Hotel de Mots". Het steegje rechts op de foto werd in de volksmond vroeger .Jiet poepesteegje" genoemd.Mensen,zowelmannen als vrouwen, die op weg waren naar de Oude Kerk deden voor en na kerktijd hier hun behoefte. De naam "de Pol" herinnert waarschijnlijk aan de malenpol. Dit waren vergaderplaatsen van boeren die daar de maalschapszaken

kwamen bespreken. Op deze plaats gebeurde dat door de malen van maalschap Halvinkhuizen en Bijsteren.

55 Zo zag de Kerkstraat er rand 1930 uit. Rechts is nu snackcounter De Pol gevestigd.Aan het eind van de jaren veertig was hier de eerste ijssalon van Putten gevestigd. Links zien we ondermeer een fiets.enzaak. Daarnaast de winkel van Steven van Boeijen. Hij had een kapperszaak en een winkel in galanterieen. Ook gaf deze Van Boeijen in de jaren dertig verschillende soorten prentbriefkaarten uit. Later werd de zaak voortgezet door Roel de Gier.

56 Deze oude foto toont ons een beeld van een van de hoogtijdagen van Putten, namelijk de Ossenmarkt. De opname dateert van vlak voor de eeuwwisseling en is genomen in de Kerkstraat. Boerenknechten kregen op deze dag in oktober hun halfjaargeld uitbetaald. Uiteraard werd er deze dag direct weer veel van her verdiende geld uitgegeven in het cafe van Van Dam, cafe De Halve Maan in de Achterstraat en in De Lindeboom in de Dorpsstraat. De andere helft van het loon werd met Pasen uitbetaald. Tot op de

dag van vandaag wordt de Ossenmarkt in ere gehouden, al zijn er tegenwoordig weinig ossen meer te bekennen.

57 Hier zien we een foto van de gereformeerde kerk in de Achterstraat. Deze kerk werd in 1903 gesticht voor de Christelijk Gereformeerde Gemeente, waarvan dominee Van den Zanden voorganger was, Hij bouwde ook een pastorie aan de Dorpsstraat, die later door de Hervormde Gemeente werd overgenomen, Dominee Van den Zanden keerde in 1909 terug naar de Gereformeerde Kerk, de kerk die hij na een conflict verlaten had, In 1909 nam de Gereformeerde Kerk, die al sinds 1873 een kerkgebouw aan de Dorpsstraat bezat, de kerk aan de Achterstraat over van dominee Van den Zanden en consorten.

, "

'-

58 Op de plaats waar nu het Puttense gemeentehuis staat, stond tot 1975 de Eierhal. Deze hal werd geopend op 30 oktober 1929 en was ontworpen door de toenmalige gemeenteopzichter en later gemeenteontvanger A. van den Berg. De totale kosten voor de bouw bedroegen 45.000 gulden, waarvan 30.000 gulden bouwkosten waren. De rest van het geld werd besteed voor het aankopen van grond. Elke woensdag was het eiermarkt. De boeren zetten de eieren op schappen en via het bekende handjeklap verwisselden de eieren van eigenaar. Afrekenen gebeurde vaak bi] cafe Van Dam (De Heerdt). In de nadagen van zijn bestaan heeft een aanbouw van de

Eierhal nog dienst gedaan als dependance voor het gemeentehuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek