Putten in grootmoeders tijd

Putten in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.C.J.M. Hollanders en O.A. van der Galiën
Gemeente
:   Putten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6214-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Putten in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59 Deze foto geeft ons een beeld van het reilen en zeilen van de eiermarkt. De foto is gemaakt in april 1933 ter gelegenheid van een protestbijeenkomst. Het gaat om een protest tegen Duitsland. Er waren in die tijd moeilijkheden bij het uitvoeren van eieren naar Duitsland. De boodschap luidde: "Als Duitschland onze eieren niet koopt, kunnen wij geen Duitsche producten blijven kopen." Overigens ging de handel gewoon door tijdens de protesten.

60 Jarenlang heeft de pastorie van de Nederlandse Hervormde Gemeente aan de Papiermakerstraat gestaan. Dat bewijst ook deze kaart uit 1906. De pastorie werd gebouwd in 1 877. N a een historie van ongeveer honderd jaar werd de pastorie in het begin van de jaren zeventig afgebroken. Op de plaats waar eertijds de hervormde predikanten woonden, staat nu het hervormd kerkelijk centrum De Aker. In de oorlog heeft de pastorie enige tijd dienst gedaan als noodziekenhuis.

61 Deze kaart uit circa

191 0 laat ons de oude roomskatholieke kerk en pastorie zien, gelegen aan wat nu de Brinkstraat is. Het kerkje heeft gestaan tussen de oude roomse begraafplaats en het parkeerterrein naast het polinebureau. Vroeger maakte dit gebouw deel uit van de Kelnarij van Putten, vermoedelijk als tiendschuur. In de 17de eeuw werd de schuur gebruikt als (schuil)kerk. In de negentiende eeuw, na de secularisatie van de geestelijke goederen, zijn het gebouw en de daarnaast gelegen pastorie in het bezit gekomen van de rooms-katholieke parochie van Putten. Het gebouw is toen tot kerkje verbouwd. In de Tweede Wereldoorlog is

deze kerk afgebroken, na nog dienst gedaan te hebben als paardestal voor de Duitsers. Een grotere nieuwe kerk is gebouwd aan de Nieuwe Kelnarijstraat (thans Brinkstraat).

62 Rand de eeuwwisseling zag de kruising Hardewijkerstraat-Pastweg er zo uit; heel wat anders dan de huidige situatie. De bornen ap de kaart zijn in de jaren zestig gekapt.

PUfTEN.

63 De oorspronkelijke naam van dit huis was Villa Marienhof De villa werd tussen 1880 en 1890 gebouwd in opdracht van de Puttense notaris A.c. Pliester. Vanaf omstreeks 1903 was herstellingsoord Dennenhof'hier gevestigd. Rond 1910 werd er een christelijk rusthuis in de villa gevestigd, met de veelzeggende naam "Rust een weinig". De villa heeft nag lange tijd de naam Mariahoeve gedragen. In de oorlog heeft de witte pater en waarnemend pastoor Bollinger in de villa gewoond. Nadat de villa na de oorlog nog enige tijd dienst heeft gedaan als politiebureau is het fraaie huis afgebroken.

Putten, H~TstdlinltSOOTd . ,.D~ml~nhof:.· ?

64 Hier zien we een plaatje van het kuren in die tijd. De behandeling van mensen met tuberculose bestond voornamelijk uit het laten rusten in de buitenlucht en het laten volgen van een bepaald dieet. De omgeving van Putten werd daarvoor zeer geschikt geacht, wegens de combinatie van de gezonde boslucht en de zilte zeelucht. Immers, voor de komst van de Afsluitdijk lag Putten aan de boorden van de Zuiderzee.

65 Dit pand werd in 1884 gebouwd als familiehotel. Tot aan de eeuwwisseling deed her als zodanig dienst. Toen werd er een sanatorium voor TBC-patienten in gevestigd onder lei ding van dokter Middelburg. Uit deze tijd dateert ook de kaart, In 1928 wordt het pand als vakantieoord aangekocht door het Christelijk Nationaal Vakverbond, het CNV: Op 6 juli

1943 wordt het vakantiehuis van het CNV in gebruik genomen door het nationaal-socialistische NederlandschArbeiders Front. Het CNV had zichzelf namelijk opgeheven, uit protest tegen nationaal-socialistische dwangmaatregelen. Er verbleven in die tijd vaak leden van de Jeugdstorm

in het huis. Na de oorlog werd er opnieuw een sanatorium in gevestigd als dependance van Sonnevanck uit Harderwijk, Nu wordt het pand weer gebruikt als vakantieverblij£

Pullen, j{erstellin~S06rd

66 Op deze bart uit 1910 zien we een in chaletstijl gebouwde villa. Villa Delta, zoals de naam luidt, werd gebouwd in 1903. De keurig in stijl bewaarde villa kunt u vinden aan de Harderwijkerstraat.

67 Villa Zandleven is gebouwd in 1912 in opdracht van de gefortuneerde amateurschilder J Carbaat. De architect was JJ Hellendoorn, vader van de bekende schilder. Carbaat was de beschermer van de kunstschilder Jan Adam Zandleven. Later heeft de hervormde predikant J van Dijk nog in dit huis gewoond. Nadat het is afgebrand, is het enigszins gewijzigd herbouwd. Het pand staat aan de Harderwijkerstraat.

putlen

Villa "Zandlever."

68 In 1906 werd paviljoen 't Grijze Huis gebouwd als sanatorium. Rond 1 91 0 zag het er zo uit. Enige jaren later is het sanatorium afgebrand. Het was toen al enige tijd een tehuis voor gepensioneerde "kolonialen" - militairen die in Oost- of West-In die gediend hadden. Met behulp van een loterij is toen geld ingezameld om nieuwbouw mogelijk te maken. Het lukte om voldoende geld bijeen te krijgen om een nieuw Grijze Huis te bouwen.

PUTTEN,

Paviljoen 't Grijze Huis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek