Putten in grootmoeders tijd

Putten in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.C.J.M. Hollanders en O.A. van der Galiën
Gemeente
:   Putten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6214-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Putten in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69 Deze villa werd rand de eeuwwisseling gebouwd als huis voor de al eerder genoemde geneesheer-directeur dokter Middelburg van het sanatorium in het huidige CNVgebouw. De villa kreeg de naam Villa Henriado. Het huis, gelegen aan de Harderwijkerstraat, heet nu 't Holthuus. De kaart dateert overigens van 1910.

70 Het Huis Schoonderbeek dateert van de vijftiende eeuw en is vermoedelijk gebouwd door een Van Aller, lid van een invloedrijke en oorspronkelijk Puttense adellijke familie. Het huis heeft veel geleden in het begin van de zestiende eeuw en is daarna door Anna van Gelre hersteld en vervolgens door haar bewoond. De daarna volgende eeuwen van bewoning door verschillende families hebben hun sporen nagelaten. Verval en aanpassing aan de geldende wooneisen hebben uiteindelijk geleid tot de verschijningsvorm die we allemaal zo goed kennen. De foro geeft de situatie weer van het begin van deze eeuw. Aan de linkerkant is de tegen de zuidgevel

gebouwde en later afgebroken boerderij nog juist zichtbaar. Overigens heeft het huis het aanzien zoals getoond tot op de huidige dag behouden, al is de zonnewarande op de foto nog niet tot een serre gesloten.

7 1 De waterval in de Schoonderbeek, zoals hier getoond in het begin van deze eeuw, bestaat nag steeds. WeI is hij nu iets kleiner. Het is het enige restant van de vroegere papiermolen die op deze plaats heeft gestaan en met een onderbreking van 1858 tot 1869 nag tot 1871 in gebruik is geweest. In 1 87 1 is de molen afgebrand, waarna op het perceel een boerderij

is gebouwd. De waterval is gelegen achter de boerderij van de familie Bosch op de hoek van de Telgterweg en de Beekweg. De Schoonderbeek met de waterval is in de jaren tachtig gerestaureerd door de Heidemij en wordt onderhouden door het Waterschap.

72 Op deze kaart zien we her bospad Klein Zwitserland, dat gebouwd is in 1 948 en geopend in 1949. Aannemer Gerrit Knoppert had de grand in erfpacht van de gemeente Putten. Er is toen een N.v. opgericht die geld bijeenbracht voor de bouw van het zwembad. De N. V. is later omgezet in een stichting. Het oude gebouw is in 1975 gesloopt voor de bouw van het binnenbad.

I f

73 Her bijzondere aan een spreng, zoals deze spreng op Schoonderbeek, is her feit dat hier helder en zuiver grondwater aan de oppervlakte komt. Tegenwoordig gebeurt dit bijna niet meer. Dit komt omdat het grondwarerpeil nu verlaagd is door de inpoldering van de IJsselmeerpolders en de onttrekking van water voor het gebruik van drinkwater. Vroeger stonden er vaak papiermolens bij zo'n spreng, omdat er regelmatig water stroomde. Ook Putten had vroeger papiermolens. Deze papierrnolens hadden ook wel eens last van droogte. In natte tijden was er volop water, maar in droge tijden viel de spreng soms droog.

74 Even over de grens met de gemeeme Ermelo staat huize Groevenbeek. Deze kaart toont ons de situatie van rand 1910. Dit huis is gebouwd in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Vroeger was dit gebied eigendom van de Kelnarij van Putten en had het de naam Grobbenbeeck.

PUTTEN

Huize Gro&enboek

75 Zo rand 1 930 dwaalde de herder nog met zijn schaapskudde over het Zuiderveld. De doelpalen doen vermoeden dat hier in het verleden een voetbalveld is geweest. Dit is echter niet [uist, de voetbalterreinen lagen aan de Voorthuizerstraat en aan de Grieteweg. Overigens speelde een van de twee Puttense voetbalclubs haar wedstrijden tot in de jaren vijftig op zondag! Op deze plaats is later het zwembad gekomen. Het idee voor het zwembad ontstond toen de firma Knoppert hier zand aan het winnen was.

Paittn - Schapen op ltd Zalduv,ld

76 Pension De Spreng werd gebouwd in de periode 1915-1920. De kaart dateert van ongeveer 1930. Het huis werd oorspronkelijk gebouwd als villa voor juffrouw Middelburg. In de late jaren twintig is het huis overgenomen door de familie Formanoy, die er een pension in vestigde. Formanoy werd wegens verzetsactiviteiten gearresteerd. Het hotel-pension werd door de bezetter afgebrand. Formanoy werd op 7 maart 1945 bij Woeste Hoeve gefusilleerd in het kader van de repressailles naar aanleiding van de aanslag op Ramer aldaar. Op deze plaats is nu Chinees restaurant De Chinese Muur gevestigd.

PUTTEN

Pension "de Spreng"

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek