Puttershoek in oude ansichten deel 1

Puttershoek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.L. van Es van der Have
Gemeente
:   Binnenmaas
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4440-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Puttershoek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De watersnoodramp van 1953 had tot gevolg dat als "sluitstuk" van de sedert 1953 uitgevoerde grote dijkverbeteringen om de gehele Hoeksche Waard in de jaren 1964-1966 in Puttershoek, de dijk langs de Oude Maas werd verhoogd en verbreed, waarbij gelijktijdig de op die dijk (het Weverseinde) staande huizen, bedrijfspanden en dergelijke, samen ongeveer de helft van de oude dorpsbebouwing, werden afgebroken. Hierdoor is een groot deel van het oude dorpsbeeld zo radicaal veranderd, dat het zelfs voor hen die de oude toestand hebben gekend, moeite kost om zich daarvan nu nog een goede voorstelling te kunnen maken. Daarom zullen de in dit werkje opgenomen beelden (1890-1930) vooral voor hen grote betekenis hebben, terwijl jongeren zich hierdoor een voorstelling kunnen maken, hoe het vroeger was in Puttershoek, dat nu ruim 4100 inwoners telt. V oor de Sint-Elisabethsvloed (1421) waarbij deze streek werd overstroornd, was de nederzetting op en langs de dijk, ter plaatse waar het tegenwoordige dorp ontstond, bekend als ambachtsheerlijkheid Hoecke. Het gebied dat kort

na 1421 van uit dit Hoecke zijn inpoldering kreeg, werd hiernaar aangeduid als Hoeksche Waard. Gold deze benaming aanvankelijk alleen voor het gebied, tegenwoordig omsloten door de lijn: Puttershoek, Heinenoord, Goidschalxoord, Westmaas, Maasdam, Puttershoek, later is zij gaan gelden voor het gehele eiland, dus met inbegrip van de Beijerlanden en het land van Strijen.

De ambachtsheerlijkheid Hoecke was van voor 1363 tot 1467 in het onverdeeld bezit van leden van dezelfde familie. In laatstgenoemd jaar kwam de heerlijkheid in bezit van twee eigenaren, en wel ieder voor een helft. In 1460 was de ene helft in bezit van Pieter van Slingelandt en de andere he1ft in het bezit van Pieter Abelsz. Aan deze twee .. Pieten" is zeer waarschijnlijk de naam Pietershoek te danken die in de tweede helft van de vijftiende eeuw de korte benaming Hoecke ging vervangen. "Pietershoek", werd in de loop van de zestiende eeuw, om onbekende reden definitief in Puttershoek veranderd. De volksmond spreekt tot op heden nog wei van Pietershoek.

I. Foto van 1913, het jaar waarin de suikerfabriek "Puttershoek" werd gebouwd. Rond 1950 werd ze ingrijpend verbouwd, zodat vande bouw uit 1913 vrijwel niets meeris te zien. In de Tweede Wereldoorlog is deze fabriek driemaal door vliegtuigen gebombardeerd: op 25 oktober 1940, waarbij 25 doden te betreuren vielen, en op 16 en 25 februari 1945 toen een aanval werd gedaan op de afvuurplaats van V l-projectielen, die Duitse rnilitairen op het terrein van de suikerfabriek had den opgesteld.

Weverseinde Pnttershoek

2.(± 1920.) Het Weverseinde gezien in de richtingvan het dorp. Links staan woningen voor employe's vande suikerfabriek. De jongens op de voorgrond zijn op weg mar de fabriek met "pannetjes met eten" bestemd voor hun daar werkende vader en] of broer. De twee heren op de ruggezien, zijn rechts burgemeester N.A. de J oncheere, links de bij hem op bezoek zijnde baron Van Boecop.

GRO"TEN 'T ZAND

PUTTERSHOEK

3. (± 1920.) Het Weverseinde, gezien in de riehting Blaaksehedij k (sedert 1952 Rustenburgstraat). Reehts staan fabriekswoningen die in 1966 als gevolg van de dijkverbeteringen (1964 .. 1966) wer .. den gesloopt. Omdat deze woningen op een in 1913 met zand opgespoten poldertje waren gebouwd, wercen de huizen in de volksmond aangeduid met ,,'t Zand", Links de met basaltkeien beklede kade op de kruin vande dijk, die inde gemeldedijkverbetering werd verwerkt.

'I W(!vels~ind

.:

Cit:;. M. Uijterllude. W. van 't HoC.

4. (± 1907.) Weverseinde. Deze huizen werden voor de dijkverbeteringen (1964-1966) afgebroken. Links de in 1715 op de dijkkruin aange1egde kade, waarin tot 1916 steeds notebornen stonden. Zowe1 de kade als de straat (Weverseinde) en de grond waarop de huizen stonden zijn in kruin en talud van de verhoogde dijk verdwenen. De woning rechts werd tot 1966 bewoond door L. E. Troe1ja. In het dubbel woonhuis daarnaast woonden vanaf 1909 de families lb. en J oh. Boender.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek