Puttershoek in oude ansichten deel 1

Puttershoek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.L. van Es van der Have
Gemeente
:   Binnenmaas
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4440-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Puttershoek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

.. _----- .?.? -------" ._--,---

10 (± 1910.) Weverseinde De huizen links en reehts zijn tussen 1964-1966 voor dijkverbetering afgebroken. Geheellinks ziet u de broodbakkerij van L. v.d. Heiden en op de achtergrond een gedeelte van de ophaalbrug over de schuts1uis. Midden op straat met henge1 ziet u O. W. v.d. Stek.linksdaarvanPietjeBoendermetaanhaarhandAda Verloop. Op de kade staan onder andere L. Weijers ,P. v.d. Stek, C. Kooij daarnaastN. de Regt.

II. (± 1916.) Weverseinde. Als gevolg van de Watersnood vanjanuari 1916, werd op dit straatgedeelte, dat voordien met zogenaamde "pinplanken" tegen overstroming werd beschermd, een betonnen muur geplaatst. Opde foto is dat werk nog niet voltooid, omdat het stuk muur op de voorgrond nog met de daar reeds sedert 1715 bestaande kruinkade moet worden "aangeaard". In de muuropeningen werden bij te verwachten hoog water, houten schotten geschoven. De huizen links en rechts zijn voor de dijkverbetering (1964-1966) afgebroken.

.? Yi" t~. ·t :.), :~ .

12. ~± 1900.) Devan 1846daterendehoutendubbele ophaalbrugoverde schuts1uis, gezien vanuit het Weverseinde. Op de achtergrond het begin van het Schouteneinde met "den hoek". Rechts met hoge trapgeve1 ,,'t Springend Peert" (van ± 1650). Beha1ve dit huis, is alles wat op de foto zichtbaar is tussen 1964-1966, voor dijkverbetering gesloopt.

13. (± 1900.) Weverseinde gezien vanaf de schutsluis. Het eerste huis rechts werd bewoond door de beurtschipper op Dordrecht, J oh. Dorsman. Achter de kinderen rechts staan van rechts naar links:

H. Beljers, diens zoon J. Th. Beljers, Anna J ongekrijg, Frans Dorsman, J oh. Dorsman en M. van Gelderen.

. r ~'l ITRSEI;'i). PUTT[RStlOfK.

Schutsluis Puttersboek

14. (± 1930.) Overzicht van de sehutsJuis met de ijzeren ophaalbrug, die in 1913 in de plaats kwam van de uit 1846 daterende houten ophaalbrug, Op de sluisdeuren de zgn. "kippebrugjes". Links zret u de Boezemvliet richting Maasdam, reehts het uit 1835 daterende raadhuis met daaraehter de toren bij de hervormde kerk. In verband met de dijkverbetering werd deze sluis in het tijdyak februari-september 1964afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek