Ravenstein in oude ansichten deel 1

Ravenstein in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M.F.J.A. Sluijters
Gemeente
:   Ravenstein
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1067-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ravenstein in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

7. Ziehier een groet uit Ravenstein, een stadje, dat bij maneschijn

zijn gaslantaarns houdt maar dicht En profiteert van 't hemellicht.

Heil voor het stedelijk bestuur,

Dat samelt hiermeê op den duur Een aardig duitjen in zijn kas. Omdat het spaart zijn kostbaar gas.

Daarom deed wis de drukker goed Toen hij om Ravo's briefkaartgroet. Ter eere van die vroede mannen

Een halven grooten maan deed spannen.

Maar wie niet op de hoogte is. Van deze gas-geschiedenis, Zou hieruit wis afkunnen leiên, Dat Ravenstein ligt in Turkije.

Daarom der wereld kond gebracht Waarom die maan daar is bedacht. Het is, mijn lieve menschenschaar, 't Symbool van al dat gasbespaar,

Bravo het brein, dat 't eerst bezon, Hoe men veel gas besparen kon. Bravo, bravo, voor Ravenstein. Dat gas bespaart bij maneschijn.

Hub. T'eunissen 30januari 1908

8. Het witte gebouw op bovenstaande opname is de achterzijde van het in 1752 geopende gymnasium Aloysianum onder leiding van de paters jezuïeten. Onderhoud en salarissen werden bestreden uit het Loterijfonds. Er werd geen schoolgeld van de leerlingen geheven en ook jongens uit de omliggende dorpen konden van deze instelling profiteren. Het aantal leerlingen liep in de laatste helft van de vorige eeuw terug en de school had geen levensvatbaarheid meer en werd in 1878 opgeheven. Twee lokalen waren in gebruik als secretarie en raadzaal.

Uitg. 1. Beeftm.

(rtzicht op RA YE. 'STEIL".

9. Op deze foto uit 1904 zien we dat het gymnasium al is afgebroken en de pastorie (voormalig noviciaat van de jezuïten) in de steigers staat. Op de plaats van het oude gymnasium moet het raadhuis komen. Het zal wel geen toeval zijn dat deze twee prenten zo uitstekend bij elkaar aansluiten, want zij geven ons een goed chronologisch overzicht van het optrekken en verdwijnen van deze belangrijke gebouwen.

10. Wie deze prentbriefkaart bekijkt, krijgt de indruk van een Duits stadje, wellicht mede door de eigenaardige bouw van de Sint-Luciakerk, die boven de schuine daken uitrijst. Opgetrokken in de nabloei van de barok is deze kerk inderdaad bepalend voor het gezicht op Ravenstein. Maar de oer Nederlandse molen, en de door kwelwater overgelopen boomgaard brengen ons in de werkelijkhek terug. Door middel van een hevel door de dijk werd bij lage waterstand in de Maas dit perceel weel van zijn wateroverlast bevrijd.

11. De Kasteelsche poort behoort met de Maaspoort tot de laatste overblijfselen van de versterkingen van 1522/1526. In 1544 en nogmaals in 1672 werd het stadje ontmanteld en werden de vestingwerken geslecht, de poorten bleven echter behouden. Links was het woonhuis van de dominee, vandaar de benaming .Domlneespoort''. Daar woonde ds. Willem van Deursen die onder andere dertig jaren lang de rekesten en officiële brieven schreef voor ieder die dat nodig had. Op de foto zien we zijn opvolger ds. J. Ritter (predikant van 1931 tot 1938) met echtgenote en dochter.

-

-

o Z ,

12. Vanuit de "Domineespoorf' een blik op de Groote Kerkstraat in 1904. De pastorie is al vernieuwd, maar de hervormde kerk heeft nog haar "koepeltje". Ook de meisjescongregatie en het raadhuis moeten nog gebouwd worden. Ziet U de gaslantaren links? De merkwaardige achtkante St.-Luciakerk is aan de buitenzijde verrijkt met de symbolen van geloof, hoop en liefde. Hierboven het beeld van de Hoop.

13. De kerk werd gebouwd in 1735 en bekostigd uit een in 1729 begonnen loterij. We zien juist een deel van het zijaltaar waarin een Madonnabeeld uit 1475. De oude apostelbeelden werden in 1910 vervangen door de huidige, vervaardigd door H. van der Geld. De beelden van Barbara en Lucia zijn gemaakt door de Neerlangelse beeldhouwer Derk van Schadewijk. Het is feest vandaag, want alleen op hoogtij-dagen worden de plankjes voor de vier kerkvaders Hieronymus, Ambrosius, Augustinus en Gregorius weggenomen.

14. In 1735 werd de oude kerk afgebroken en op haar plaats in 1752 het gymnasium gebouwd. Het kerkhof bleef bereikbaar door de grote poort rechts. Het gymnasium werd geheel bekostigd uit de Ravensteinse Loterij. De heren studenten voerden elk jaar een openluchtspel op, waartoe een uitneembaar "theater" op de Markt dienst deed. Toen het gymnasium in 1878 werd opgeheven, bleef de gemeente de sinds 1814 gehuurde lokalen voor secretarie en raadzaal gebruiken; de bovenverdieping was sinds 1852 "teekenschool".

15. De grote belangstelling geldt niet alleen de fotograaf, maar natuurlijk ook het nieuwe raadhuis, in 1905 gebouwd onder leiding van gemeente-architect H. J. Caners. Deze was tevens directeur van de tekenschool, die op de bovenverdieping van de nieuwbouw onderdak vond. Bekwame vaklieden kregen hier hun eerste vorming onder leiding van H. J. Caners, Th. van Schadewijk, K. W. P. Oppers en P. Koppens. Uitblinkende leerlingen waren onder andere de orgelbouwers Smits uit Reek.

Groet uit Racenstein.

Hel nieuwe Raadhuis Groole Kerkstraat.

16. Aan het raadhuis hangt de vlag halfstok wegens het overlijden van prins Hendrik. Het notarishuis rechts is een samenvoeging van drie oude huizen, waarvan het middelste "de Swaen" heette. Deze werden in 1726 eigendom van J. van Willigen, die in 1739 de huidige voorgevel liet aanbrengen. Inwendig zijn in 1814 de verdiepingen rechtgetrokken. De notarissen G. van der Heijden, C. P. Verbunt en H. A. H. van den Boogaard waren hier gevestigd. Enige jaren na het bombardement van september 1944 werd de secretarie hier ondergebracht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek