Ravenstein in oude ansichten deel 1

Ravenstein in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M.F.J.A. Sluijters
Gemeente
:   Ravenstein
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1067-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ravenstein in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

27. Nu is in de Maasstraat (in 1905 herdoopt tot Kolonel Wilsstraat) de bloem van het stadje rijkelijk vertegenwoordigd; de kinderen lijken zo klein bij al die hoge huizen en in die smal uitlopende straat. Rechts vooraan zien we veldwachter Van Ballegooi, die zich martiaal heeft opgesteld als bewaker van de prille jeugd. Bij deze gelegenheid mogen de jongens, zij het dan bij uitzondering, zelfs op hek en stoep plaats nemen. Het witte huis waar vanuit het raam belangstelling wordt getoond dateert blijkens een gevelsteen uit 1607. Het is het eerste stenen huis dat herbouwd werd na de grote brand van Ravenstein op 10 juni 1606.

". .

; ....

. .. ~

RAVP. ~TEJ~~~~.

: :.~ >ir:;;·-·: ~ .

.. ~." ." ...?

. '" ...

. .. ';,:' . .,.

.-~-~

28. Zo zag de Nieuwstraat er uit in 1903. Op de voorgrond staat moeder Hombergen en rechts Doortje, de dochter van slager en gemeenteraadslid Mathieu Theeuwen. Naast de vleeshouwerij was het winkeltje van de gezusters Donkers, in zeep, Eau de Cologne en Eau de Venlo. Als je daar binnenging was het niet moeilijk te raden wat er verhandeld werd. Vervolgens het huis "de drie Koningen", beter bekend als café De Best, en dan nog de woning van oud-ontvanger Hendriks.

29. Deze doorkijk in de Nieuwstraat biedt ons gelegenheid om met enige mensen en hun bedrijf kennis te maken. Links staat Nass, opvolger van Theeuwen, voor zijn slagerij. Het witte pand rechts is van bakker Gerrit Hombergen. Dan volgt timmerman Frans de Goeij en vervolgens kapper Dorus Maas met zijn oom Toon Bross. We gaan verder naar de sigarenzaak van Chris de Bresser en zien de Kruisstraat of Peperstraat en daarna Willem Suermondt, directeur van de Rave-fabriek. In dit huis was in de patriottentijd "de Heeren-Sociëteit" gevestigd. Het in 1905 gebouwde spitsje van de hervormde kerk beheerst hier het straatbeeld.

30. Ravo, leder- en schoenindustrie, werd opgericht in 1852. Het was vooral Ignaat Suermondt die de fabriek tot bloei bracht, zodat het merk Ravo bekend werd in geheel Nederland. Vele Ravensteiners vonden hier een bestaan, velen ook hadden er zijdelings profijt van. De vader van Ignaat begon met de aankoop van een looierij en verbond hieraan een schoenmakerij. Machinaal werk kende men toen nog niet, alles was handwerk. Vader Suermondt ging elke week met de korf vol schoenen op de rug te voet over Batenburg en Tiel naar Utrecht. Vandaar werd de tocht per trekschuit voortgezet naar Amsterdam, waar de schoenen werden verkocht. Na de oorlog is de fabriek buiten de grachten overgeplaatst en leidt een bloeiend bestaan.

31. Het huis "de Oranjeboom" is hier gesierd met het rijkswapen, het is immers postkantoor. In de gevel is een gedenksteen ter herinnering aan de grote brand van 1606: ,,0 Ravenstein herbergende de benoude soo velen is bekant, beclaecht moet sijn juni den tienden uwen schriekelijken brant." Het PTT-personeel is met handpostwagen vereeuwigd. De vrouw van Toon Hoppenbrouwers staat voor het "Nieuw Stads Koffiihuis", dat alvorens het deze bestemming kreeg, dienst deed als Franse school.

32. Nevenstaande foto toont ons een gedeelte van het interieur van de hervormde kerk. Na Willemstad en Hoge Zwaluwe is ons stadje een der eerste plaatsen in Brabant waar in de zeventiende eeuw een hervormde kerk werd gebouwd. Dit gebeurde in 1641 ten dienste van de soldaten van het Staatse garnizoen. Toen was Ravenstein nog een vesting en hier waren Staatse troepen gelegerd, voor wie het kerkje als bedehuis was bestemd. De kansel, waarop een chronogram dat 1644 oplevert, was een geschenk van de ouderling Theodorus Holthuijsen en echtgenote. Vermeldenswaard is wel, dat deze beiden van moederszijde de grootouders zijn van Johan van Willigen, de stichter van de katholieke kerk in 1735. Tegen de kansel is het doopbekken met pelikaan bevestigd.

33. Als we ons omkeren, zien we het overige interieur. Onder het orgel bevinden zich de portaaldeuren. Links in de hoek hangt een Tien-Gebodenbord met het wapen van de Staatse gouverneur De Mérode in 1648. De stuc-zoldering is eenvoudig gehouden. Het koorhek is in 1659 vervaardigd door de Ravensteinse schrijnwerker Christiaan Martens van Gheel. De zuilen hebben rijk versierde kapitelen.

34. Over belangstelling hebben we niet te klagen, ook hier is de aandacht voor de fotograaf een teken des tijds en de kindermode in 1905 is blijkbaar gericht op volwassenen. Geheel rechts zien we een raam van de bakkerij van Van Zeeland, later de winkel van Roelofs. Daarnaast de pettenmakerij van P. van Tongeren. De lange zoon van Van Tongeren staat met gekruiste armen voor zijn ouders. Dan volgt Chr. de Bresser, waar later de viswinkel van Kuurstra in gekomen is. Het laatste grote huis is wasblekerij Van den Berg.

35. We staan in de Walhoek, geleund rechts tegen het in 1621 gebouwde huis en brouwerij "het Ancker" en kijken nog eenmaal de schilderachtige Winkelstraat in. Op de hoek van de Nieuwstraat stond de erwtensoeppomp. Hent Dappers zit van het middagzonnetje te genieten. Het huis met de ingezwenkte halsgevel op de achtergrond is van de sigarenfabrikant Joh. Chr. Leo.

36. Als een poort van lover en groen staan hier de "bömkes" in de Landpoortstraat. De eerste auto, met carbidlantarens, heeft van Ravenstein bezit genomen en daardoor het stadsbeeld veranderd. De fiets is ook al ingeburgerd en de hondekar staat ook op de foto. De weg is amper verhard; het geheel doet bijna denken aan een dorpsgezicht, als we op de achtergrond niet de statige stadsgevels zouden ontdekken. Het hoogste pand is de woning met achtergelegen brouwerij van de burgemeesters Van Claarenbeek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek