Ravenstein in oude ansichten deel 1

Ravenstein in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M.F.J.A. Sluijters
Gemeente
:   Ravenstein
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1067-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ravenstein in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

57. Nevenstaand gebouw uit 1787 herbergde de kooplieden en winkeliers Buss en Peeters, die hier tevens Franse school hielden (uitgebreid lager onderwijs met Frans en boekhouden). Later was het eigendom van en werd het bewoond door de weduwe Stien van den Berg. Op dezelfde plaats, alleen wat naar achter geplaatst, verrees in 1933 het parochiehuis.

58. De statige toren van de St.-Sebastianus kerk te Herpen is blijkens zijn sobere en strenge vormen een werk van de veertiende eeuw; het gotische koor dateert uit het einde der vijftiende eeuw. Het schip lag laag tussen toren en koor, werd in 1907 verhoogd en uitgebreid onder leiding van architect C. Franssen. In 1898 werd de toren door de bliksem getroffen, echter zonder brand te veroorzaken. Er is toen wel een nieuwe spits opgezet. Het oude raadhuis van Herpen stond op het kerkhof en is in 1909 gesloopt.

59. Op de afbeelding boven zien we vooraan het gemeentehuis en daarnaast de woning annex beschuitfabriek van Van Zuijlen. Op 18 september 1940 komt het decreet binnen, dat Ravenstein en Herpen worden samengevoegd, in april 1941 neemt de algemeen geachte burgemeester H. W. van der Sijp afscheid. Op onderstaande foto kijken we in de Kloosterstraat en het kan ons niet verbazen waarom deze straat zo is genoemd. Hier heeft de vrouwelijke jeugd van Herpen haar onderwijs en opvoeding genoten.

Herpen (N. B.l

60. Rond de dorpspomp in de Rogstraat. Het hoge gebouw links is het schoolhuis van meester Van der Hart. In het midden de woning van Harry van den Berg, zijn vrouw staat in de deuropening. Rechts kapper Jac. Boerakker. Vroeger was dit postkantoor, toen Harry Klinkhamer, "den booi", daar woonde. Tussen de huizen herkennen we Tonia Jacobs en links daarvan Marie Jacobs-de Bruijn, Helemaal rechts Truike van Kessel-Adriaans,

61. Op de Koolwijk staat de St-Annakapel, Het is onbekend wanneer deze werd gesticht. Zij wordt al genoemd in het jaar 1520. De kapel was ook belangrijk voor de bewoners van Oss en Berghem. Deze beide plaatsen behoorden tot de Generaliteitslanden. Daar was een verbod om de katholieke godsdienst uit te oefenen. Koolwijk maakte echter deel uit van de vrije heerlijkheid Ravenstein en viel dus buiten de macht van de Staten-Generaal. Zo konden de katholieken van Oss en Berghem in de St.-Annakapel hun godsdienstoefeningen houden. Deze grenskapel is ook bekend als bedevaartsoord ter ere van de H. Moeder Anna.

62. Herpen, de fanfare St.- Hubertus in 1931. Zittend, van links naar rechts: Adr. Reijs, Jac. van der Heijden, Johan Koeken, Willy Brukx, Leo Brukx; tweede rij: Martinus v. d. Berg, Frans Dorninicus, Jan van Dijk, Arnold Vissers; derde rij: Jo van Erp, Karel Adriaans, Frans van Rooij, Jan van Kuijk, Koos v. d. Wijngaard, Antoon Dorninicus, Theo Reijs, Toon Brukx, Chris Veld.

63. Tienjarig bestaan van de voetbalclub Herpinia, op 1 oktober 1938. Van links naar rechts, twee kleine: Koos Klompmakers. Gerritje van Kuijk; zittend: Martien van de Berg, Jantie Huibers, Tit van der Linden, Jan Brukx, kapelaan Jan van den Berg, Toon Ploegmakers, Bert Spanjers, Thé Willems, Koos Boerakker; tweede rij: Johan Koeken, Piet van den Boogaard, Gerritje Koeken, Martien Bueters, Richard van der Velden, Harry Adriaans, Willy Teunissen, Ras van Dijk, Jan Ploegmakers, Harry van der Velden, Adriaan Bogaerts, Jo van de Wijngaard, Jan Klompmakers; derde rij: Johan Suppers, Rent Kersten, Jan Verhoeven, Joep van den Berg, Jan Bierman, Gerrit Koeken, Jo van Kuijk, Jo Bierman, ... van Berkel, Miekes van Vugt, Toon Bierman, Martien Bierman. Ties van Hout; bovenste rij: Gerritje Otten, Martien Bierman, Piet Suppers, Rent je van Kuijk, Gerrit Brukx, Toon van den Hoogen, Toon Koeken, Piet van Rossum.

64. In Overlangel stond het stamhuis van het bekende wijnkopersgeslacht De Bruijn. Overlangel was de overslagplaats voor Oost-Brabant, en wellicht moet men hierin de oorzaak zoeken van de vestiging. Deze overslag bracht nl. talrijke verveersgelegenheden naar verschillende plaatsen met zich mee, een voordeel dat in die dagen niet hoog genoeg kon worden gewaardeerd. Oprichter was Stephanus Pieter de .Bruijn, die in 1834 overleed. Zijn zoon Petrus Ignatius (1786-1852) bleef hier wijnhandelaar. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Leonardus Franciscus (1829-1876), die het bedrijf naar Ravenstein verplaatste. In 1890 werd de wijnhandel naar Nijmegen overgebracht.

65. Bedevaarten en processies waren op de dorpen de voornaamste gebeurtenissen van het jaar. Zelfs de kermis verzonk erbij in het niet. De woningen kregen een extra beurt voor de hoge feestdag; de straten werden schoon gemaakt en versierd. Ravenstein had zijn processie op Sacramentsdag en Herpen op Driekoningen en de feesten van St.-Hubertus en St.-Anna. Op St.-Rochus was het feest in Deursen; St.-Willibrordus werd in Demen gevierd, Neerloon had zijn Victorsfeest, Neerlangel de St.-Jansprocessie, die we hierboven aanschouwen.

66. De parochiekerk van de H. Victor te Neerloon, een in J 82 J aanbestede eenbeukige waterstaatskerk, tegen de bakstenen toren van de oude parochiekerk, daterend uit de dertiende eeuw. In 1824 wordt de nieuwe kerk in gebruik genomen, de oude kerk, die sinds 1649 in een zeer vervallen toestand verkeerde, is toen afgebroken. In december 1854 is de toren gerestaureerd en kreeg een uurwerk met vergulde platen. Het interieur van dit uit oudheidkundig oogpunt waardevol gebouw heeft pilasters en een tongewelf van stuc. In plechtige processie werden op 17 oktober 1824 het Allerheiligste en de gewijde voorwerpen vanaf de schuurkerk met pastorie onder één dak naar de nieuwgebouwde kerk overgebracht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek