Ravenstein in oude ansichten deel 1

Ravenstein in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M.F.J.A. Sluijters
Gemeente
:   Ravenstein
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1067-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ravenstein in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

67. Droevig zijn de vele verhalen van angst voor wateroverlast, dijkdoorbraak en hoog water. Hier zien we de dijkverzakking bij Neerloon in november 1932. Zware oktoberregens hadden de Maas tot grote hoogte opgejaagd naar de uiterwaarden, de doorweekte dijk kon de druk van het water niet langer weerstaan. Het dijklichaam zakte in en aan de voet van de binnenzijde schoven massa's grond af; het talud verplaatste zich en op een lengte van zo'n dertig meter stortte de top in over een derde der breedte. Met toevallig daar liggende zakken met grind en dankzij twee schepen vol zand in de haven van Ravenstein heeft men de doorbraak kunnen voorkomen. Op de foto ziet u met hoed de griffier van waterschap de Maaskant, J. J. van Gulick.

68. De Beerse Maas 15 januari 1920. Bij het plaatsje Beers was een deel van de Maasdijk opzettelijk lager gehouden, de zgn. Beerse Overlaat. Zodra de Maas zeven meter boven A.P. kwam, werden in Grave met de kanonnen .J'intrigant" en "Ie partisan" schoten gelost, ten teken dat de Beerse Maas .Jiep", Vanwege de slibaanvoer was dit gunstig voor weiland, doch de akkers kwamen veelal te laat vrij van water om nog bebouwd te kunnen worden. Op de achtergrond de kerk en de beide molens van Herpen.

69. In 1621 werd de parochiekerk van Huisseling op bevel van de Staten-Generaal afgebroken. Men maakte Ravenstein tot vesting en de kerk van Huisseling stond in de weg! Er verrees een nieuwe kerk in 1626 en in 1852 werd dit tweede kerkgebouw hersteld en vergroot en zag er toen uit als op bovenstaande afbeelding. Helaas heeft men dit cultuurmonument afgebroken. De steeds groeiende bevolking en het toenemend verval van het gebouw, maakten een nieuwbouw noodzakelijk, die tot stand kwam in de jaren 1911-1912.

R. J. school, 1)eursell

70. De school van Deursen mag er zijn en Toon Strik met zijn hondekar kennen we nog terug. Het heilig huisje rechts is het Antoniushuiske uit 1637, dat staat aan de Kapelhof voor de St.-Rochuskapel. Deze dateert van 1745 en is een bekend bedevaartsoord voor de mensen van heinde en verre, die bij St.-Rochus hun toevlucht zoeken om voor de ramp van besmettelijke ziekten beschermd te blijven.

Bur.gerl.llacht Deursen-Dennenburg.

71. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zien we bier de Burgerwacht verzameld voor het gemeentehuis van Deursen. Merkwaardigerwijze staat de commandant, Herman van Helmond, niet op de foto. Toon van Wijchen roert de trom. Hannes van den Elzen uit Deursen, met witte handschoenen aan, is de beschermheer van de Burgerwacht, wellicht gekozen omdat hij al zo lang koning is van het St.-Luciagilde te Ravenstein?

72. We zijn hier in Dennenburg. De hagen om de percelen herinneren ons aan een middeleeuwse gewoonte. Rechts de pastorie, links woont burgemeester Van der Putten. De drie kinderen van Bresser uit Deursen gaan haverkaf ophalen om bedden (kafzakken) te maken. Op de achtergrond de parochiekerk van de H. Michael. Deze dateert waarschijnlijk van de elfde eeuw. De toren gaat zonder verjonging en zonder beren recht omhoog en het schip is laag gehouden tussen de strakke toren en het hoge koor. Uit artistiek en historisch oogpunt een bijzonder bouwwerk.

73. De parochiekerk van de H. WiI1ibrordus te Demen. Van de oude kerk staat hier alleen nog de vijftiende-eeuwse toren, in 1890 naar een ontwerp van dr. Cuijpers grotendeels nieuw bemetseld, met een geleding verhoogd en door een traptorentje in samenhang gebracht met de voorgevel van de zuidelijk van de toren gelegen nieuwe kerk, die in 1857-1858 is gebouwd onder leiding van dezelfde architect. Tussen Maasdijk en kerk ligt het particulier kerkhof van de familie Van den Bergh.

74. Bovenstaande afbeelding toont een groot herenhuis te Dieden in de stijl van de negentiende eeuw. Het is waarschijnlijk gebouwd voor Jan Mathias Singendonck, heer van Dieden, die in 1817 in de Nederlandse adelstand werd verheven met de titel vanjonkheer. Hij woonde in Nijmegen en gebruikte Dieden alleen als buitenverblijf. De hoge en vrije heerlijkheid Dieden werd met het oudadellijk huis of kasteel en alle toebehoren in 1876 verkocht aan de firma Anton Jurgens, margarinefabrikanten te Oss. De heren Jurgens lieten al vrij spoedig daarna het kasteel, op een grote kamer met keuken en kamertje na, afbreken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek