Reeuwijk in oude ansichten

Reeuwijk in oude ansichten

Auteur
:   ir. J.G. Bulk
Gemeente
:   Reeuwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6486-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Reeuwijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Door deze uitgave wordt nu ook Reeuwijk opgenomen in de serle "in oude ansichten". Daarop heeft dit mooie dorp aan de plassen aIle recht, "Het dorp, waar ik speelde in zorg'loze jeugd, zo vol van herinn'ring aan vrede en vreugd". Hoevelen zullen bij het doorbladeren van dit boekje in deze geest terugdenken aan het dorp, waar zij eens kind waren: Reeuwijk.

De mensen die zich in een ver verleden in Reeuwijk Sluipwijk vestigden, hielden van aanpakken en opschieten. De plassen zijn destijds door vervening ontstaan. Heel veel Reeuwijkers-Sluipwijkers hebben dit zware werk gedaan. Sluipwijk, vroeger een zelfstandige gemeente, genoot landelijk bekendheid door leveranties van beste turf. De vervening is in de zeventiende eeuw begonnen en rond 1920 afgesloten. Of men zich toen gerealiseerd heeft dat de 735 hectare grote plassen zo'n waardevol recreatiegebied zouden worden, valt moeilijk aan te nemen. Toch zijn de plassen in een later stadium (circa 1928) onderwerp van ellenlange discussies geweest betreffende het weI of niet droogmaken. Voorstanders van droogmalen waren onder anderen de Goudse wethouders Van Staal en Heerkens, alsmede de Reeuwijkse burgemeester Lucassen. Men had plannen om tot droogmaking over te gaan teneinde daardoor werkgelegenheid te schepp en

in de agrarische sector voor de vele werklozen uit Reeuwijk en Gouda. Door vele protesten van natuurliefhebbers en verenigingen op dat gebied is een en ander niet doorgegaan. Bovengenoemde heren waren evenzeer overtuigd van de schoonheid van de plassen, maar zaten aan de andere kant met de problemen van de werkloosheid. Vanzelfsprekend mag men nu blij zijn dat de drooglegging nimmer is doorgegaan.

We hebben vertrouwde beelden en personen van "toen" nog eens teruggehaald en wensen de belangstellenden "een prettige wandeling door het dorp" toe. Men waant zich weer in grootvaders tijd, toen gas (voor een gedeelte van het dorp thans neg), stromend water en elektrisch licht nog bijzonderheden waren; het straatbeeld werd nog beheerst door wandelaars, fietsers en hondekarren; toen lange rokken, hoge boorden, bonte schorten, rljglaarsjes en klompen nog deel uitmaakten van de kleding.

Met veel genoegen heb ik getracht een zo compleet mogelijke serie ansichten over Reeuwijk te verzamelen. Graag breng ik dank aan enkele dorpsgenoten, die mij behulpzaam zijn geweest bij het opsporen van verschillende namen. Ik dacht dat het nuttig was om voor de toekomst iets van het eigen dorp van vroeger vast te leggen.

R~eullli;k, Randenbur~

"

1. De Randenburgseweg is hier nag een zeer rustige en landelijke weg. De sloot aan de rechterzijde is reeds lang verdwenen, terwijl de weg is verbreed. Randenburg is thans aan de Boskoopse kant ontsloten, waardoor oak hier het verkeer zijn invloed doet gelden.

Reeuwijk

Polder Mldaelb~re

2. Zowel de op de achtergrond liggende ophaalbrug in de Middelburgseweg als de brug, die toegang geeft tot de Nieuweweg zijn thans verdwenen. De man op de voorgrond is Jan Hagen, terwijl mevrouw Kemp bij het bruggetje staat. Voor het huis links staat Dirk Vermeulen.

Reenwij~-polder

jY[iddelbur~

3. De Middelburgseweg ter hoogte van de afslag naar het Kaagjesland. De ophaalbrug is reeds lang vervangen door een vaste dam. De man naast de hondekar is Hannes Hagen.

Kotries land.

Reeuwijk.

4. Het "Kagie's land" (thans Kaagjesland) uit vroeger tijden. Thans staat aan de linkerkant een aantal woningen, terwijl rechts een doorbraak is gemaakt naar een bescheiden uitbreidingsplan. Let op de enorm grate klompen die de jongens dragen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek