Renesse in oude ansichten deel 1

Renesse in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3384-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renesse in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. We blijven nog even bij cafe-hotel "Het Wapen van Zeeland" stilstaan, waarbij verder nog aangetekend dient te worden dat Machiel Cornelis Kappers (1880-1915) behalve herbergier ook het beroep van timmerman uitoefende. De "tummermanswienkel" lag achter het hotel. In de "Zierikzeesche Nieuwsbode" van vrijdag 26 april 1935lazen we met betrekking tot hovenstaand hotel het volgende: Bij de gemeente Renesse is een verzoek binnen gekomen van J. L. Prummel om grond in erfpacht te mogen ontvangen, voor een aan te leggen terras voor zijn hotel-cafe. Verschillende leden van de raad zouden het gewenst vinden, dat dit niet in steen zou worden opgetrokken. Dit laatste vanwege het feit, dat zo'n terras maar voor een klein gedeelte van het jaar gebruikt kan worden. Bij niet dienst doen, zou men het weer kunnen verwijderen. De heer Kooman meende te moeten opmerken, dat zo'n terras het dorpsbeeld niet ten goede zou komen, zeker niet als dit nog meerdere navolging zou vinden. B. & W. merkten echter op, dat er een laag muurtje zou komen met een afschuining aan weerszijden. Het college zou ter plaatse bepalen, hoever het terras zou mogen doorlopen, zodat voor hinder geen gevaar zal kunnen bestaan. Het voorstel om het verzoek in te willigen voor een tijdsduur van vijftien jaar met een erfpachtsrecht van twee gulden en vijftig cent per jaar, werd aangenomen met vijf tegen twee stemmen. Tegen: de heren Kooman en Fasol.

17. In de vergadering van de gemeenteraad van Renesse, gehouden op 16 april 1935, stelt de meerderheid van B. en W. voor om op een desbetreffend verzoek, voor behoud van de historische gevel van het hotel-cafe van de weduwe Kappers, 10% in de werkelijke meerkosten van het herstel tot een maximum van f 100,- bij te dragen. Dit gebouw kwam toen reeds voor op de voorlopige lijst van Nederlandse Monumenten, terwijl het rijk voor dit doel f 500,- beschikbaar stelde. Dit voorstel werd echter verworpen met zes tegen een stem. Voor stem de de heer J. Hoogenboom. Daarna werd het voorstel in stemming gebracht van de minderheid van het college. Dat luidde niet hoger te gaan dan f 50,-, hetgeen werd aangenomen met vijf tegen twee stemmen. Tegen: de heren Fasol en Van Nieuwenhuize.

Omdat men die avond toch aan het vergaderen was, werd tevens het kohier hondenbelasting vastgesteld met 24 aanslagen. In 1963 nam L.J . W. Holtslag het cafe van J . L. Prummel over en nadatJ an Gloude hier tijdelijk nog even de scepter had gezwaaid werd in 1967 W. Vlaander, afkomstig uit Brouwershaven en gehuwd met Nel Kappers, eigenaar van "Het Wapen van Zeeland".

r

---

.? ,

??.....

? y

18. We hebben "Het Wapen van Zeeland" nu definitief verlaten, gaan links de hoek om en komen dan aan de Hogezoom. Recht vooruit kijken we tegen de achterzijde van de trapgevel van het hotel. We memoreerden al dat achter het hotel de timmermanswerkplaats van Machiel Cornelis Kappers gelegen was, maar bovendien bevond zich daar de uitspanning voor de paarden van handelsreizigers. Dan volgen de nog bestaande bakkersgang en het pand van metselaar Bram de Kok. Dat is nu het kantoorpand van garage Gilijamse en dan zien we het woonhuis van Kees Dag. Dit pand werd later betrokken bij de uitbreiding en nieuwbouw van autobedrijf Gilijamse. De ansichtkaart uit het jaar 1906laat ons de ingang van de Achterweg zien, die tegenwoordig Wilhelminaweg heet. Links van deze vroegere Achterweg zien we nog juist de houtloods van timmerman M.e. Kappers en later van Bert Kappers. Ook deze loods is in de loop der jaren bij het Gilijamse-complex getrokken. Helemaal rechts zien we nog juist boven de heg uitstekend de twee koppen van de dampalen van het inrijhek van boerderij "De Dreef" van Roeland Steur en daarvoor van Klaas Steur Roelandzn. (1875-1963).

De witte omheining aan de andere kant van de straat was van kruidenier-winkelier Gerard Verseput, later graanhandelaar aan de Nieuwe Haven te Zierikzee. Na zijn vertrek heeft broer Marinus de winkel overgenomen en heden ten dage treft men op deze plaats de supermarkt van M. Verseput aan. Aan de linkerzijde was vroeger de boerderij van Nicolaas Gerardus Fasol (1869-1929) en achter het dammetje dat door de sloot lag, stond vroeger een huis, waar onder anderen Stoffel de Bruijne nog heeft gewoond en later de gepensioneerde lichttorenwachter van de in 1916 gesloopte stenen toren, Pieter Corbeel. Pieter Corbeel was op 11 januari 1850 te Renesse geboren en aldaar overleden op 8 december 1918.

19. Op 17 augustus van het jaar 1925 logeerde de familie A. C. Wulff in hotel Kappers te Renesse en ze stuurden deze kaart aan de familie Stark-van den Ende in Den Haag. Op de achterzijde van de ansicht stond de volgende tekst geschreven: Vol bewondering voor het prachtige eiland, sturen wij U hierbij een groet uit Renesse en hopende dat Uw gezondheid steeds vooruitgaande is. Wij genieten hier buitengewoon van rust en mooie omgeving. Op strand hier kan men nog uren lopen zonder een sterveling te ontmoeten. Zulke vergezichten als hier vindt men in Zuid-Holland nergens.

Recht vooruit zien we weer het woonhuis van Kees Dag, rechts de Wilhelminaweg (Achterweg) en helemaal recht vooruit ontdekken we zelfs nog een paard met rolkar. Achter het huis van Kees Dag was het woonhuis van metselaar Bram de Kok gelegen, daarvoor van diens vader, Piet de Kok, en vervolgens de werkplaats van de metselaar. Dan kwam men bij de woning en de schoenmakerij van Matthijs (Thijs) Josephus Kremer. Kremer had hier in 1932 een schoenwinkel geopend en zijn vrouw was de uit Oosterland afkomstige Anna Petronella Hage. Het echtpaar Kremer-Hage had een zoon en dat was Rens, die hier op 1 juli 1933 het eerste levenslicht aanschouwde en tegenwoordig een florerende schoenhandel drijft aan de Haagweg 407 te Princenhage (Breda). Vader Thijs Kremer was astmatisch en vertrok in het bange oorlogsjaar 1943 naar de bosrijke omgeving van Breda. Joep Hermans was schoenmakersknecht bij Kremer.

HOOGItZOOM TE s ENESSE

20. Deze kaart werd op 31 december 1903 vanuit Renesse verstuurd door J.J. Braber aan mejuffrouw A. Vermeulen en verder weten we er niets van. Niettemin is het een zeer sfeerbepalend plaatje van een stille "Hooge Zoom" , zoals men dat vroeger schreef en het is niet meer te vergelijken met de situatie zoals wij die nu kennen.

Het houten huisje , helemaal rechts op de kaart is onder andere bewoond geweest door het gezin van Jan de Blonde. In het dan volgende huis met de aparte schoorsteenconstructie werd de houten rechterzijgevel in het midden van de jaren twintig door aannemer J.H. Braber gesloopt en opnieuw opgetrokken, maar nu in steen. Dat was voor het echtpaar Marien Verseput-Faling, dat indertijd het huis bewoonde. Later bleven hier de drie zoons Leendert (Lee), Marinus Jacob en Hendrik L. Verseput wonen. Lee was al eerder overleden en in de eerste helft van 1985 overleed de tweede broer, Marinus Jacob, zoadat het huisje nu aileen nog bewoond wordt door Hendrik L. Verseput. Na de open tuin voigt het huis met de donkere luiken (blinden, zegt men hier!) van Hein Braber, die gehuwd was met Pieternella Verton. Het echtpaar Braber-Verton had drie dochters, te weten Jannekee, Koos en Liesbeth. Het huis werd later gesloopt en hier staat tegenwoordig de Hubo Doe het Zelf-markt (Hogezoom 200). Het was in feite een dubbel woonhuis(je) en in het linker huis woonde Arj6an Waalbeek en mogelijk heeft hier ook M. Kaashoek nog gewoond. Deze dubbele woning werd later gesloopt en vervangen door een woning met schilderswerkplaats voor M. Kaashoek. In het wat hogere volgende huis woonde A. (Bram) van de Velde, gehuwd met Neeltje Houtman. Hun zoon Leendert van de Velde werd later rentmeester op het Heerenhof te Oosterland. Later werd het pand aan Kees van der Have-Pimmelaar verkocht. Het laatste huis is allang verdwenen en hier werd het Geschenkenhuis van destijds L.C. Hoogerhuis gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek