Renesse in oude ansichten deel 1

Renesse in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3384-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renesse in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

26. We lopen nu een heel stuk verder over de Hogezoom en komen aan onze linker hand Huize Zoomoord tegen. Jan Willem Goemans, geboortig van Dreischor maar later landbouwer onder Noordwelle, heeft hier lange tijd als rentenier gewoond. Nadat Goemans overleden was is zijn weduwe later gaan wonen op .Rondom Zonne" aan de La6ne. Dat was links van burgeme ester W.H. Scholder. Ook is het woonhuis en praktijkruimte van dokter Thomas Lange geweest. Dokter Lange was op 16 april 1860 te Zwolle geboren en vertrok in 1917 als huisarts naar het naburige Haamstede, waar hij zijn intrek nam in het pand aan de Ring waarin nu Foto Berge gevestigd is. Dokter Lange overleed op zevenenzestigjarige leeftijd op 20 september 1927 te Haamstede. Hij was gehuwd met Johanna Bolle en te Renesse werd hun zoon Job Lange geboren.

Na dokter Lange heeft notaris M.e. van den Bout hier gewoond en zijn opvolger, notaris D. van der Hoeven heeft erniet gewoond, maar weI praktijk gehouden. Later is Renesse als notarisplaats door het rijk opgeheven en zijn aile drie notarissen die op Schouwen-Duiveland werkzaam zijn, met hun kantoren in Zierikzee gevestigd.

Om nog even op Johanna Bolle terug te komen: Johanna was een dochter van mr. J.A. Bolle, notaris te Renesse. Mr. J.A. Bolle, een telg uit een oud Schouws geslacht, werd op 3 juni 1840 geboren en overleed op 26 maart 1901 en ligt te Renesse begraven. Bij het samenstellen van dit boekje werd "Zoomoord" bewoond door J .H. Laarman (Hogezoom 170A) maar er stond tevens een bordje "Te Koop" in de voortuin.

RENESSE, HUIZE ZOOMOOR::l

27. "De toegang tot den tramweg is verboden," staat er op het gietijzeren bord te lezen, dat rechts van de eerste telefoonpaal staat. Dergelijke borden trof men vroeger op de hele route van de tram op Schouwen-Duiveland aan. Het hield in dat men niet op of naast de trambaan moeht lopen of er zich ophouden. De foto is destijds vanuit de riehting Noordwelle genomen en links ligt tegenwoordig de Roelandsweg en rechts de hofstede, tegenwoordig reereatieterrein van Roeland P. Steur, beter bekend als "De Dreef". Wat verderop, maar nog niet zichtbaar op de foto, lag de halte Renesse van de Rotterdamsehe Tramweg Maatsehappij, die na de watersnoodramp van 1953 werd opgegeven omdat de tram van het eiland verdween en het vervoer door autobussen werd overgenomen.

28. Vroeger had bijna elke plaats op Schouwen-Duiveland zo zijn eigen station. Geen spoorstation, maar een tramstation. Van een echt station kon men zeker niet in aile gevallen spreken, want daarvan waren er op ons voormalige eiland maar een paar. Op 30 april 1900 werd de RTM-tramlijn Brouwershaven-Zijpe officieel geopend en pas vijftien jaar later doorgetrokken naar Burgh. Ook Renesse was dus uit zijn isolement verlost en dit betekende tevens een belangrijke toename van het vreemdelingenverkeer. Behalve voor het verkeer tussen de "eilandelijke" dorpen onderling en met de stad Zierikzee, bood de RTM ongekende perspectieven voor reizen naar Rotterdam en Noord-Brabant. 's Morgens met de eerste tram van halfvijf Burgh verlatend, was men al om half tien in Rotterdam. Men kon daar winkelen of zijn zaken afhandelen tot's avonds vijf uur, om dan ongeveer tien uut 's avonds weer thuis te zijn. Meer en meer werd Schouwens duinstreek bekend en de tram bracht veel dagjesmensen naar hier en ook het aantal vakantiegangers nam door de komst van de tram gestadig toe.

We zien op de kaart hiernaast de tram, komend uit de richting Noordwelle, in de zomer van 1915 of 1916 binnenstomen. De RTM had in vrijwel elke plaats een tramagent aangesteld en in Renesse was dat in die tijd Maria Pieternella Verseput-van IJsseldijke (1885-1977). Zij was de weduwe van Jan Kooreman en later echtgenote van Marinus Verseput (1878-1969). We zien Maria hier in witte japon bij het "tramkotje" staan. Officieel heette zo'n wachthuisje of wachtplaats een abri. Zij was niet de eerste tramagent in Renesse, want dat was Jan Kooreman. Ook Verboom, afkomstig van het eiland Tiengemeten, heeft hier nog enige tijd de functie van tramagent uitgeoefend. Na mevrouw Verseput werd Pieter G. Beije tramagent.

Op de bank zit in Schouwse dracht onder anderen Netteko Jonker-Faso!.

1<alte Renesse der R. <E, lIt

29. Van een rustig duindorp, dat Renesse vroeger toch echt was, is helaas niet veel meer overgebleven. Wat te denken van namen als: "The Country Club", disco .Pigalle", "The Game", "The Pub", bar-discotheek ,,'t Roefke", "De Stulp", "De Bariton" en zo kunnen we in de vermaaksfeer nog wei even doorgaan. Waar men tegenwoordig bar "The Game" aantreft (Hogezoom 139) was vroeger pension,,'t Schuylhuis" gevestigd. Dit huis was in de jaren twintig voor rekening van Pieter G. Beije (gehuwd met Geertje Braam) op deze plaats gebouwd door aannemer Kees de Roo uit Ellemeet. Omdat P. G. Beije tramagent was, diende het linkergedeelte tot wachtkamer voor de tramreizigers en rechts was de kruidenierswinkel gevestigd. Op de voorgrond zien we de Hogezoom en de latere Vroonweg - de nieuwe verbindingsweg tussen Renesse en Haamstede - was er toen nog niet. Deze kwam pas veellater tot stand.

Omstreeks 1965 werd ,,'t Schuylhuis" als hotel-cafe-pension geexploiteerd door L. Mulder.

30. Schouwen-Duiveland is altijd een gebied geweest waar veel suikerbieten werden geteeld en dit bracht in het najaar, wanneer de bieten werden gerooid, een hele drukte met zich mee. Vanuit een aantallandbouwhaventjes op het voormalige eiland werden de "peeen" per schip afgevoerd naar de fabrieken te Dinteloord, Sas van Gent, Puttershoek en andere plaatsen. Toen de tram zijn intrede op het eiland had gedaan, werden miljoenen kilo's bieten per tram afgevoerd. Hier zien we het tramemplacement te Renesse, compleet met weeghuisje in 1917. Er ligt een grote partij suikerbieten gereed om per tram te worden afgevoerd. Wat de namen van de acht afgebeelde personen betreft: het is allemaal een beetje twijfelachtig. Het grote meisje rechts zou Janna Stem kunnen zijn en het wat meer naar links staande kleinere meisje Pietje Stem. Wat de mannen betreft: laten we het in dit geval op een zoekplaatje houden!

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek