Renesse in oude ansichten deel 1

Renesse in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3384-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renesse in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

31. We zijn uitgekeken op de oude tramhalte van Renesse en we gaan nog even door om de boerderij .Ruimzicht" te bekijken. Eigenlijk hoort deze plaat niet bij Renesse want deze boerderij staat op grondgebied van de voormalige gemeente Noordwelle. De watersnoodramp van februari 1953 heeft op Schouwen-Duiveland ook aan het boerderijenbezit veel schade toegebracht. Een aantal heeft het watergeweld niet overleefd, maar bij een globale inventarisatie blijkt toch dat er verspreid over het gehele eiland nogal wat is overgebleven en dat is uiteraard een goede zaak. Een voorbeeld hiervan is de boerderij .Ruimzicht'' van de familie De Vrieze, gelegen aan de kruising Lagezoom-Kooimansweg. Volgens oude veldboeken ligt deze boerderij in het westervierendeel van Schouwen, in het 17e bevang, genaamd "Groot Poelant", De benaming "bevang" is te vergelijken met "hoek", een woord dat op Zuid- Beveland en Tholen gebruikt wordt voor de aanduiding van een gedeelte van een polder of waterschap. Zo kende Noordwelle vroeger wei negentien van zulke bevangen, een benaming die tegenwoordig weinig meer wordt gebruikt.

In 1912 werd door architect J ohan Hoogenboom uit Renesse een beschrijving van de hiernaast afgebeelde boerderij gemaakt. De oorspronkelijke schuur is allang verdwenen, maar die is op deze foto ook aan het oog onttrokken, zodat we ons tot het historische boerenhuis zullen bepalen. Het huis werd in 1664 gebouwd en opgetrokken uit kleine stenen van gele, rossige en tussentinten, vrij breed van opzet met weinig ramen, die in 1912 nog van luiken waren voorzien. In de loop der tijden is er heel wat aan het exterieur en interieur veranderd. Ruim veertig jaar na de beschrijving van architect Joh. Hoogenboom heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zich na de ramp over de woning ontfermt. Nu staat deze in de zeventiende eeuw gebouwde boerenwoning, weer geheel in oude luister hersteld, als een staaltje van burgerbouwkunst uit vervlogen tijd in het landschap van Schouwens Westhoek.

Vanzelfsprekend hebben erin de loop der eeuwen nogal wat eigenaarslbewoners hun intrek genomen. Volgens gegevens heeft Leendert Cornelisz. de Oude zeer lang op de hofstede gewoond; nog in 1811 komt hij voor op een belastingkohier en reeds in 1778 is hij begonnen als zelfstandig landman, dus in totaal zo'n vijfendertigjaar. Op 1 mei 1847 komen we Pieter Fokker tegen, die met zijn vrouw Cornelia Blom en zeven kinderen, komende uit Renesse zich in Noordwelle vestigt. Als zijn beroep werd landarbeider opgegeven, maar korte tijd daarna wordt hij als landbouwer gekwalificeerd. Hoe het ook zij, bij het kadaster staat hij in 1847 als eigenaar bekend tot 1 maart 1854, de datum waarop hij naar Nieuwerkerk vertrekt. Op dezelfde datum wordt Hendrik Kooman, gehuwd met Barendina van Beek, eigenaar van .Ruimzicht". Zij blijven er tot maart 1867, als Willem de Vrieze het bedrijf overneemt. Zowel Fokker als Kooman en De Vrieze hielden zich - de laatste tot 1875 - onder meer met de meekrapteelt bezig. Na 1876 is het met deze teelt gedaan en in 1892 wordt de meestoof aan de Stoofweg te Renesse gesloten.

Willem de Vrieze wordt in 1877 opgevolgd door zijn zoon Jan de Vrieze. Diens zoon, Govert de Vrieze, wordt erin 1917 boer, terwijl in 1946 de reeks wordt voortgezet door Jan Cente Willem de Vrieze, overleden 13 januari 1986, de zoon van Govert. In 1966 was .Ruimzicht" na een eeuw nog steeds in handen van een telg uit deze familie en heeft het statige woonhuis de drie eeuwen van zijn bestaan al overschreden. Vanaf 1967 wordt het bedrijf weer door een lid van deze familie beheerd, namelijk de zoon van laatstgenoemde, Govert Marinus de Vrieze, die op 14 juli 1939 werd geboren.

32. Op deze vrij recente foto zien we links op de voorgrond het begin van de Vroonweg - de verbindingsweg tussen Renesse en Haamstede - die hier in 1940 werd aangelegd en recht vooruit de Hogezoom, zoals we die nu kennen. Het huis links op de hoek van de Vroonweg-Hogezoom werd in de jaren twintig gebouwd voor Jan Braber Janzn. Dan volgt het Esso Servicestation van P. Smaal en op deze plaats heeft vroeger een boerderijtje gestaan van Cornelis (Kees) Hodde (1871-1921) en zijn vrouw Maritje Hodde-Braber (1873-1956). Kees Hodde is vrij jong overleden; zijn vrouw daarentegen is heel oud geworden. Let maar eens op de jaartallen achter hun namen! Daarna begon Leendert (Lee) Jan van de Repe, gehuwd met Janna Dirkje de Feiter (1898-1978) (dochter van Jan de Feiter en Dirkje de Kok), op deze plaats een tweede dorpssmidse.

Lee van de Repe was aanvankelijk aIs smidsknecht bij smederij Gilijamse begonnen en was afkomstig van St.-Annaland. De laatste smid op deze plaats was Josias Johannis Guequierre (1902-1981), die oorspronkelijk uit Dreischor kwam en gehuwd was met Wilhelmina Ringelberg (1902-1970).

Na de smidse zien we een tweetal masten, waartussen benzinepompen geplaatst zijn. Bij de dan volgende scheepsmast is de in gang van het bondsvakantieoord "De Witte Boulevard" van de firma L. Verseput & Zoon. Men verhuurt hier vakantiehuisjes, grote zomerhuizen, bungalows en er is plaats voor caravans, maar men kan er ook levensmiddelen kopen. Behalve deze ingang kan men het vakantieoord ook via de andere kant bereiken: Zeedistelweg 10. In het van oorsprong dubbele woonhuis zetelt nu rechts de Nederlandsche Middenstands Bank (NMB) en links heeft kraamverzorgster Janna Steur geruime tijd gewoond (Hogezoom 147).

33. Voor opname in .Renesse in oude ansichten" wisten we beslag te leggen op een van de oudst bekende ansichtkaarten. Het is een uitgave van R. W.J. Ochtman te Zierikzee en dateert van 1902. Of schoon de scherpte en duidelijkheid van de kaart veel te wensen overlaten is het weI een uniek exemplaar. We kijken in de richting van het dorp, waarbij vooral de vele witte hekjes opvallen en, zoais gebruikelijk in die tijd, zien we ook nog een gietijzeren straatlantaarn. Van de afgebeeide personen herkennen we links de stilstaande vrouw als Jans Dorreman-de Mey.

DE HOOGE ZOOM BIJ RENESSE.

34. Deze kaart van de Hogezoom werd op 21 mei 1929 vanuit Renesse verzonden naar Wijk bij Duurstede en gefrankeerd met een paarskleurige postzegel van anderhalve cent" De kaart zelf is een uitgave van boekhandel Piet Ochtman te Zierikzee. Aan de linkerzijde van de Hogezoom, waar men tegenwoordig het Wallenweegje en de veel grotere Jan van Renesseweg aan kan treffen, stond in vroeger jaren de boerderij van Nicolaas Gerardus Fasol. Hij was gehuwd met Janna Beije en aanvankelijk duinboer, maar is later naar hier gekomen. De naam Fasol is een typische naam, die men elders in ons land practisch niet tegenkomt en ook op ons eiland bijna niet. Nicolaas Gerardus Fasol was op 7 juni 1869 geboren en overleed op 16 juni 1929 terwijl zijn echtgenote, Janna Beije, op 21 september 1875 geboren werd en op 1 december 1958 overleed.

Ongeveer op de plaats waar vroeger de boerderij van Nico Fasol stond werd later "De Werkplaats" van Bert Kappers (later van Leo Lemsom) gebouwd. Wat verderop stond vroeger nog een boerderijtje. Dat was van de weduwe Hogerland en haar inwonende zoon Jaap.

35. Aan de Hogezoom, tegenover de huidige bar "The Country Club" en Bowling Renesse, die hier in april 1970 werden gebouwd, stond vroeger het zeer landelijk gelegen boerderijtje van Cent Beije. De man droeg een mooi wit ringbaardje en op deze foto zien we hem in zijn voortuin zitten. Links staat zijn dochter Maatje van den Bout-Beije en rechts Centina KappersBeije. De laatste was later waardin in cafe .Het Wapen van Zeeland". Op het moment dat fotograafP .C. van Immerzeel deze foto maakte, waren beide dochters waarschijnlijk nog niet getrouwd.

Ook Krijn Steur heeft hier nog een aantal jaren het boerenbedrijf uitgeoefend. Dat is echter al heel lang geleden, want Krijn Steur, die op 28 september 1873 geboren was en gehuwd met Maria Jannetje Schooff, overleed op 7 april 1940.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek