Renesse in oude ansichten deel 1

Renesse in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3384-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renesse in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

41. Even buiten de kern van het dorp Renesse stond vroeger deze oude boerderij. Waar dat dan precies was? WeI, aan het begin van de Hogezoom en om precies te zijn op het punt waar later het bloemenmagazijn voor Piet Verton werd gebouwd. (Hogezoom 189 - hoek Oude Moolweg en schuin tegenover de oude smidse van W. Gilijamse.) Duidelijker kunnen we het echt niet uitleggen. Ook de plaats waar later het Dorpshuis werd gebouwd (Zeeanemoonweg 1) behoorde tot het terrein van landbouwer Fasol. De boerderij behoorde namelijk aan Harman Fasol, die gehuwd was met Elisabeth Jacoba Smallegange. Kort na 1953 brak er brand uit in de schuur en nadat deze in vlammen was opgegaan, werd de hele boerderij - dus inclusiefhet woonhuis - gesloopt. Dank zij de goede zorgen van Elizabeth (Liesbeth) Duson-Braber konden we toch nog een plaatje van deze verdwenen boerderij in ons boekje opnemen. Zij stelde de foto spontaan voor dit doel beschikbaar, waarvan akte. Nico G. Fasol, die van deze boerderij afkomstig is en nu aan de Zeedahliaweg 14 woont, had er uiteraard geen moeite mee om ons de juiste namen van zijn vader en moeder en zijn broers en zussen op te geven. Daar komen ze dan: op de achterste rij de boer en de boerin Harman Fasol en Elisabeth Jacoba Smallegange. De vier dochters zijn, van links naar rechts: Pieternella Cornelia, Neeltje, Lena Jacoba en Cornelia. De drie jongens op de voorste rij zijn, van links naar rechts: Cornelis, Leendert en Nicolaas Gerardus. Wie er nog op deze familiefoto ontbreekt is de dochter Elizabeth Jacoba. Die was namelijk op het moment dat deze foto gemaakt moet zijn - rond 1913 - nog niet geboren.

42. Wie Vrouw Braal was zijn we op onze tocht door Renesse niet te weten gekomen, maar zij stuurde deze bijzondere ansichtkaart op 1 september 1911 naar mejuffrouw Dana Plaating in Dordrecht. Snel ging het wei in die tijd bij de posterijen. Wanneer men volgens het vertrekstempel van Renesse nagaat dat de kaart hier 's morgens was gestempeld en verzonden en nog dezelfde dag in Dordrecht werd besteld, dan vraagt men zich he den ten dage nog wei eens af, waar we met onze postcodes toch mee bezig zijn. En dat allemaal tegen een vergoeding van 1 cent en terwijl de tram nog niet in Renesse was doorgedrongen. Aan de rechterzijde van de Hogezoom zien we weer de winkel en het woonhuis van kruidenier Gerard Verseput, terwijl de broer van Gerard, Marinus, met paard en wagen de boer op ging en zijn waren aan de man trachtte te brengen. Links vooraan woonde destijds de ongehuwde Mina Gilijamse. Zij gaf handwerkles op school en was een zuster van smid Hendrik Gilijamse (1885-1925). Wat verderop zien we weer de zwarte schuur van Kees van der Have, die later in gebruik was als pakhuis van Lieven C. Hoogerhuis.

In het linker huis woonde Mina Gilijamse en later werd hier "Het Geschenkenhuis" van Hoogerhuis gebouwd.

en). s

43. De Vlaming Alexander Victor Marie Goeminne woonde aanvankelijk halverwege Haamstede en Renesse op "Welgelegen" en daar is nu de camping van Wim Capelle. In 1913 kwam hij naar Renesse en liet hier aan de westzijde van de La6ne een huis bouwen. Toen Goeminne dit huis later verliet, exploiteerde Gerard P. Beije hier de bekende speeltuin met theehuis. Het was achteraf gezien nog een beetje te vroeg, maar Goeminne heeft toch op alle mogelijke manieren getracht het strandleven en het vreemdelingenbezoek te animeren en op gang te brengen. Dat lukte allemaal nog niet zo goed en zwaar teleurgesteld vertrok hij in 1922 weer naar Antwerpen. Een jaar of vijftien geleden brachten we echter een kort bezoek aan zijn weduwe die toen, al hoogbejaard, in het onder de rook van Antwerpen gelegen villadorp Brasschaat woonde. Ze was zeer ingenomen met het bezoek uit Schouwen-Duiveland en gaf ons bij die gelegenheid een sigarenkistje met oude ansichtkaarten en foto's van oud Schouwen-Duiveland mee. Mevrouw Goeminne was in Renesse en omgeving beter bekend met haar meisjesnaam: Irma van de Veire. Nadat haar man, Goeminne dus, in 1929 was overleden, hertrouwde zij op 25 januari 1930 met Carolus van Deuren. Op zeer hoge leeftijd is Irma op 8 december 1977 te Brasschaat overleden. De kinderen, Albert en Mieke Goeminne, zijn in Renesse op school geweest en die komen wij in dit boekje of in de twee vervolgdeeltjes van .Renesse in oude ansichten" nog wei tegen. De hiernaast afgebeelde kaart is afkomstig uit de collectie Goeminne.

De aarden baan (Eigen Weg) achter de knotwilg (Kopb66m, zegt men op Schouwen-Duiveland) gaftoegang tot het pakhuis van de kruidenierswinkel van Verseput. De toegang tot de winkel was aan de straatkant. In het huis rechts heeft ook Andries de Ruiter nog gewoond. Aan de linkerzijde van de toen nog zo rustieke Hogezoom is later het Veerhoekcomplex verrezen.

DE HOOGE ZOOM BIJ RENESSE

44. Deze ansichtkaart, een uitgave van "Die Blauwe Scuut" van de Hogezoom, dateert van kort voor de Tweede Wereldoorlog, waarschijnlijk uit 1938. Rechts zien we de garage van Gilijamse. In het links op de voorgrond staande woninkje, waarin ook nog tijdelijk het politiebureau is gevestigd geweest, woonden - maar dat is heel wat jaartjes geleden - Marinus Jonker, politieagent Weertman en ook nog het gezin van Jan Jonker. Direct na de kruidenierszaak van Verseput zien we een scherp puntdakje in de hoogte steken. In dat huis woonde destijds kruidenier Marien Verseput als rentenier. Het huis werd later gesloopt en op dit punt verrees een aantal jaren geleden een groot pand van vishandel Reehorst (Hogezoom 187). Helemaal recht vooruit zien we de achtergevel van hotel .Het Wapen van Zeeland" aan de Korte Reke 1. In de "Zierikzeesche Nieuwsbode" van 8 juli 1935lazen we onder de kop .Renesse'' het volgende bericht: In deze gemeente is een vrijwillig brandweerkorps opgericht bestaande uit veertien manschappen. Dit korps komt, evenaLs het aangewezen korps onder Leiding van de hoofdbrandmeester, de heer Nico Beije. ALs brandmeester is door het korps benoemd L.I. Kappers Gzn. en aLs onderbrandmeester, tevens secretaris-penningrneester, de heer I.H. Braber Jzn. Mede-initiatiefnemer was de architect en lid van de gemeenteraad Johan Hoogenboom. Op de plaats van het linker huis, dat in de loop der jaren is gesloopt, staat nu een glascontainer, want de braakliggende grond is eigendom van de gemeente Westerschouwen.

45. De familienaam Gilijamse is in ons land een weinig voorkomende naarn, maar op het eiland Tholen - de bakermat van deze familie - werd al omstreeks het jaar 1600 Guliaem Cornelissen ontdekt en deze was gehuwd met Neelken Adriaans. Dit echtpaar kreeg zeven kinderen, onder wie Marinus Guylliaems, die op 27 oktober 1630 te Sint-Maartensdijk was gedoopt. Uit het huwelijk van deze Marinus werden vijf kinderen geboren, onder wie Cornelis Guiljam. Anries Guiljam werd rond 1700 waarschijnlijk te Oud- Vossemeer geboren en diens enige zoon was Everhard Willem Gyljam, die op 27 november 1735 te Poortvliet werd gedoopt. Ook Everhardus had - voorzover bekend - maar een zoon en deze heette Everhardus Wilhelmus Guilliam en werd in 1760 te St.-Maartensdijk geboren en overleed op 12 december 1811 te Nieuwerkerk in Duiveland. Hij trouwde op 7 december 1791 te Scherpenisse met Jacoba Luyk. Hij vertrok direct naar Nieuwerkerk, waar hij op 13 december 1791 een smederij kocht van Johannis Blom voor zestienhonderd gulden. Het hiervoor benodigde geld leende hij van de weduwe Jan Westdorp te Stavenisse en van Hendrik Luyk, zijn schoonvader. Van toen af was hij smidsbaas. In 1804 overleed zijn eerste vrouw en Everhardus hertrouwde op 17 juni 1804 te Nieuwerkerk met Helena Adriaansen Verwest. Hij kreeg bij zijn eerste vrouw vijf kinderen, onder wie Hendrik Gilijamse. Uit het tweede huwelijk stamt de Ouwerkerkse tak Giljamse af. Hendrik Gilijamse werd op 18 februari 1794 te Nieuwerkerk geboren en hij huwde met Willemina Janse, die geboortig was van Duivendijke. Hendrik was de eerste smid met de naam Gilijamse te Renesse. Hij overleed op 25 november 1840 in een ziekenhuis te Leiden. Zijn vrouw overleed op 21 februari 1864 op 66-jarige leeftijd te Renesse. Zij kregen twaalf kinderen, onder wie een tweeling:

Pietemella en Willem. Willem Gilijamse werd op 18 maart 1834 te Renesse geboren en huwde op 3 juni 1864 te Renesse met Pieternella de Oude, geboren in 1837 te Renesse. Willern, die hier smid was, overleed te Renesse op 25 november 1908. Zij kregen zeven kinderen onder wie Hendrik, die te Renesse geboren werd op 5 april 1865 . Deze Hendrik trad te Renesse in het huwelijk met Maatje Thona Jonker en overleed op 7 december 1925 en zijn vrouw op 11 april 1947. Ook deze Hendrik Gilijamse was smid. Er werden uit het huwelijk Gilijamse-Jonker drie kinderen geboren, onder wie Willem Gilijamse. Deze werd op 26 juni 1894 te Renesse geboren en hij huwde met Pieternella Antoinetta de Roo. Zij was geboren op 10 januari 1895. Willem overleed op 1 december 1954 en zijn vrouw was bij het verschijnen van dit boekje (1986) nog in leven. Ook hij was hier weer smid en later garagehouder. Willem en Pie hadden vier kinderen, van wie twee zoons het autobedrijf Gilijamse in goede banen leiden.

Op nevenstaande foto zien we aan de Oude Moolweg een deel van de oude smidse, waarvan het witte in kalkzandsteen uitgevoerde gedeelte later werd aangebouwd.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek