Renesse in oude ansichten deel 2

Renesse in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3385-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renesse in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Wanneer men vandaag een muziektent zou willen laten bouwen zou men aan plan- en legeskosten hoogstwaarschijnlijk al meer kwijt zijn, dan de zevenhonderd vijftig gulden, die deze fraaie tent destijds maar gekost heeft. We memoreerden in het eerste deeltje van .Renesse in oude ansichten" al dat deze vaste muziektent door M.e. Kappers werd gebouwd en later werd overgeplaatst naar Scharendijke. De tent was helemaal in hout uitgevoerd en stond op een betonnen poer ofwel voetstuk. Het was een sieraad voor het dorp. Deze kaart werd op 24 augustus 1915 gestempeld, maar de tent stond er toen al menig jaartje en .Luctor et Emergo" heeft hier menig concert verzorgd.

Nu we het toch over .Luctor et Emergo" hebben, we lazen in de "Zierikzeesche Nieuwsbode" van begin 1925 dat het fanfarekorps weer zijn jaarlijke uitvoering zou geven in het cafe van Piet Telle aan de Korte Reke. Directeur was toen M. van der Werf en beschermheer J.J. Vriesendorp van Renesse. De naam van het op te voeren stuk was: "Hagenaars en Pension", een blijspel in twee bedrijven. Het stuk werd opgevoerd door de volgende tonelisten: W. Hoogerhuis, mejuffrouw M.M. Braber, K.R. Janse, mejuffrouw A. Dorreman, J.H. Braber, mejuffrouw C.A. Braber, L.J. Kappers, mejuffrouw J.L. SteurenP. van den Hoek. Verder werd opgevoerd "De Vier Geemancipeerden", vrolijke coupletten voor vier dames. Het andere blijspel was getiteld "Zetje petje af, of een uurtje in 't spreekvertrek van Dr. Vermeer". Hieraan werkten mee J.H. Braber, mejuffrouw M.M. Braber, e. van der Have, L.J. Kappers en K.R. Janse. Plaatsbespreken was op de dag van de uitvoering, maar daar moest een dubbeltje voor worden betaald en men werd verzocht gedurende de uitvoering niet te roken.

7. Aan de Laone 2 tot 4 richting strand is sinds medio 1985 het voormalige pension "Nieuw Constantia" zeer ingrijpend verbouwd tot het viersterren familiehotel "Apollo". Dit kapitale huis, dat oorspronkelijk "Constantia" heette, werd hier destijds voor rekening van notaris J .C. Dalebout gebouwd. Of schoon het een kapitaal huis genoemd mag worden, zal de prijs destijds weI meegevallen zijn, want het werd in de zogenaamde goedkope tijd gebouwd. De bouwprijs van toen zullen we in het midden laten maarwat de omvang betreft, zou een soortgelijk huis in villaplaatsen als Heemstede of Bennebroek zeker niet uit de toon zijn gevallen. Nu het zeer ingrijpend tot hotel Apollo is verbouwd, valt het nog niet moeilijk om de oorspronkelijke versie van de villa Constantia emit te halen, maar het is nu toch weI heel anders geworden. De bouw werd destijds uitgevoerd door de plaatselijke aannemers Izak Lemsom en Gijsbert Kappers.

Links zien we het bij Constantia behorende zomerhuis, dat wat meer naar achter was gebouwd en dat later bij Constantia werd getrokken. Indertijd heeft hier het gezin van notaris mr. Francois Jean Henri Jespers gewoond. Notaris Jespers (1874-1922) was afkomstig uit Goes. Voordat J.e. Dalebout (1874-1932), geboren te Tholen, notaris in Renesse werd, was dat J.F. del Campo, maar die woonde uiteraard niet aan de Laone, maar aan de Hogezoom. We bedoelen in het grate huis waar de huisartsen H.J. Simons en J.L. Flach later hun dokterspraktijk hebben uitgeoefend. Ter aanvulling diene nog dat de echtgenote van notaris Jan Comelis Dalebout afkomstig en geboortig was van Westenschouwen en Wilhelmina Johanna Boot heette (1874-1956).

Op deze ansichtkaart uit het begin van de jaren dertig zien we Constantia dus nog in zijn oorsprankelijke vorm. Het ontwerp van deze villa is van de Renesser architect Johan Hoogenboom.

8. Dit huis mag dan wat inhoud betreft wat kleiner uitgevallen zijn dan Constantia, het is toch een aardig onderkomen. Deze kaart werd in 1919 gemaakt en toen stond deze villa er dus al. De bouw zal omstreeks 1912 hebben plaatsgevonden. Een gevelsteen van een eerstesteenlegging hebben we niet aangetroffen. In de tijd dat dit huis gebouwd werd was de Laone niet meer dan een aarden baan naar de duinen, want de verharding heeft pas later plaats gevonden. Het werd gebouwd voor rekening van landbouwer Willem Steur, die boer op Moermond was en hier ging rentenieren. Kinderen had Willem niet, zodat men goed in de woonruimte zat. Willem Steur was een broer van zijn overbuurman Marien Steur, die aan de over kant van de Laone woonde. Het meisje rechts bij de zwarte hond is Miep Jespers. De naam van het huis is Pastorale.

Wat de familienaam Steur betreft kan als aardige bijzonderheid nog worden vermeld dat deze op Schouwen woonachtige farnilie zich hier rond 1600 heeft gevestigd. De stamvaders Klaas en Roeland Steur kwamen uit de omgeving van Alkmaar en Volendam. Zij vestigden zich in eerste instantie aan de Laone te Renesse.

In de genealogische kroniek "De Vroedschap van Zierikzee" staat te lezen dat op 4 november 1732 te Zierikzee zijn gehuwd Johannis Beije en J acomina Plevier. Johannis was te Rengerskerke geboren en een zoon van Boudewijn Beije en Cunera Roelandsdr. Steur. Ook hier duikt dus al een telg van het geslacht Steur op. In die zelfde vroedschap komt met betrekking tot de familienaam Houtman al een Leendert Cornelis Maartense Houtman voor, die rond 1512 geboren was. Hij maakte aanvankelijk deel uit van de stedelijke raad en was in 1545 al burgemeester van Zierikzee. In Zierikzee woonden wat later ook al een mr. Jacob en een mr. Cornelis Houtman en kinderen waren onder anderen Adriana en Cornelia.

LAANE. RENESSE ~

?.... ~

9. Het staat er nergens op geschreven, maar het zal wei aan het begin van de jaren twintig geweest zijn, dat fotograafP.C. Pagee uit Zierikzee naar Renesse werd ontboden om deze mooie boerenwoning te vereeuwigen. Het is het bekende huis, schuin tegenover de Pastorale, aan de Laone 1. Het was het woonhuis van landbouwer Marien Steur, die gehuwd was met Mieko Pieterse. Behalve boer was M. Steur dijkgraaf van de polder Oosterenban en jaren wethouder van het toen nog zelfstandige Renesse. Boven de deur zat een fraaie levensboom en boven de deurkozijnen twee van die mooie rozetten, de roosvormige versiering, zoals we die eerder ook al bij een oud huis aan de Kromme Reke zijn tegengekomen. Wie nu nog niet mocht weten waar het is: komende vanaf de Lange Reke en dan is het het eerste huis na de Lindelaan aan de linkerzijde in de Laone, Er staat een heel gezelschap op de stoep geposeerd en we kunnen ervan verzekerd zijn, dat men voor deze gelegenheid zijn beste kleren had aangetrokken. Dat is trouwens ook duidelijk te zien. Wie zouden er allemaal opstaan? Tante Jannekee van Oudenaarde-van Klooster, van wie wij deze foto ook in bruikleen ontvingen kon ze als het ware met haar ogen dicht stuk voor stuk opnoemen.

Links - met de handen op de rug - staat Toos Hogerland en dan Marinus Steur en zijn vrouw Mieko Pieterse. Het meisje daarvoor is Jannekee van Klooster. Zij was vriendinnetje met Coba Prank, die iets meer naar rechts staat. De twee andere personen, die voor het raam staan, zijn Cor Pronk, reder uit Scheveningen, en zijn vrouw Ma Pieterse. Het gezin van Marien Steur had een kind en dat was Kees Steur. Hij is later boer geworden op "Den Berg" en was gehuwd met Anna Smallegange, afkomstig van Haamstede. Toen mevrouw Mieko Steur overleden was, kwam Trui van Liere uit Kloetinge naar de Laone 1 om de huishouding bij M. Steur in goede banen te leiden. Later heeft Trui van Liere samen met haar zuster, die huishoudster in Dreischor was geweest, nog enige jaren aan de Hogezoom gewoond. Rest nog te vermelden dat de huidige dijkgraafvan het Waterschap Schouwen-Duiveland, M.J. Steur te Noordwelle, een kleinzoon is van Marien Steur. Later is Jan Houtman, rustend vuurtorenwachter, hier met zijn gezin komen wonen en momenteel wonen hier de dames Jaan en Catrien Houtman.

10. Een heel oud plaatje van de Laone met links de kar en hit van petroleumventer Van IJsseldijke uit Brouwershaven. In het eerste huis rechts (Laone 21) waar sinds juni 1982 de familie J. W. Maas woont, woonde vroeger het gezin van Jan Jacob Hogerland (1874-1965) en zijn echtgenote Krijntje Boot (1879-1941). Daarna nam landbouwer Lee de Ruiter, gehuwd met Adrie van Westenbrugge, hier zijn intrek. Toen De Ruiter nog "boerde" woonde hij iets verderop naar het dorp, in het huis dat aan de zwarte houten schuur was gebouwd. Die schuur zien we verderop naar links staan. Het tweede huis van rechts gezien werd gebouwd voor rustend lichtwachter Bartel Patmos. Patmos was op 26 februari 1845 te Renesse geboren en aldaar overleden op 19 juli 1926. Opvallend bij de familienaam Patmos is, dat Bartel zijn naam met een t schreef en de meeste andere naamdragers dat met een d plegen te doen. De meeste naamdragers Padmos op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee (op Ouddorp wonen er veel) schrijven hun naam met een d. Vroeger waren er echter ook die geen Padmos of Patmos schreven maar Paddemoes. De familie Padmos stamt oorspronkelijk uit Bruinisse.

De naam van het huis van Bartel Patmos was destijds .Lentedauw", Toen het huis nog als .Lentedauw'' bewoond werd, is Leen Verseput van de bekende kruidenierswinkel aan de Hogezoom hier komen wonen. Hij was gehuwd met Tanna Kappers. De achteraf gelegen boerderij van Lee de Ruiter (de Ruuter, zegt men hier) is inmiddels ook verleden tijd want ter plekke bestaat nu de camping van Cor van den Hoek. Nog wat verderop stonden vroeger twee knechtswoningen van landbouwer Marinus Steur. Die werden van rechts naar links bewoond door Johannes van den Houten (Laone 13) en Frans de Feiter Simonzn. De laatste woont hier nu ook al niet meer, want deze is in 1985 naar Drunen vertrokken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek