Renesse in oude ansichten deel 2

Renesse in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3385-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renesse in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

"De Laane'' bij Renesse

11. Nevenstaande ansichtkaart van de Laone, de beschaduwde weg van het dorp naar het strand, is vrijwel op hetzelfde punt genomen als de vorige, aileen nu vanaf de Dorpszijde. Of schoon dit zeker niet de eerste was werd door de Vereniging voor vreemdelingenverkeer .Reneese Vooruit" in 1932 een fraaie "Gids van Renesse en Omgeving" uitgegeven. Het boekwerkje was gedrukt bij drukkerij H. de Lange te Goes. Het gidsje bevat tal van wetenswaardigheden over het dorp en er staan ook veel advertenties in van de plaatselijke middenstand. Hotel en pension P. Telle, gelegen aan het Dorpsplein, bood toen al gemeubileerde zomerhuisje te huur aan en slager G. van Sluis, Dorpsplein A.S7 was gespecialiseerd in rookvlees en worstsoorten en bestellingen werden ook buiten Renesse zonder prijsverhoging uitgevoerd.

Bouwgrondonderneming Beije & Co - beter bekend als "Bona Fide" - bood bouwgrond te koop aan in .mooie laantjes" te Renesse. Om die bouwgrond aantrekkelijk te maken werd er in de advertentie bij vermeld dat de levensstandaard te Renesse zeer laag was; zeker geen vreemdelingenindustrie en er waren lage belastingen. Er golden geen beperkende bepalingen van overheidswege in zake het bouwen en houtbouw was overal toegestaan. Polderlasten waren op de te koop aangeboden percelen niet noemenswaard. P.C. Verton dreefnog zijn handeltje in badpakken, manufacturen enz. en L.J. van de Repe had .Bij het station" zijn smederij en rijwielhandel. Izak Lemsom beval zich aan voor de bouw van zomerhuisjes, deze woonde toen aan de Achterweg (Wilhelminalaan). Waar nu Ton en Lies gevestigd zijn, had C. van Felius in die jaren een drogisterij, maar hij verkocht ook sigaretten en ansichtkaarten. W. T. van der Wende exploiteerde een vrachtdienst Renesse-Zierikzee v. v., slager C.M. Evertse bewaarde in de zomermaanden zijn vleeswaren toen al in de ijskast en L.M. Duinhouwer had op de hoek van de tegenwoordige Lindelaan en de Laone een schilderswinkel. De Haarlemsche Brandverzekering Maatschappij was in Renesse vertegenwoordigd door agent J. Schooff. Schooffwas burgemeestervan Noordwelle en Serooskerke geweest en probeerde zijn karige pensioen op deze wijze nog wat op te vijzelen. J.M. Bienefelt en Johan L. van den Hoek waren plaatselijke bakkers aan het Dorpsplein en over Korte en Lange Reke werd in die tijd nog geen woord gerept. Renesse had in die tijd ook nog een eigen schoenmakerij en die was van M.J. Cremer aan de Hogezoom.

LAANE. RENESSE

12. "Zonneheuvel", stond er omstreeks 1920 op het fraaie witte hek van de burgemeesterswoning aan de Laone. Het huis werd destijds gebouwd, volgens het nog niet zo bekende prefab-systeem, voor rekening van burgemeester W.H. Scholder, die hier van 1917 tot 1949 burgemeester was. Hij bekleedde deze functie ook in de naburige dorpen Noordwelle en Serooskerke. Willem Hendrik Scholder was op 16 juni 1884 te 's-Gravenhage geboren en is te Vlaardingen overleden op 17 februari 1970. De burgervader was in eerste instantie gehuwd met Augusta Wilhelmina Charlotte Musketier, wier vader burgemeester van Schipluiden was. Op de foto zien we van links naar rechts Jo, een zuster van mevrouw Scholder die in Haarlem woonde, de burgemeester, Willem Hendrik Scholder, zoontje Wim en mevrouw A.W.C. Scholder-Musketier,

De burgemeester huwde in tweede instantie met Eline M. Labatt. Johanna Krina Verseput is er jarenlang dienstbode geweest, totdat zij later naar Numansdorp vertrok. Ze woont nu weer als mevrouw Janna Vrij- Verseput aan de Emmaweg 11 in Renesse. De weg links van het witte bruggetje was toen niet meer dan een smal aarden wegje en werd later vernoemd naar de vroegere burgemeester en heet sinds lange tijd Scholderlaan.

De laan te Renesse De burgemeesterswoning

13. Hier zien we nogmaals de voormalige burgemeesterswoning aan de Laone , maar nu staat het huis er helemaal op. In 1872 werd te Renesse de Rederijkerskamer "De Watergeus" opgericht, die in 1897 dus vijfentwintig jaar bestond. Ter gelegenheid van 25-jarig bestaan werd in de daarvoor "expresselijk" versierde zaal van L.J. Kappers op dinsdag 14 december 1897 een uitvoering gegeven. Men noemde het een grote feestviering, die zou worden opgeluisterd door een strijkorkest uit Zierikzee. Stoomdrukkerij Ochtman, van Dishoeck & Lakenman, eveneens uit Zierikzee, had voor deze speciale gelegenheid een keurig programma gedrukt, waarvan er in Renesse nog enkele bewaard zijn gebleven. Het feestprogramma bestond uit drie delen en was gespreid over twee avonden. De eerste voorstelling, die plaatsvond op maandag 13 december 1897, werd aangekondigd als een "Volksvoorstelling" en dat zal dus min of meer bedoeld zijn voor het "gewone volk". Er stond onderaan het programma dan ook duidelijk bij vermeld dat "gehuwde lieden uit den werkenden stand" vrije toegang hadden. Hiermee is duidelijk verklaard dat het hier een volksvoorstelling betrof.

Het eerste toneelstuk dat werd opgevoerd was getiteld "De laatste rit van een oud-postillon", met zang, in drie bedrijven. Tonelisten waren A. Padmos, J. Schooff, R. Steur Jzn., mejuffrouw N. Jonker, c.J. Kappers, K. Gilijamse, M. Schooffjr., L. de Oude en J.J. Pieterse. Aan het tweede toneelstuk, getiteld "De sleutel van de secretarie" werkten de volgende personen mee: H. Gilijamse, mejuffrouw M.N. Kooman, C.J. Kappers, J.J. Pieterse, J. Schooff en mejuffrouw N. Jonker. Het derde gedeelte bestond uit het ten gehore brengen van zang door de vereniging. Een voordracht werd ten tonele gevoerd door C.J. Kappers en J. Schooff, terwijl verder werd voorgedragen door de schoolmeesters L.H. Dormaar en M.N. Leeuwe.

Behalve voor de genoemde lieden uit "den werkenden stand" , die vrije toe gang hadden op de avond van de volksvoorstelling, bedroeg de entree op de andere avond vijftig cent.

HUIZE LAANZICHT. RENESSE

14. Op 19 juni 1934 - dus meer dan een halve eeuw geleden - was Johan Braal uit Renesse opgenomen in het Sint Josephziekenhuis te Vlissingen. De bewoners van "Bona-Fide" stuurden hem vanuit Renesse deze kaart.

De tegenwoordige Scholderlaan was vroeger niet meer dan een onverhard aarden weggetje en werd ook wei Beijesweegje genoemd. Komende via de Laone, vanuit de richting dorp, staat dit houten zomerhuis als eerste in de Scholderlaan rechts, op een paar honderd meter afstand van de Laone dus. De naam van het huis is .Duinoord''. Het stond er in 1934 al en het staat er heden ten dage nog steeds. Het was in de jaren dertig eigendom van de familie Gerhard, die toen aan het 's-Gravensandeplein 25 in Amsterdam woonde. Het gezin Gerhard bestond uit man, vrouw en dochter. Het huis werd ook in die tijd al regelmatig aan zomergasten verhuurd, behalve van half juli tot half augustus, want dan was deze Amsterdamse familie meestal zelf met vakantie in Renesse.

Links op de achtergrond zien we nog juist de vage contouren van de lichtopstand, die westelijk van de trap in de binnenduinen stond.

15. De Vlaming Alexander Victor Marie Goeminne was oorspronkelijk gehuwd met Emma Naria Gimbercie, doch na haar overlijden trouwde hij met Irma van de Veire, ook een Vlaamse van afkomst. Goeminne had zich samen met zijn zwager Thienpont kort voor de eeuwwisseling aan de Hogezoom te Haamstede gevestigd. Hij kocht daar van W. Hocke een boerderij, waaraan de latere bewoner G. de Vlieger de naam "Welgelegen" gaf. Vanuit Haamstede vestigde Goeminne zich in 1913 aan de Laone te Renesse. Hij liet op de plaats waar later G.P. Beije zijn theetuin .Duinzicht'' exploiteerde, nevenstaande woning bouwen. Deze staat dus aan de westzijde van de Laone en het inrijhek is versierd met de bekende vergulde paardekoppen. In dit huis heeft na Gerard P. Beije de familie L.M. Ackema-de Feiter van 1965 tot 1973 gewoond en vanaf die datum wordt het huis nu permanent bewoond door J. Leene, afkomstig uit Rotterdam, die er de naam .Paardenhof" aan gegeven heeft (Laone 39). Zoals we het oorspronkelijke huis hier zien afgebeeld, ziet het er nu zeker niet meer uit. Door G.P. Beije waren al de nodige veranderingen aangebracht, maar de huidige eigenaar heeft er werkelijk iets heel moois van gemaakt. Huis, tuin en inrichting zijn volkomen in harmonie met de omgeving en het geheel maakt een zeer verzorgde indruk. Links voor het huis zien we het in die tijd bekende wagentje met een prachtige ezel ervoor gespannen. In het wagentje zitten Madam Irma Goeminne-van de Veire en links haar twee kinderen. Ze bracht de kinderen al "in" toen ze met Goeminne in het huwelijk trad. Albert Alexander Joseph werd in Bergen (NH) geboren en de dochter Marie Christine in Haamstede. Later werden ze bij het huwelijk met Goeminne gewettigd en heetten van toen af Goeminne. Beide kinderen zijn in Renesse op de openbare school geweest en op enkele schoolfoto's komen we ze nog wei tegen. Of schoon de plannen van Goeminne volledig in rook zijn opgegaan en de familie in 1922 gedesillusioneerd naar Antwerpen vertrok, was de familie oorspronkelijk van zeer goede huize en afkomst verloochent zich nooit. Wanneer men Albert en Mieke Goeminne op oude schoolfoto's tegenkomt, springen ze er direct uit, al was het aileen maar door hun kleding. De meeste kinderen uit het dorp droegen in die tijd klompjes naar school en de Goeminnetjes toen al duurdere laarsjes.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek