Renesse in oude ansichten deel 2

Renesse in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3385-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renesse in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

HUIZE RUST EN LUST, IN DE DUINEN, RENESSE

21. Hier zijn dan de vier eerder besproken zomerhuisjes van A. Goeminne en links achter het derde huisje zien we nog juist het overstek van Goeminnes huis .Duinzicht'' .Tn het eerder verschenen boekje "Schouwens Westhoek, zoals het was" wordt op pagina 155 opgemerkt, dat er van de vier "peperbussen" nog een van de vier overgebleven zou zijn. Dat berust echter op een vergissing. Met de enige nog bestaande "peperbus" wordt theehuis "Het Torenbosje" bedoeld. Dat is destijds inderdaad vergroot, maar de vier leuke "peperbussen" zijn helaas aile vier onder de slopershamer verdwenen.

HUISJES, TORENBOSCHJE

22. Een mooi panorama vanaf de duinen gezien; de foto werd dus oostelijk van de duintrap genomen. De "peperbussen" van A. Goeminne waren in de tijd dat deze opname werd gemaakt, nogjuist niet gebouwd, maar het zou niet lang meer duren want de zogenaamde "sulkybaan" was reeds aangelegd. Deze sulkybaan was niet aIleen oostelijk van de duintrap gelegen, maar liep ook door naar het westen van de Laone, Dat stuk is men later het Weekendlaantje gaan noemen. Theetuin "Het Torenbosje", in 1918 gebouwd, staat al in volle glorie te pronken. Rechts in de duinen zien we de tweede lichtwachterswoning en recht vooruit woonhuis ("Duinzicht") en schuur van A. Goeminne en nu van J. Leene. Naar links zijn vaag de contouren zichtbaar van de boerderij van de gebroeders Matthijsse aan de Moermondsweg. De meeste lezers zullen deze boerderij waarschijnlijk niet waar kunnen nemen. In deze omgeving begon J.e. Braber na 1945 als fruitteler, maar in 1953 werd alles door de watersnood verwoest. Daarna is J. C. Braber hier op bescheiden schaal met zijn tuinderij begonnen, die in de loop der jaren is uitgegroeid tot een flink bedrijf dat tegenwoordig beter bekend is als Braber Groenvoorziening en Tuincentrum Renesse.

23. Nogmaals een panorama vanaf de duinen, maar nu in westelijke richting. Alles is nog ongerept, maar deze opname dateert dan ook al van 1919. Op de achterkant van deze zeer aparte ansichtkaart staat geschreven: .Dit is een zicht op de polder, met de tent van Mevrouw Cohen Stuart uit Den-Haag."

24. Een opname van de Zierikzeese fotograaf P. C. Page. We vermoeden dat deze foto van de binnenduinen bij Renesse rond het jaar 1910 gemaakt werd. Een gebied tussen duin en polder wordt gekenmerkt door een bijzonder landschap met hoge natuurwetenschappelijke waarden.Het is het landschap van de overgangen; net nog geen duin, net geen polder. De menselijke cultuur is er echter al wei doorgedrongen. Op allerlei wijzen is de mens in de loop der eeuwen immers bezig geweest, hoofdzakelijk in agrarische zin, maar ook wei omdat het een aangename plaats is om te verblijven of wei te recreeren,

Buitenhuizen en ander soort zomerverblijven werden vaak op de grens van zand naar klei gebouwd. Dit overgangslandschap wordt in het algemeen gekenmerkt door een kleinschalig karakter van bosjes, vroonweiden, hutwallen, boomgaarden, kleine akkertjes en, vooral de laatste decennia, door recreatieve verblijfseenheden als campings, kampeerplaatsen en tweede woning of zomerwoning-complexen. In optima forma herkennen wij dit landschap ook in de omgeving van Renesse.

Om u goed te orienteren waar deze foto gemaakt is, moge dienen dat rechts de eerste lichtwachterwoning te zien is en verderop de tweede (met de vier schoorstenen) en nu ter plaatse beter bekend als .Duinzoom'' (Rampweg 3). We bevinden ons dus links of wei westelijk van de duinovergang aan de Laone.

REN[((E A IN Z E E

25. Op 10 februari 1921 stuurden Pie en Nico Krijnse Locker uit Renesse deze kaart van de duinovergang aan het einde van de Laone aan Monsieur en Madame Goeminne, die toen te Joinville Ie Pont aan de Seine in Frankrijk vertoefden. Verder werd er op de kaart aangetekend dat de man die de trap beklimt boer Matthijsse is en dat een van zijn kinderen nog op de hoeve van de Laan en de Moermondsweg woont.

Rechts weer het huis van A. Goeminne, terwijl we ook de theetuin "Het Torenbosje" weer kunnen waamemen. Het zomerverblijf van Lambert Doeleman uit Zierikzee staat er ook al.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek