Renesse in oude ansichten deel 2

Renesse in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3385-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renesse in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Alles op een kaart, maar niet iedereen zal dat er vanaf zien. Ret is werkelijk een unieke foto, waar veel opstaat en alleen de twee vuurtorens ontbreken. Rechts beneden aan de Laone zien we weer het gezellige theehuisje "Ret Torenbosje" van Goeminne en aan het einde van de Laone, aan de voet van de binnenduinen, de eerste lichtwachterswoning "Zeerust", die later werd aangekocht door In Gloude. Links daarvan de tweede lichtwachterswoning met de bekende vier schoorstenen, waar nu J. Boer woont (Rampweg 3). Beide woningen waren dubbele woningen en dus geschikt voor bewoning door twee gezinnen. Rechts van de tweede lichtwachterswoning ("Duinzoom") zien we een van de vier "peperbussen" van exploitant A. Goeminne en de andere drie zijn links op de foto zichtbaar. Weer wat verderop staat de derde lichtwachterswoning .Kijkduin", waarvan alleen de westelijke kopgevel vaag zichtbaar is. Dit huis zou zeker niet zichtbaar zijn als de kopgevel geen raampje zou bevatten. Helemaal naar het oosten toe zien we dan - maar nog vager dan .Kijkduin" - de vierde lichtwachterswoning, die in de Tweede Wereldoorlog als schietschijf werd gebruikt door de Duitse bezettingstroepen en later werd afgebroken.

De vierde lichtwachterswoning, die op grondgebied van Noordwelle stond, was bestemd als lichtwachterswoning voor de tweede of stenen toren. Hoewel, vroeger en waarschijnlijk tijdens zijn verblijf hier (1-10-1906 tot 27-01-1916), is .Kijkduin'' bewoond geweest door de opzichter der Rijkskustverlichting, Pieter Christiaan Anthonie van Hoepen.

Piet Telle, hotelier in "De Waerelt", het etablissement dat nu "Ret Wapen van Renesse" heet, is jaren eigenaar van .Kijkduin" geweest en verhuurde het als zomerhuis. Lateris burgemeester W.R. Scholder eigenaar geworden. Ret huis staat er nog steeds en is nu eigendom van A. W. de Ruiter, exploitant van camping "De Transparent". Permanente bewoner is de familie E. Schopeck (Rampweg 9). Dat de vuurtorens niet op deze foto voorkomen, is waarschijnlijk gelegen in het simpele feit dat de foto wei zal zijn genomen vanaf de ijzeren toren in oostelijke richting.

37. Toen de Rampweg hier nog niet aangelegd was, heette deze omgeving de Noordkant of Noorddijk. Op nevenstaande foto, die van het eind van de jaren twintig moet dateren, is zowel de ijzeren als de stenen vuurtoren al van het toneel verdwenen. Wat er in de verte nog wei op staat, is de lichtopstand.

Het huis dat eentraal op deze foto staat afgebeeld is zonder twijfel .Kijkduin". De foto moet genomen zijn vanaf het tegenwoordige "parkeerterreintje", dat ten oosten van dit huis ligt. Het sehuurtje staat er nog steeds, maar het huis zelf is veel veranderd; in de oostelijke kopgevel is er bijvoorbeeld een derde raam bijgekomen. De gevels zijn bovendien met een soort siersteen bekleed. De "zandbult" reehts en voor het sehuurtje is kenmerkend, evenals de eontouren van de duinen reehts van het dakvlak. Het kippenhok staat er ook niet meer.

Dat de andere liehtwaehterswoningen "Zeerust" en de tweede, die tegenwoordig .Duinzoom" heet, niet ziehtbaar zijn op nevenstaande foto, komt doordat ze juist aehter (dus onzichtbaar) .Kijkduin'' liggen. De drie mannen die bij het voetpadje staan, werden niet herkend. Zij staan op de plaats waar nu een parkeerterreintje is aangelegd.

De Rampweg, zoals we die sinds het jaar van aanleg 1953 kennen, ligt nu tussen de bult aehter de drie mannen en de houtsingel.

76

38. Ten behoeve van de stenen toren werd een eindje voorbij .Kijkduin'' op grondgebied van de voormalige gemeente Noordwelle destijds een vierde lichtwachterswoning gebouwd, die we hier rechts onder aan het binnenduin wat eenzaam zien staan. Ouderen wisten bij herhaling te vertellen, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetters in deze omgeving een oud huis als "schietschijf' werd gebruikt. Bij nader onderzoek bleken daar ook nog wei fundamenten tussen het duinzand te zitten. Lichtwachter Pieter Corbeel, die deze functie vervulde van 1883 tot 1916, heeft hier geruime tijd gewoond en hij is in Renesse overleden. Ook de vader van Anton Krijnse Locker, die gehuwd was met Liesbeth Geelhoed, heeft hier gewoond. Aan de Noordkant - want zo heette deze omgeving vroeger - even voorbij hotel-pension ,,'t Klokje" staat een oud boerenhuis, waar vroeger de familie Struijk woonde en daarna Nico van der Weele. Later is men dit huis het "Zeehuis" gaan noemen en ve

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek