Renesse in oude ansichten deel 3

Renesse in oude ansichten deel 3

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3386-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renesse in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

10 DECEMBER 1944

erzetsrnonumen - ?.

, r>. I

slachtoffers gehangen. Twintig burgers worden door de Duitsers opgehaald, van elk dorp uit de buurt vijf mensen. Zij moeten gedwongen het afschuwelijke schouwspel van de gehangenen aanzien. Onder hen de vader wiens enige zoon een van de slachtoffers is. Twee dagen lang hangen de tien in de open lucht. Daama worden ze in een massagraf op de begraafplaats van Renesse begraven. Tegenover het graf, op slechts een kleine honderd meter afstand, is een monument neergezet. Het staat op het .Driehoekje" bij de algemene begraafplaats aan de Oude Moolweg.

Dit gedenkteken werd op 4 mei 1949 door de toenmalige Commissaris van de Koningin in Zeeland jhr. mr. A.F. C. de Casembroot onthuld en is van de hand van de Amsterdamse beeldhouwer J . W. Havermans. De beeldengroep die we hiemaast zien stelt een vrouw voor getooid met een traditionele Zeeuwse kap. In haar armen draagt ze een slachtoffer van het Duitse geweld, waarmee de tien gevallenen werden vereenzelvigd. Op het gezicht en in de houding van de vrouw zijn het mededogen, de rouw en het verdriet af te lezen; uitingen die nauw verbonden zijn met oorlog en verzet. Op de frontzijde van de sokkel is de datum waarop het drama van Renesse zich heeft afgespeeld gegraveerd.

16. De zijkanten van de sokkel vermelden de volgende namen van de slachtoffers: J .P. Jonker, L.M. Jonker, W. M. Boot, J oh. Oudkerk, A.M. Padmos, M.P.M. van der Klooster, J.A. Verhoeff, I.M. van der Bijl, M.K. van der Beek en C. Lazonder. Menke Koos van der Beek, geboren te Tegelen, was 26 jaar en agent van politie te Zierikzee en leider van de vluchtende groep; de gebroeders Joost Pieter en Leendert Marie Jonker, respectievelijk 42 en 29 jaar, waren van beroep metselaar en woonden te Haamstede; Johannes Oudkerk, 44 jaar, timmerman in Renesse; Jan Adreas Verhoeff, 33 jaar, schilder te Brouwershaven; Marcus Pieter Machiel van der Klooster, 32 jaar, landbouwer te Brouwershaven; Iman Marinus van der Bijl, 30 jaar, landbouwer te Zonnemaire; en Willem Maarten Boot, Comelis Lazonder, Adriaan Martijn Padmos. Precies vijfentwintigjaar geleden werd van het gebeurde door ACCENT-redacteur Lars Andersson aan de hand van processen-verbaal, vroegere beschrijvingen en verklaringen van familieleden en getuigen een uitgebreid verslag samengesteld dat gepubliceerd werd in het blad ACCENT van 6 december 1969, pagina's 10 tot en met 17. Op 4 mei 1985 heeft de Openbare Lagere School ,,'t Staepel'of", waarvan H.J. Blom directeur is, het oorlogsmonument aan de Oude Moolweg geadopteerd.

17. Er is in de loop van de jaren heel wat gefeest in Renesse, maar daar zijn lang niet allemaal foto's van gemaakt. Of ze zijn weI gemaakt en ze zijn er gewoon niet meer. Van het onafhankelijkheidsfeest, dat op 18 juni 1913 werd gevierd zijn echter heel wat foto's bewaard gebleven en men komt ze op veel plaatsen tegen. Nu is dat niet zo vreemd, want ze zijn van de meeste grotere dorpen op Schouwen-Duiveland gemaakt. Dat deed in die tijd boekhandelaar R.W.J. Ochtman uit Zierikzee en dan in de vorm van ansichtkaarten. Gelukkig maar, want op die manier kan men zijn feestvierende familieleden nog eens in hun beste feestkledij terugzien. .Leve de Vrijheid," staat er op een in de nationale kleuren geschilderd schild, dat bovenaan in de erepoort prijkt, die aan de Korte Reke was opgebouwd. Wie goed kijkt kan aan de kant van de kerk, links dus, zelfs nog enkele kermisattributen waarnemen. We gaan eens kijken wie we van de vele feestgangers nog kunnen herkennen, waarbij we echter op willen merken dat dat .Jterkennen'' onder aIle voorbehoud is en slechts een deel van de afgebeelde personen betreft: als we er een paar vergeten mochten hebben, dan kunt u die er zelf in het boekje bijschrijven en mocht er ooit een tweede druk van het boekje verschijnen, kunnen we die alsnog vermelden.

Aan de linkerzijde werden onder anderen herkend: Marien Verseput, Lee Dorreman, Manus Robbe, zoon van de kermisexploitant, enkele onbekenden en dan Hendrik en Catrien Robbe.

Rechterzijde, van links naar rechts: Johannes de Bruijne, Willem Hoogerhuis, Gijs Horst, Bart Geleijnse, Co de Bruijne, Krijn Verseput (met baard), de jongen links is Lee Bakker ofwel L.A. en rechts van hem zijn broertje Albert ofwel A.L. (later A.L. Bakker, Burgh). Ze dragen vrijwel dezelfde kleren en een keurige pet, Willem van Klooster herkennen we ook en ten slotte zien we ook Jan van der Werf nog staan.

Opmerking! Het zal de lezer waarschijnlijk al eerder opgevallen zijn, dat bij de mannelijke voornaam Leen of Leendert regelmatig LEE geschreven wordt: Leen zonder N dus. Deze uitspraak voor Leen wordt in heel Schouwen gebezigd, maar zeker niet op het hele eiland. Voorzover ons dat is opgevallen wordt er aIleen maar over LEE gesproken op die dorpen, die westelijk van Brouwershaven zijn gelegen en dus aIleen in Schouwen.

18. Nog een beeld van het onafhankelijkheidsfeest in 1913 maar nu kunnen we eeht niet volstaan of ons er gemakkelijk van afmaken met het vermelden van enkele namen. Maar we moeten ons wei beperken want wat is er aan de hand? De meisjes droegen in die tijd wijd gerande hoeden en de jongens in veel gevallen een mime maat pet. En juist die hoeden en die petten zijn de boosdoeners, want die hebben ervoor gezorgd dat uiteindelijk een heleboel van die .Jcindersrnoeltjes'' sleeht of helemaal aan het oog ontrokken worden. Behalve kinderen zitten er ook nog al wat ouderen in de grote groep en de meesten zullen begrepen hebben dat de groep staat opgesteld voor de landbouwsehuur van Hoogenboom, het kleine huisje van Kees van den Hoek, die hier jaren gewoond heeft en voor het oude gemeentehuis aan de Kromme Reke.

Jan Braber, de timmerman, die een heleboel namen heeft trachten op te sporen, schreef er als opmerking op z'n briefje bij: .Het is verre van gemakkelijk!" En wie zal het daar niet mee eens kunnen zijn?

We beginnen dan maar van links naar rechts en in eerste instantie tot aan de vierde boom, waarbij we ervan uit zijn gegaan dat de half zichtbare linker boom wei meegeteld dient te worden. Bovenste rij: Mina van Klooster, Corrie van den Hoek, meester M.N. Leeuwe en de twee vrouwen met "lange mutse" zijn Anneke Bakker-van den Hoek en Jane Verseput-Wagemaker. Daarnaast staan Griet de Bruijne Johdr., Corrie Smallegange, Jannetje van der Have, meester L.H. Dormaar en Pie Bakker. Daaronder: To Padmos, Sjaan Bakker, Jans Hendrikse, Maatje Kaashoek, Wimpje Boot, Pietje van den Hoek, Hubrecht de Feiter (?) en Lena Fondse.

Vervolgens herkennen we vanaf de vierde boom tot helemaal naar reehts gezien nog op de bovenste rijen: Koos de Bruijne, Riek van der Werf, Iman Padmos, Riek Gilijamse, Jaap van Orizande, Cor Rosmolen, M. Verseput-Faling, Krijn Verseput en Johanna van Klooster. In het midden: Corrie van der Werf, Janna de Feher Sdr., Riek van der Werf, Jane Bakker, Adrie Geelhoed, Gert Verseput, Jo Sehooff, Klaas Janse, Jan Stem, Daan Viergever, Roel Blom, Jan Braber, Kees of Lee Fasol, Kees Braal, Jan Gilijamse, Machiel Padmos, Johan Stem (?), Lee Bakker, Janna Steur, Mina Priemis en Lee van der Have. Op de onderste rij nog Siet van der Have, Biena Kaashoek, Piet Verton, Nico Fasol en Roel Stem.

19. Ter gelegenheid van Neerlands Onafhankelijkheid werd op 18 juni 1913 bijna overal in Nederland uitbundig feest gevierd en Rensse wilde daarop geen uitzondering maken. Van de viering te Renesse werd een hele fotoserie gemaakt, waarvan nevenstaande foto deel uitmaakt. Niet iedereen was op de foto herkenbaar, maar de meeste feestgangers konden we toeh wei aehterhalen.

Links van de lantaarnpaal zien we, van links naar reehts: Leendert de Feiter, Mina van Klooster, de vrouw van Anthonie Bakker, de eehtgenote van Krijn Verseput, Corrie van den Hoek, Marietje Braber, Griet de Bruijne, Koos Braber, Jannekee Braber, Bella Kenters, Jo Sehooff en enkele onbekenden.

Op de tweede rij, eveneens van links naar rechts, herkennen we onder anderen: Koos Waalbeek, Janna de Feiter, Koos de Feiter, Leentje de Feiter, Wim Steur Rzn., To Padmos, Jans Hendrikse, Janna Verseput, Maatje Kaashoek, Wimpje Boot, sehooljuffrouw Corrie Smallegange, Hubreeht de Feiter Szn., Keetje Steur, Lena Fondse en tussen Lena Fondse en juffrouw Smallegange staat iemand die niet herkend werd.

Reehts van de lantaarnpaal en weer van links naar reehts staan op het aehterste gedeelte: meester M.N. Leeuwe, G. Horst, W. Hoogerhuis, onderwijzer L.H. Dormaar, in het middengedeelte drie onbekenden, Corrie van derWerf, Janna de Feiter Sdr., Riek van der Werf, Jane Bakker, een onbekende, Janna Braber, Riek Gilijamse, Adrie Geelhoed, Gert Verseput, Leendert Verseput Azn., een onbekende, Klaas Janse, een onbekende, Jan Steur Rzn. en Daan Viergever.

Op het onderste gedeelte, van links naar reehts: Keetje Braber, Biena Kaashoek (met krullen) en onderaan rechts zien we Siet van der Have en Piet Verton.

20. Twee heel aardige foto's die zijn gemaakt aan de Laone ter hoogte van de Pastorale en ter gelegenheid van een zangconcours op Hemelvaartsdag 1930. Op de bovenste foto zien we rechts meester Ko Westerweel, ook bekend als sportman-hardloper. De meisjes namen deel aan een optocht met versierde wagens, waarin ook een auto van molenaar M.M. Krijger meereed. Links van de versierde molenaarsauto staat molenaarsknecht P. Stoutjesdijk en in de auto zit A. van Oudenaarde. De bovenste vijfmeisjes zijn van links naar rechts gezien: Bien de Vos Mdr., Leentje Padrnos Mdr., Gerritje Verseput Mdr., Janna de Feiter Fdr. en Janna Dorreman Cdr.

Onderste rij: Mina van Splunter Hdr., Tootje van Klooster Wdr., Jenny van Sluis Gdr., Pietje Oosterling Wdr. en Neeltje Geleijnse Bdr.

Op de onderste kaart zien we alle tien de meisjes nog eens op een rij staan met links van hen Ko Westerweel. Deze foto werd iets meer naar achteren genomen dan de bovenste.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek