Renesse in oude ansichten deel 3

Renesse in oude ansichten deel 3

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3386-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renesse in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

21. En wij vroeger altijd maar gedacht hebben dat Nederland de laatste honderd jaar verdeeld was in elf provincien. Maar deze dertien charmante meisjes houden evenzovele wapenschilden vast en dat is dus een verschil van twee. Na het allemaal nog eens goed bekeken te hebben bleken de twee zittende meisjes Leentje Stoutjesdijk en Coba Koster een schild voor zich te houden van Oost - en West - Indie. We waren bijna vergeten dat we vroeger nog overzeese rijksdelen bezaten, die meestal kolonien werden genoemd. Vandaar die dertien keurig geschilderde wapenborden en wat dacht u van die prachtige letter W, die Mattie Gilijamse trots de hoogte insteekt en daaronder zien we nog een wapenbord met onze stoere Nederlandse leeuw. Je wordt er stil van!

De foto werd gemaakt ter gelegenheid van het 4O-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina (1898-1938). Het zal voor een ieder zonder meer duidelijk zijn dat nevenstaande foto gemaakt werd op het grasveld voor de kerk en dat het rechter gebouw een deel is van de oude school, die vroeger aan de kerk was vastgebouwd. We hebben het al gememoreerd, maar in het midden bovenaan staat Mattie Gilijamse.

Verder op de bovenste rij, van links naar rechts: Toos Natte, Marie Stoutjesdijk, Nella Westhoeve, Antje de Feiter, Jaantje

van Splunder, Jo Boot en Jo Dorreman. .

Zittend op de onderste rij: Corrie Boot, Dady van den Hoek, Leentje Stoutjesdijk, Coba Koster, Nellie Boot (± 1944) en Levina de Jonge.

22. De bakkerij van de familie Van de Velde aan de Lange Reke is al weer lang verleden tijd, maar hier zien we er nog iets van terug. Behalve de bakkerij hadden ze ook een winkel, waarvan we op nevenstaande foto een klein gedeelte zien. In hetzelfde pand had hun vader ook nog een kuiperij. De afgebeelde "kinderen" Van de Velde zijn van links naar rechts Iman, Mie en Tonus. Er was ook nog een zuster Neeltje, maar op het moment dat deze foto genomen werd, zal zij wei niet meer in het land der levenden verkeerd hebben.

In 1977 werd te Hattem het bakkerijmuseum opgericht en in dat museum werd de ouderwetse bakkersoven van de Van de Veldes opnieuw in tekening gebracht en door directeur G. W. Barendsen van het museum steen voor steen weer in vrijwel dezelfde staat opgebouwd. Ook diverse andere bakkerij-attributen zijn hier naar toegebracht en ook de volledige winkelinrichting uit Renesse kan men hier aanschouwen. Wie er eens wil gaan kijken: het adres van het bakkerijmuseum is Kerkhofstraat 13 te Hattem (telefoon 05206-41715). Directeur G.W. Barendsen kan u er alles over vertellen.

23. Vier foto's - maar dan wei klein formaat - op een blad gaat natuurlijk ook, maar dat betekent dat er dan uiteindelijk drie meer in dit boekje kunnen worden opgenomen. Ondanks het feit dat dit nu al het derde deeltje van .Renesse in oude ansichten" is hebben we nog niet eerder aandacht besteed aan de sport in het duindorp. Daarbij willen we echter gelijk opmerken dat het aangeboden materiaal met betrekking tot de sport in Renesse kwalitatief niet best genoemd kan worden. Maar we hadden uiteindelijk niet anders.

Links boven: het elftal van Renesse I, dat op 9 augustus 1936 tegen Ouddorp speelde: Ouddorp I-Renesse I: 3-2. Bovenste rij, van links naar rechts: Leen Dorreman, Cor Stoel, Job Kooman, Henk Gilijamse en een onbekende. Midden: Cor Flohil, een onbekende en Johan de Bruijne. Zittend: Johan Dorreman, Rinus Moermond (keeper) en Koos Jonker.

Rechts boven: een Westhoek-twaalftal korfbal, waarin een aantal spelers(sters) van Strandvogels uitkwam. Bovenste rij, van links naar rechts: Johan T. Brouwer uit Zierikzee, scheidsrechter, Nico Schrier (Burgh), Leen Verwest (Zwaluwen), Wim Vlaander (Strandvogels), Jan van Dongen (Zeemeeuwen), Koos Steur (Burgh), Ko Vasseur (Strandvogels) en achter hen technisch begeleider K.B. Hogerland. Zittend: Adrie Steenland (Stormvogels), Marie van den Hoek (Strandvogels), Riek van der Weele (Burgh), Toos Blom (Burgh), Maatje Dalebout (Zwaluwen) en Nelly Kappers (Strandvogels).

Links onder: het twaalftal van de Renesser korfbalvereniging Strandvogels. De foto werd genomen op 10 september 1945, toen op het terrein aan de La6ne seriewedstrijden werden gehouden. Strandvogels was opgericht in het oorlogsjaar 1941 en men speelde toen in blauwe shirts. Op de bovenste rij, van links naar rechts: Wim Vlaander, Marien Kok, Ko Vasseur, K.B. Hogerland, leider, Wim van Sluijs, Jan Hanse, Adrie Horst en Jan Gloude. Zittend de dames Koos Dorreman, Annemarie Guequirre, Koos Paauwe, Marie van den Hoek, Corrie Hart en Dady van den Hoek.

Rechts onder: Jaap Verboom van "De Wig" heeft vele jaren bij Renesse gevoetbald, honderden doelpunten voor de roodwitte duinbewoners gescoord en alle ups en downs meegemaakt. Ben foto waar voetballer Jaap Verboom nu eens duidelijk op zou staan bleek er uiteindelijk niet te wezen. Ter elfder ure speelde hij ons toch nog een heel klein fotootje in handen en daar zullen wij en hij het dan ook mee moeten doen. Bovenste rij, van links naar rechts: Jaap Verboom, Klaas Dekker (trainer), Jan Dalebout, Piet Jonker, Ko Vasseur en Rinus van Splunder. Midden: Wim Hart en Koos Jonker. Zittend: Piet Wandel, Koos de Vrieze (doelman), Adrie Jonker en Anton Kappers.

24. De sportvereniging .Renesse'' werd in februari 1948 opgericht maar volgens de statuten van de vereniging was dat pas officieel op 10 mei 1948. Bij de oprichting was E. Overbosch voorzitter en deze werd opgevolgddoor Johannes van der Werf. In de vergadering van 12 maart 1954 werd Joop de Wit als zodanig benoemd. Secretaris was toen Jacob Geleijnse en penningme ester Gerrit Bakker. In dezelfde vergadering werd K.B. Hogerland tot erelid benoemd en in deze vergadering werd ook afstand genomen van andere ereleden, die daar ook aanspraak op meenden te moeten maken. Het speelterrein was toen gelegen waar nu de Vroonplas ligt. Joop de Wit bleef voorzitter totdat in de vergadering van 27 september 1956 Jacob Jonker de voorzittershamer ovemam. In de vergadering van 26 maart 1957legde ook penningmeester Gerrit Bakker het bijltje erbij neer en nu ging Nel Vlaander-Kappers de sportpenningen beheren. Vanaf 1 april 1959 trad de plaatselijke huisarts H.J. Simons als voorzitter op en in de vergadering van 9 september 1959 werd Koos Jonker tot erelid benoemd. Op 4 april 1961 werd Jan Dalebout de nieuwe secretaris en in het voorjaar van 1962 werd het nieuwe sportpark aan de Laone officieel in gebruik genomen. Later werd de S.V. .Renesse'' een OMNI-vereniging hetgeen betekent, dat men nu zonder de statuten te wijzigen en andere administratieve rompslomp aile mogelijke sporten in het totale sportpakket kan opnemen of afstoten. Het bestuur van de OMNI-S.V. .Renesse" afdeling voetbal bestond op 23 maartl985 uit de volgende personen: J.C. Hendrikse, voorzitter; Johan van de Vaate, secretaris; Martin Vlaander, penningmeester; M. Kooman, wedstrijdsecretaris; P. Verweel, kantineleider; A.J. Wandel, jeugdzaken, en Martin Jonker organiseert de activiteiten.

Het OMNI-bestuur ziet er als voigt uit: J. Hendrikse, voorzitter; Egbert van Toledo, secretaris; Martin Vlaander, penningmeester; Johan van de Vaate, secretaris afd. voetbal en J. van der Puil, afd. tafeltennis.

Er worden momenteel de volgende sporten beoefend: voetbal, volleybal, tafeltennis en badminton. Het eerste voetbalteam speelde in het seizoen 1985-1986 in de 3e klasse van de KNVB afdeling Zeeland en verder waren er nog drie seniorenteams en vijf jeugdteams die in competitieverband uitkwamen.

Op deze foto zien we het standaardteam van Renesse in het voetbalseizoen 1955-1956 en men speelde toen op het terrein bij Van de Repe aan de Laone. Op de bovensterij, van links naarrechts: Wim Verseput, Jan Dalebout, Ko Vasseur, Leendert de Vos en Piet Jonker. Midden: Wim Hart, Koos Jonker en Anton Kappers. Zittend: Piet Wandel, Wim Krijger en Adrie Jonker. Het clubtenue bestond uit wit shirt met brede rode baan in het midden, rode broek en rood-witte kousen.

25. Nogmaals het eerste voetbalteam van de S. V. .Renesse'' maar nu zo'n jaar of tien later. Deze foto werd in juni 1966 gemaakt en men was toen kampioen geworden van de Ie klasse van de KNVB afdeling Zeeland. Promotie naar de 4e klasse van de KNVB ging echter aan de neus van Renesse voorbij.

Staande op de bovenste rij, van links naar rechts: Kees van Burg, Rinus Hart, Toon Jonker, Rinus Everaers, Kees Everaers en Johan van de Vaate.

Zittend, van links naar rechts: Nico Goossens, Dingeman Hart, Rinus Kooman, Cor Bakker en Dick de Rijke.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek