Renesse in oude ansichten deel 3

Renesse in oude ansichten deel 3

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3386-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renesse in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

31. Van de vroegere zangvereniging V.Z.O.S. (Vrijheid Zij Ons Streven) zijn heel wat foto's in Renesse bewaard gebleven, want bij onze vele huisbezoeken kwam men steeds weer opnieuw met foto's van de zangvereniging aandragen. Hier een hele mooie plaat van de gemengde zangvereniging uit 1916. Tijdens het grote bondseoneours op 17 mei 1928 (Hemelvaartsdag) waar de Renesser zangvereniging ook aan deel nam, was M.J. Jonker direeteur, maar dat was in 1916 de heer Bongerts nog. Op de bovenste rij herkennen we, van links naar reehts: Pie Verseput, Ko de Bruijne, Tru Kappers, Riek Gilijamse, Marien Bakker, Mina van Maanen, Janna de Feiter Ldr., Jane van Klooster, Adriana den Boer, Johanna Kostense, Corrie van den Hoek, Mina van Klooster, Marie de Bruijne en Pie Bakker.

De mannen op de bovenste rij, staande aehter de dames zijn: Jan Braber, Piet Oosterling, Leendert Verseput, Andries den Boer, Jan de Vrieze Mzn., WimJanse, Jan van Klooster en Kees de Feher.

Op de tweede rij, van links naar reehts: Tanna Kappers en Anna Vijverberg (?) en dan volgt zittend het bestuur: Kees Evertse, Piet den Boer, direeteur Bongerts, Pie de Roo en Lee Oosterling. Vooraan op het gras zitten: Lena Beije, Janna Braber, Sjaan Beije, Marie Braber, Janna de Feher Sdr. en Johanna van Klooster.

32. N ogmaals een opname van de zangvereniging V. Z. O. S. uit Renesse, waarvan wij het jaartal niet zuiver konden vaststellen. We beginnen met de zeven mannelijke leden, die achteraan links en rechts van het vaandel staan opgesteld. Dat zijn dan van links naar rechts: J. of K. Bakker, A. van der Have, L. van Splunder, C. van der Have, A. de Ruiter, C.M. Evertse en R. Steur.

Op de tweede rij: Johan Padmos, S. de Feiter, Machiel Kappers, Kejo Dorreman, Adriana van Splunder, J.M. Bienefelt, P. den Boer, A. van der Werf, M. van der Have, A. de Kok, Jacoba Kooman, Riek de Roo, M. Bienefelt, S. Hubregtse, W. van Klooster en L.H. Dormaar.

Op de derde rij: J.J. Braber, Pie Beije, J. Braal, Johanna Corbeel, M. Hendrikse, A. den Boer, P. Hubregtse, Klazine Leeuwe, Jannepie van Klooster (?), Lena Jonker en Carlien Dormaar .. Onderste rij: M. Bakker, B. of J. de Ruiter, M. Dorreman, M. Houtman, P. van der Maas, Betsie van Hoepen, Maatje Kooman, J. Jonker, Marie van Hoepen en Mie Evertse.

De Bond van Muziek- en Zanggezelschappen op Schouwen-Duiveland organiseerde op 17 mei 1928 (Hemelvaartsdag) onder leiding van het plaatselijke muziek- en zanggezelschap alhier een groot Bondsconcours. Het werd gehouden op de in het natuurschoon zo prachtig gelegen weide "In de voetpad", die welwillend was afgestaan door C. Steur. We bepalen ons uitsluitend tot de zanggezelschappen. Naast het plaatselijke gezelschap V.Z.O.S. werd nog door drie zusterverenigingen van het eiland deelgenomen. Het bestuur van het zanggezelschap V.Z.O.S. bestond toen uit: C.M. Evertse, voorzitter; Johan Steur, secretaris; J.H. Braber, penningmeester; en C. van der Have en M.M. Braber, leden. De andere deelnemende koren waren:

"Streven naar Beter", uit Dreischor, directeur Joh.F.A. Theewis; "Haamsteeds Zangkoor", directeur Lindhout; en "Euphonia" uit Brouwershaven, directeur K.W. Everwijn. Er waren diverse prijzen in de vorm van medailles en lauwertakken beschikbaar gesteld door onder anderen M. van der Werf, M.J. Jonker, H. van 't Hof (koopman in gouden enzilveren artikelen), mejuffrouw A.J. van 't Hof-Dag, J.J. Vriesendorp, W. H. Scholder, J. C. Dalebout en Johan Hoogenboom.

33. Nogmaals een opname van de zangvereniging V .Z. 0 .S., maar deze is van veel jongere datum en bovendien kwalitatief vrij onscherp in vergelijking met eerder opgenomen foro's van de Renesser zangvereniging.

Op de bovenste rij telden we achttien dames en heren, waarbij Piet van der Wed, die links van het vaandel staat opgesteld, al geteld is. Verder van links naar rechts Henk A. de Roo, Lee Wandel, Cor Dorreman, Job de Feiter, Job Priemis, Marien de Feiter, Thijs de Moor, Lee Verseput, De Graaf, Adrie Dorreman, Co Wandel, Jan Zonnevijlle, Jan Oosterling, Roel Bienefelt, Corrie Boot, Nel de Roo-Meerhof en Jaap Kooman.

Tweede rij: Janna Steur, Maatje Braber-Kaashoek, Dik BJorn, Cato van Klooster, Pie Dorrernan-van den Berge, mevrouw Krijnse Locker (?), Bien Braber, J. de Moor-de Munnik, Martha de Feiter-Steenland en Nelly van den Hoek.

Onderste rij: Pietje Verboom, Jo Rutten, Jo de Vos, Bien de Feiter, Anna van Kooten, Fiena de Vrieze, Magda Janse en Corrie de Korte.

34. Dat de plaatselijke bevoking, maar ook de vele gasten van Renesse, "de muziek" altijd wist te waarderen, mag blijken uit het feit dat een inzameling ten bate van het instrumentenfonds in 1956 een bedrag van f 3021,25 opleverde. Deze grote som geld maakte het .Luctor et Emergo" mogelijk om al het jaar daarop ter waarde van f 7400,- een nieuw instrumentarium aan te schaffen. Het uniform van het korps bestond toen nog steeds uit niets meer dan een pet, maar hieraan kwam in 1960 een einde. Op initiatief van de heren L. Kloet, J .A. Kouman en L. de Ruiter werd door de inwoners van het dorp en met behulp van de toeristen weer een groot bedrag ingezameld om de muzikanten "in het pak" te steken. Op 14 juli 1960 vond de overdracht van de nieuwe uniformen plaats. Zoals het een moderne, vooruitziende vereniging betaamt, is men gelijk gaan sparen om te zijnertijd deze uniformen te kunnen vervangen. Dit gebeurde zo rond 1975, zodat het inmiddels ruim tachtig jaar oude muziekkorps goed in de spullen is komen te zitten. AI geruime tijd beschikte het fanfarekorps binnen de gelederen over enkele tamboers. Maar vanaf 1963 kan gesproken worden van een echte drumband. Deze "draait" onder leiding van A.J. Padmos uitstekend en neemt de laatste jaren vrij regelmatig met succes deel aan marsconcoursen. Enkele malen zelfs werd leider A.J. Padmos op zo'n concours uitgeroepen tot de beste tamboer-rnaitre van het concours. In 1985 bestond .Luctor et Emergo" tachtig jaar en was J.A. Kouman voorzitter, J.H. Blom directeur, J. de Feiter secretaris en B. Nelisse penningmeester.

Op zondag 14 oktober 1951 gingen de Renesser muzikanten weer eens op de foto en als we het goed gezien hebben, werd deze muziekfoto in de Kapellepolder gemaakt. Op de bovenste rij, van links naar rechts: Andries de Ruiter, Cor van den Hoek, Siem de Feiter, Cor Dorreman, Kees Hoogerhuis, Leen Dorreman en Bert de Ruiter.

Middelste rij, staande: Kees van der Have, Lies de Feiter, Frans de Feiter, Leen Kooman, Klaas Janse, Jan van den Hoek, Kees van Klooster, Jacob Jannis Perduyn, Johan Oosterling, Jan Janse en Krijn van der Schelde.

Middelste rij, zittend: Willem Hoogerhuis, Piet van den Hoek, Louis Kappers, Lieven C. Hoogerhuis, M.J. de Nooijer, J. Stevense , M.C. van den Bout en Gert van Sluis.

Onderste rij: Piet Duson, Leendert de Feiter, Machiel Prummel, Hendrik de Vos, Wout Oosterling, Anton Kappers en Hans Dalebout.

35. In het jaar 1985 bestond .Luctor et Emergo" tachtigjaar, want de oprichting vond plaats op 23 juni 1905 en dat

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek