Renkum en Heelsum in oude ansichten

Renkum en Heelsum in oude ansichten

Auteur
:   P. Richter
Gemeente
:   Renkum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2051-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renkum en Heelsum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. In 1872 werd door mr. G.W. Graaf van Rechteren, Heer van Appeltern, de nieuwe eigenaar van het landgoed "Kortenburg" (het latere O.N.O.), de Nieuweweg aangelegd als rechtstreekse verbinding met het dorp. Deze Nieuweweg is inmiddels een meer dan honderdjarige "oude" geworden. Op bovenstaande afbeelding heeft hij de leeftijd van ongeveer vijfendertig jaar. Let eens op de kleding van de poserende lieden.

-v

Renku:n

Dorpsstraat.

10. Even voorbij het agentschap van de "Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij" (Muntjewerf) ziet u rechts het in 1905 voor arts dr. C.Th. Haverkorn van Rijsewijk gebouwde woonhuis. Op deze plek is thans een parkeerplaats voor papierfabriek Van Gelder. De tram had een zijspoor naar de Fabrieksstraat. Achter de grote boom ziet u de woning waarin vroeger G.F. Wentz, uitgever van de "Renkumsche Courant", waarvan de abonnementsprijs in 1898 veertig cent per drie maanden bedroeg, verblijf hield.

UitJ. E. E. ~ta":assi:. h~::;;t:"L :::.en: 7t:~f. 2~ ~,. '1025

11. De Dorpsstraat vertoonde zeventig jaar geleden dit beeld. Links bij de grote kastanjeboom staat huize "Zorgvlied"; wat verder, op de hoek van de Leeuwensteeg, v66r de afgeknotte linden, staat het huis waarin de familie Hulshuizen woonde. Op deze plaats is nu de Rabo-bank gevestigd. Naast het pand op de rechterzijde van de foto ziet u het hekwerk om de tuin van "Roozenburg".

Dcrpsstra:.t. RE~ Kt;:JL

~~,VJ~

U;;(X,. ~ar.ass ?. R"SJm. ,t=.te. Teto. ~

---

12. In deze villa "Roozenburg", gebouwd in 1889, woonde, to en de fotograaf deze kiek maakte, de familie Spakler. De heer des huizes was gehuwd met een dochter van Kamperdijk, mede-eigenaar van de papierfabriek Pannekoek & Co. in Heelsum. In dit pand is nu zeker al veertig jaar een garagebedrijf gevestigd, eerst dat van Van Beers, thans dat van W. Timmer. De mooie tuin verdween om plaats te maken voor een parkeerterrein. Tach zult u het huis van deze foto nog herkennen.

l-Grpssl"aa:

13. Een vervlogen stuk romantiek van de Renkumse Dorpsstraat: de stoepen, hekjes, lantaarns, geveltjes en bomen zijn er niet meer. Op de voorgrond hebt u al het pand ontdekt van B. Wessels, loodgieter, koperslager en leiendekker. Daarnaast is de winkel van de firma H. Klein Molenkamp in manufacturen, enzovoort, tevens depot van de firma Winkel & Co. te Apeldoorn, zoals het uithangbord aangeeft. In het huis met de toren zetelt de "Renkumsche Boekhandel" van Em.A. Manasse annex "Centrale Drogerij".

DORPSTRAAT, RE. 'Kli)!

14. Hier zien we de Renkumse bazar van Ad. Noppen Azn. met de twee etalages en de vitrinekast aan de gevel. Daar werden ook kantoor-, schrijf- en tekenbehoeften verkocht en veel prentbriefkaarten van Renkum, waarvan de hierboven afgebeelde er een is. In het perceel daamaast woont "vleeschhouwer" H. Burgers. Dat een fotograaf in die tijd een bijzondere verschijning was is te zien aan de poserende mensen. Zelfs twee dames kijken nieuwsgierig toe uit een van de bovenramen.

Kerk trnat Rcnku m.

Uitg. tirma .d. Y. Happen. R,.lom.

15. We verlaten nu even de Dorpsstraat en belanden in de Kerkstraat. Deze was in 1900 nog uitsluitend aan de westzijde bebouwd, zoals u op deze kaart zult bemerken. Aan de overzijde, waaraan de hervormde kerk stond, lag het zogenaamde kerkeland. De weg is hier nog smal en doet echt landelijk aan.

Pension -Pereboorn .? RENKUM.

16. A1s we even teruggaan langs het ijzeren hek van de vorige afbeelding komen we langs villa "Martina" bij het toentertijd bekende pension .Pereboom", waar een "mandfiets" tegen het hek staat. Onder de waranda en op het balkon ontwaren we enige pensiongasten. De wieken van de korenmolen van molenaar Roosenboom steken boven de huizen uit.

5) Phor og ravure :->.lL-KKEH .JZ. Kuoz-Za;lll,liil;

17. We nemen nu een kijkje vanaf de Rijn bij het pontveer onderaan de Veerweg. Over de huizen aan de Dorpsstraat zien we de reeds genoemde korenmolen en de hervormde kerk. De entourage op deze foto is, in vergelijking met thans, veel veranderd. Van de molen is de romp nog aanwezig; de oude hervormde kerk moest na 1945 door een nieuwe worden vervangen en evenzo trof dit lot een groot deel van de bebouwing aan de Dorpsstraat.

r· p. ]{ERK - ~ENKUM.

18. Dit is dan de hervormde kerk aan de Kerkstraat van nabij, Dit vrij smakeloze gebouw heeft vanaf 1864, to en de kerk in gebruik werd genom en, tot 1945 de omgeving beheerst. In de septemberdagen van 1944 en tijdens de evacuatie van Renkum is dit bedehuis zwaar gehavend, beschoten en verregend. In 1948 werd de toren opgeblazen en toen konden de inwoners de laatste overblijfse1en van hun oude vertrouwde toren zien neerstorten. In 1949 verrees een nieuwe kerk ter plaatse, die er heel wat aantrekkelijker uitziet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek