Renkum en Heelsum in oude ansichten

Renkum en Heelsum in oude ansichten

Auteur
:   P. Richter
Gemeente
:   Renkum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2051-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renkum en Heelsum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Pondveer

RENKU.M

19. Hier slaan we een blik op het Renkumse respectievelijk Heterense pontveer van ongeveer zestig jaar geleden, genomenvanaf de Heterense kant. Meer dan een eeuw heeft de pont zijn werk gedaan totdat de brug vanaf de Noordberg bij Heelsum over de Rijn naar Heteren in gebruik werd genom en. Het aantal mensen dat nadien van het Renkumse pontveer gebruik maakte liep zo schrikbarend terug, dat de pont uit de vaart moest worden genom en en het veer werd opgeheven.

,. Postkantoor." RRNjU~f.

20. Teruggekeerd in de Dorpsstraat, 1aat deze opname uit 1911 ons het toen pas gebouwde postkantoor zien, comp1eet met torentje. Renkum was vier dorpspompen rijk, waarvan u er een nog net rechts op de foto kunt ontdekken. Deze stond voor het boerderijtje van P1uim. De gas1antaarn bevindt zich tegen het huis, waar destijds de familie Poelmeyer woonde. Daarachter, naast het hek van de in de diepte ge1egen tuin, zien we het huis van bakker-hofleverancier Evers.

21. We lop en nog even door en zien reehts op de hoek van de Dorpsstraat het grote witte herenhuis waarin kapper Werrelman jarenlang zijn domicilie had. Daaraehter bevindt zich de Melkdam. Links in de boeht, verseholen aehter het geboomte, lag "Frisia" van de dames Nanning en "Lemgo" van de familie Ploem. Op dit terrein verrees in 1923 de nieuwe rooms-katholieke kerk.

22. Op 11 september 1923 werd deze rooms-katholieke kerk ingewijd. Ret gebouw was een ontwerp van architect J os Cuypers uit Amsterdam. Op deze foto ziet u een gedeelte van het interieur, zoals dit er v66r 1945 uitzag. Ret is onnodig te zeggen dat ook dit kerkgebouw in de beruchte periode van 1944-1945 behoorlijke schade opliep en dat er vele vernieuwingen moesten plaatsvinden.

23. We hebben de Dorpsstraat verlaten en bevinden ons nu op de straatweg naar Heelsum. Op deze kaart staat te lezen "Bij de Wissel" en deze benaming zullen de oudere Renkummers zich nog goed kunnen herinneren. De wissel van de tram lag voor de school, ongeveer bij de Wilhelminalinde. Ret hek rechts vormt de afscheiding van de tuin van het klooster "Sancta Maria". De kastanjebomen links moesten met hun soortgenoten, hier niet zichtbaar, verdwijnen bij de aanleg van de nieuwe "omweg".

24. Op deze kaart omstreeks de eeuwwisseling uitgegeven, ziet u de oude boerderij "De Maat" nog afgebeeld. Deze lag in de bocht aan de Utrechtsestraatweg. Dit pand is in 1910 afgebroken; de laatste bewoner was Hannes van den Born. De naam van deze boerderij leeft nog in de herinnering voort in de Maatweg, die zich vlak daarbij van de straatweg aftakt.

Groene weg RE~Kl)}r

25. Omstreeks 1915 werd deze opname gemaakt van de Groeneweg, waaraan inmidde1s reeds verscheidene woningen waren gebouwd. We kijken in de richting van de Kerkstraat en zien in de verte, recht v66r ons, de gereformeerde kerk op de hoek van de Mo1enweg. Het torentje is nog juist zichtbaar (naast de te1efoonpaal). Deze kerk werd in 1889 gebouwd en na het gereedkomen van de nieuwe kerk aan de Utrechtsestraatweg, in 1928 buiten gebruik gesteld.

26. Deze afbeelding toont ons de Utrechtsestraatweg richting Heelsum, nabij de huidige Lindelaan. Rechts staat villa "Casa Cara", op de hoek van het pad naar de Noordberg. Mevrouw L. van Beneden-Uitterdijk hield er pension. In een advertentie uit 1924 werd ook "Postkantoor Renkum" vermeld (was dit soms tevens een hulppostkantoor? ). Kortgeleden is deze villa afgebroken. Het emaast liggende huis is "Kleen Harten".

27. Deze kiek uit 1912 werd genomen tijdens een tentoonstelling van de geitenfokvereniging Renkum-Heelsum, op het veld waarop nu de gereformeerde pastorie staat. Kent u de mensen nog? Enkele namen: de dame met de zwarte hoed en de heer met de zwarte pet naast haar vormen het echtpaar Lourens. De man met de grijze pet is Karel Hey, de groenteboer en Dieckmann sr. houdt een bekroonde geit aan de ketting. En zijn de twee jongens met de petjes, naast de witte meisjesjurk, niet de gebroeders Van den Born van de bazar?

Renkum Reijmerweg-hoek Hoogenkampscheweg.

28. Hier aanschouwen we het kruispunt Hogenkampeseweg-Reymerweg in de jaren twintig. Eerstgenoemde weg, vroeger Planken Wambuisweg geheten, ziet er wat dit gedeelte betreft nog kaal uit. In het plantsoentje staan nog "antieke" wegwijzers. De situatie is thans weI anders, maar het perk is er nog. Onder de bomen is de halte van de bus die ons naar Arnhem brengt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek