Renkum en Heelsum in oude ansichten

Renkum en Heelsum in oude ansichten

Auteur
:   P. Richter
Gemeente
:   Renkum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2051-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renkum en Heelsum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

7ischhek. Renkum

29. Wanneer wij het pad langs "Casa Cara" naar de Noordberg een eindweegs had den gevolgd, kwamen wij aan een brugje over de beek, in de loop der jaren enkele malen van structuur veranderd, maar steeds "Ret Vishek" genoemd. We lieten onze ogen gaan over de weidse uiterwaarden en keken tegen de beboste berg op. Degenen die hier ongestoord hebben gedwaald zuilen met enige weemoed aan die tijd terugdenken. Dwars door dit gebied raast het verkeer nu om ons heen.

Kwadenoord - "Boerderij".

30. Aan de Molenbeek op de Kwadenoord, ook wel Nieuwenoord genoemd, stond vroeger de omstreeks 1885 gebouwde boerderij met waterrad-korenmolen, voorheen papiermolen. Ret huis, destijds door boer Beekhuizen bewoond, in latere jaren ook door het gezin van "Jantje" van den Berg, is al verscheidene jaren met meer te zien; het werd afgebroken. Ret waterrad is lang voordien verdwenen.

31. Deze prentbriefkaart, ruim zeventig jaar geleden door boekhandel E.R. Manasse uitgegeven, verplaatst ons naar de periode waarin het waterrad van de Kwadenoordse korenmolen deze waterval als schouwspel kon aanbieden. Nadat het korenmalen omstreeks 1923 werd gestaakt, werd het rad, dat zovele omwentelingen had gemaakt, ten slotte ook verwijderd.

R E K U 'vi ~ Quadenoord - Vaten"al

Ultv E. R .1an.a.ssc. Boekaandet, Renkum.

Pension De Blauwe bij de Keienberg.

32. We gaan nu de Keyenberg en omgeving eens onder de loep nemen. Eerst ziet u hier het inmiddels afgebroken huis "De B1auwe Palen", gefotografeerd omstreeks 1910. Ret was ge1egen aan de Keyenbergse Grintweg, op de hoek waarvan het bosgebied zich voor ons onts1oot. Menige pensiongast za1 vanhieruit zijn begonnen aan zijn wandelingen in deze fraaie omgeving.

No. 2043 L. R. V.

Kasteel Keijenberg - Renkum.

33. Huize "De Keyenberg" (op deze kaart trots als kasteel vermeld) is een herenhuis, omstreeks 1820 gebouwd en tijdens deze opname van rond 1900 in het bezit van de familie Schimmelpenninck. Het is ge1egen te midden van een uitgestrekt 1andgoed. Het pand werd in 1930 met een v1euge1 vergroot en nadien hebben er nog diverse veranderingen aan het huis p1aatsgevonden. Thans is het een vormingscentrum.

34. In de eerste decennia van de negentiende eeuw liet de toenmalige eigenaar van "De Keyenberg" op zijn terrein enkele schaapskooien bouwen ten behoeve van zijn schaapskudden. Zoals u op dit plaatje ziet, kon men in 1910 ook nog grazende schapen waarnemen bij een van deze kooien.

35. Onder dit stenen bruggetje over de Bennekomseweg stroomt de Renkumse of Hartense beek. Aan de rechterzijde van de weg heeft de daar breed uitlopende beek in de loop der tijden heel wat genoegen verschaft aan de pootjebadende jeugd, De stenen brug was allang verdwenen, toen de weg in 1970 werd gereconstrueerd en de kinderbadplaats wat verder werd verplaatst. Helaas is door allerlei oorzaken de beek daar nu vrijwel uitgedroogd en op de plaats waar vroeger helder water stroomde is thans een met dorre bladeren gevulde bedding.

36. Even verder gaand, voorbij "Everwijnsgoed", stond dieht 1angs de weg deze schaapskooi die, jammer genoeg, na 1945 uit ons geziehtsve1d is verdwenen. Een brede greppe1 bij het nog aanwezige rijtje oude bomen wijst ons nog de p1aats aan waar dit oude monumentje he eft gestaan.

~ ~ ~~ Groet uit HE:", ยท'L

J6.e

37. "Groet uit Renkum" staat er gedrukt op deze prentbriefkaart van omstreeks 1900. Vanwege het landelijke tafereeltje is zij in dit boekje opgenomen. Was dit nu verdwenen plekje vroeger te zien in de omgeving van de Schaapsdrift bij de Bennekomseweg of ten noorden hiervan, op de voormalige Renkumse mark? De meningen van de ondervraagden zijn verdeeld. Welke bejaarde Renkummer weet het nog precies?

38. De datum 21 september 1898 zal de toenmalige bevolking van Renkum en Heelsum nog lang zijn bijgebleven. Het was de dag van de grote legerrevue op de Renkumse heide, in een breed terrein vanaf de spoorlijn bij de Buunderkamp via de "Jonkershoeve" naar de Bennekomseweg. Het getal der troepen werd geschat op twintigduizend, dat van de bezoekers op vijftigduizend. Er was een grote tribune gebouwd en E. van Roekel bewaarde duizenden fietsen. De jonge koningin Wilhelmina ziet u op deze foto in amazonekostuum te paard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek