Renkum en Heelsum in oude ansichten

Renkum en Heelsum in oude ansichten

Auteur
:   P. Richter
Gemeente
:   Renkum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2051-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renkum en Heelsum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Kurhaus - Bad Heelsum.

Uitia .?.? w. Vt.ntnd",', He.lsum.

n....1. _ I a 10( __ .?.??.??????? Iou.-.o. _ 7..-1""' ?? ,,_ 114"1'2

39. Wij gaan nu Heelsum eens bekijken en beginnen bij het kurhaus "Bad Heelsum" van geneesheer H.W. Marcx, die dit pand, voorheen villa "Goulet", in april 1898 aankocht. Er was een volledige inrichting voor hydro- en elektrotherapie, heilgymnastiek en massage. Men kon onder meer kiezen uit Russische stoombaden en Romeins-Ierse baden. Als "Gelria" heeft dit complex tot 1945 bestaan. Door oorlogshandelingen werd het zwaar beschadigd en daarna afgebroken. Op deze plaats staat nu de flat "Hoog-Heelsum".

40. Nabij het centrum van Heelsum stond deze windpapiermolen van de gebroeders Pannekoek, gebouwd in 1840 en gesloopt in 1881 om plaats te maken voor een stoompapierfabriek onder leiding van de heren Pannekoek en Kamperdijk. Langs de Heelsumse beken bevonden zich vroeger verscheidene waterrad-papiermolens, terwijl een tweetal windmolens het beekdal sierde, te weten die op Wamelsenk anna 1669, afgebroken omstreeks 1888 en de molen op deze afbeelding.

41. Dit is het kruispunt Utrechtsestraatweg-Kerkweg-Zwarteweg (nu Prins Bemhardlaan) omstreeks 1925. Het hoekpand links is de kruidenierswinkel van Bart Crum "in koloniale waren en comestibles". In het daamaast gelegen perceel woonde toen groenteboer Karel Hey. De jongelui staan rustig met hun rijwielen midden op de weg, daar er nagenoeg aileen langzaam vervoer was en men aileen moest oppassen voor de tram die enkele malen per uur passeerde.

42. Op deze afbeelding van de Utrechtsestraatweg omstreeks 1924 kijken WI] ill de richting Renkum. Een kar met paard was nog een vertrouwd beeld in die tijd. Het huis links huisvestte de boekwinkel en de leesbibliotheek van de weduwe W. Veenendaal. Thans zetelt hier sinds tientallen jaren S.B. de Jong. Het woonhuisgedeelte, op de foto zichtbaar, is later verbouwd tot winkel en Hent de Gooyer heeft daar jarenlang fietsen verkocht en gerepareerd. Zijn opvolger werd de heer Klein.

ยท

-- .

Hee sum. Pension Bergzicht, Halte Electr:_ tram.

43. Bovenstaande afbee1ding toont ons villa "Bergzicht", waarin het agentschap van de Ooster Stoomtram Maatschappij, later de N.B.M., was gevestigd. Stationschef W.H. Jansen zorgde ervoor dat de passagiers in de wachtkamer de komst van hun tram konden afwachten. Na de opheffing van de tramlijn, in 1937, verdween met de rails ook dit brok romantiek. Als pension en rusthuis heeft dit oorspronkelijk uit 1860 stammende herenhuis nog bestaan tot 1974, toen het werd afgebroken.

44. Op de hoek van de Ottoweg en de Utrechtsestraatweg stond pension "Casa Rusticana", in het begin van deze eeuw bewoond door boekhandelaar W. Veenendaal. Van deze tijd dateert bovenstaande foto. Ret grote huis heeft daarna jarenlang onderdak verleend aan cuisinier P. Koel en zijn gezin. Na 1945 bleef het nog pension onder leiding van de famille M.C. Scharwachter. V66r de afbraak in 1974 was het enige jaren een verpleeghuis. Ret pand had inmiddels door verbouwingen een ander gezicht gekregen.

45. Op het terrein waarop zich thans het bejaardentehuis "Het Beekdal" bevindt stond v66r 1945 hotel-pension "Schoonoord". Gelegen in het centrum van Heelsum trok het vele gasten en bezoekers. In de loop der jaren werd het enige malen veranderd en gemoderniseerd, totdat ook dit mooie hotel het slachtoffer werd van het oorlogsgeweld in 1944-1945. Eigenaren zijn achtereenvolgens geweest: W.H. Jansen van de Laak, J. Treuren en P. Reijmers.

46. Voortwandelend zijn we nu aangekomen op de straatweg ter hoogte van de "Vierslag". Het middelste huis op deze foto van omstreeks 1924 is "De Hut", een klein herstellingsoord van zuster Van Malsen. Hier was ook een halte van de elektrische tram, die een zijspoor had bij de Vierslag, getuige de goederenwagon. Het grote pand op de achtergrond is het bekende pension "De Grindhorst".

Bij den Doorwerlhschenstraatweg. Heelsum

47. In 1885 werd de trambaan aangelegd die het dorp per stoomtram met Wageningen en Arnhem verbond. Ret bleek noodzakelijk om over de beide Veentjesbruggen een viaduct aan te brengen. Op deze afbeelding ziet u het begin hiervan; de tram is intussen in 1922 geelektrificeerd. Op de voorgrond, langs de bank tegen de "Zonnenberg", begint de Doorwerthsestraat. Tussen de bomen op de achtergrond ligt de "Drieskamp", waar de beken zich door het weiland slingeren.

48. In het begin van de jaren twintig werd bovenstaande foto genomen van het kruispunt Utreehtsestraatweg-Doorwerthsestraat. Vergeleken met de huidige situatie is er wel het een en ander gewijzigd. Eerst moesten de bomen op de hoofdweg riehting Kievitsdel het loodje leggen, daarna verdwenen, bijna veertig jaar geleden, de tramrails en met de ongestoorde rust die van deze afbeelding uitgaat is het nu ook gedaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek