Renkum en Heelsum in oude ansichten

Renkum en Heelsum in oude ansichten

Auteur
:   P. Richter
Gemeente
:   Renkum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2051-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renkum en Heelsum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Hier bevinden wij ons in het grensgebied met Doorwerth. De elektrische tram, komend van Arnhem via Oosterbeek-Hoog, zal zijn reis verder naar Heelsum vervolgen. De weg, die bij paviljoen "Kievitsdel" aanvangt, is de huidige Van der Molenallee, waarlangs een trambaan liep over Doorwerth, Huis ter Aa en Oosterbeek-Laag (Benedendorp). De trams reden om het half uur, beurtelings via Oosterbeek-Hoog en Oosterbeek-Laag, De rit van Heelsum naar Arnhem middels laatstgenoemd traject duurde vijf minuten langer.

Paviljcen JJKiel7itsdel"

50. Paviljoen "Kievitsdel" ziet u hier wat dichterbij. Op het grote terras was het heerlijk toeven onder het genot van een kop koffie of een glas limonade. Door de nog niet zo lang geleden gewijzigde wegenaanleg met verkeersstoplichteninstallatie heeft het oppervlak van het terras een flinke veer moeten laten, maar het huidige restaurant biedt desondanks nog steeds een fraaie en gezellige aanblik.

Heelsum Weg naar Wolfheze

51. Langs de Utrechtsestraatweg keren we nu weer terug naar het dorp en komen terecht op de plaats van afbeelding nummer 48. Aan de overzijde van de Doorwerthsestraat loopt een weg naar Wolfheze: het begin van het pad door de Kabeljauw langs de beek. Links van het huis op de achtergrond staat - hier niet zichtbaar - de papierfabriek van Schut. Tijdens de bouw hiervan, in 1895, ging op 6 mei van dat jaar de laatst overgebleven papiermolen van Heelsum, daterende van de zeventiende eeuw, in vlammen op.

O",¥

JI ?..? ,

".' .?.

,

Klein Zwirserland HEEL l.:"~{

I'

52. In 1905 werd het Wilhelminapark gesticht met hotel-pension "Klein Zwitserland" als middelpunt. Deze opname toont ons dit hotel in zijn prille jeugd, compleet met uitkijktoren. De directie was toen in handen van mevrouw C.A. Plemper van Balen & Zoon. Later heeft de Camille De Wilde er jarenlang de scepter gezwaaid. Sedert oktober 1967 wordt het geexploiteerd door A. Knijnenburg, die het hotel een flinke uitbreiding liet ondergaan.

Gozieht van af het ram. Hot:!l, Pension ,.Klei!l Zwitserland." HEEL::3l!)L

53. Dat men vanaf de uitkijktoren op hotel "Klein Zwitserland" de omgeving goed kon waarnemen blijkt uit deze prentbriefkaart. Reeht v66r ons ligt de Narcislaan, links de Bloemenlaan en reehts, aehter het bomengroepje, de Croeuslaan. Alles ziet er nog kaal uit. Het witgepleisterde herenhuis bevindt zich op de Bennekomseweg (thans bewoond door de familie Beelaerts van Blokland). Links op de kaart zien we de huizen aan de Utreehtsestraatweg, waaronder pension "De Grindhorst".

.i{eelsum 1(raispunf Utrechtsche- efO-Bennekomsche weg

54. De Bennekomseweg, die hier omhoog schiet, vertoont op de foto nog een landelijk beeld. Het is een eeuwenoude verbindingsweg naar Bennekom via de Keyenberg, vraeger lop end door grate heidevelden. Het hoekhuis, tussen de bomen zichtbaar, werd jarenlang bewoond door de familie Hancock en staat nog steeds stevig op zijn fundamenten.

55. Bijna een halve eeuw geleden werd bovenstaande opname gemaakt van het kruispunt Bennekomseweg-Ottoweg. De Iommerrijke tuin, die in V-vorm uitloopt, behoort bij het woonhuis van architect G.C. Rothuizen. Het type gaslantaarnpaal dat u hier ziet kwam in Heelsum op de belangrijkste wegen voor, zij het wel spaarzaam. Aanvankelijk zorgde de lantaarnopsteker voor de verlichting; later werd dit automatisch geregeld. Hoeveel jongens zijn er in de palen geklommen om de gaskousjes "uit te trekken"?

56. In 1909 werd de christe1ijke school aan de Ottoweg in gebruik genomen. Nadien vonden diverse verbouwingen en uitbreidingen plaats. Op deze foto van omstreeks 1922, genomen op het schoo1p1ein met de lindebomen, ziet u achteraan tegen de muur J.J. van Buuren, schoolhoofd van 1909 tot 1934. Herkennen de scholieren zichzelf nog? De meisjes op de voorste rij zijn, van rechts naar links: Riek Hoegen, Willemien Hoegen en Geurtje Reinders.

Renkum H~j.f;(.H1 Patrimoniumweg

57. Op deze afbeelding zijn de in 1923 gebouwde arbeiderswoningen te zien aan de Patrimoniumweg, waardoor Heelsum zich al meer op Renkum ging orienteren, Aan de overzijde lag nog een groot stuk land braak, dat zeer zeker gelegenheid he eft geboden om naar hartelust te "sjotteren". Tussen de pas gepote boompjes zien we telefoonpalen, want de leidingen waren toen nog bovengronds.

58. Dit is de Kastanjelaan, gezien in de riehting van de Utreehtsestraatweg, meer dan zestig jaar geleden. Aan de reehterkant op de kaart staat, bijna bovenaan, het nu nog bestaande huis van de familie Venendaal: verder naar beneden was er nog grotendeels bouwland. In de jaren dertig werd de weg geasfalteerd en van tegeltrottoirs voorzien: een novum in Heelsum. Wat hebben we, als er een dik pak sneeuw lag, genoten van het sleetje-rijden van boven naar beneden! En de tol- en hoepeltijd! Dat kon toen nog.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek