Renkum en Heelsum in oude ansichten

Renkum en Heelsum in oude ansichten

Auteur
:   P. Richter
Gemeente
:   Renkum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2051-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renkum en Heelsum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

,,-J-('fl.j

59. Vroeger werden bij festiviteiten erebogen, versieringen en illuminatie aangebracht. In dit opzicht hadden de Heelsummers een prima organisatietalent. Deze ereboog onderaan de Kastanjelaan werd opgericht ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, in 1923. Burgemeester Van der Molen moest het lint doorknippen en het Renkumse fanfarekorps zette het feest luister bij, Een van de in het wit geklede meisjes is Mien van Maanen; het jongetje met matrozenpak is Gerrit Beekhuizen jr.

Hl:el umsche Beek.

60. In 1900 stonden aan de Heelsumse beek nog verschillende oude woningen, vroeger merendeels bewoond door papiermakersknechts. V66r de afbraak, in het begin van de jaren twintig, waren in dit rijtje woningen bekende Heelsumse families gehuisvest, onder anderen Van der Kolk, Schut, Van der Kamp en Roozeboom. De beek prijkt hier nog in volle luister. De huisjes zijn verdwenen, maar de eeuwenoude lindebomen staan er nog. De postbode, een zak met brieven torsend, gaat hier te voet langs de dameskostschool.

. .'1 Huis Heelsum" (ionoe-damesk os tschool).

61. Dit is de dameskostschoo1 van mejuffrouw J.e. Kaijser, in 1899 verhuisd van de Dorpsstraat in Renkum naar dit rustieke punt. Omstreeks 1911 werd "Huis Heelsum" een kinderko1oniehuis. J aren1ang vormden de kinderstoeten met de bege1eidsters een trouw beeld in Heelsum en we hebben genoten van hun zang en spel. Ondanks de heropening van het gebouw, in augustus 1949, na herste1 van de oorlogsschade, moest het p1aats maken voor "De Koningshof". In november 1964 werd "De Ko1onie" afgebroken.

'"Pi; voorzjjdo Damoskostst-hool, Hcelsum.

62. Op deze kaart anna 1900 bemerkt u het pad "Aan de Reek", dat ons langs de kostschool, later koloniehuis, en het daamaast gelegen huis "Sonnewende", vervolgens langs enkele boerderijtjes, door de Vierslag naar de Utrechtsestraatweg brengt. Nabij het brugje was een stenen trapje door de berm naar de beek om gelegenheid te geven het wasgoed in het held ere water te spoelen en daama in het gras te laten bleken. We zullen nooit meer stekelbaarsjes kunnen vangen, want de beek is daar met meer ...

Hee surnscb e Valle:

,

63. Wanneer men vorengenoemd pad 1angs de beek vo1gde ontro1de zich het bovenstaande panorama voor onze ogen, Op deze foto uit 1911 is de "Hee1sumsche Stoom-, Wasch- en Strijkinrichting E. Bierens" nog aanwezig. In de verte ligt de Koninginne1aan; het huis dat u achter de boom, in het midden van deze kaart, ziet is een tot woonhuis verbouwde vroegere tabaksschuur, nu genaamd "De Vallei". Vanaf ongeveer 1860 werd namelijk op grote schaal en met goede result at en tabak verbouwd in deze omgeving en er verrezen hier grote tabaksschuren.

64. Omstreeks het begin van de twintigste eeuw bevonden zich in de omgeving van Heelsum nog uitgestrekte heidevelden. Voor de daarop grazende schapen waren natuurlijk schaapskooien nodig. Een ervan, die bij boerderij "De Zonnenberg", kunt u hier nog bewonderen. Reeds langer dan een halve eeuw is deze kooi van de aardbodem verdwenen. Vroeger werd gezongen: "Op de grote stille heide dwaalt een herder eenzaam rond"; dit lied is zeker van toepassing als we terugdenken aan de Doorwerthse en Renkumse heide.

Koningi nnelaan (Postkantoor) Heelsum.

UltRa .?? w. Vu,nenca.', Hte'sull'l.

o..ult _ l:. lot.", ????? .to. ' ?.??.??. '_II .?. 11'".1100

65. De Koninginnelaan heeft op deze afbeelding van omstreeks de eeuwwisseling, nog maar pas haar naam gekregen. De eerste linde werd in het voorjaar van 1898 geplant en daar de ingebruikneming van deze laan vrijwel gelijktijdig plaatsvond met de kroning van prinses Wilhelmina tot Koningin werd de toepasselijke naam "Koninginnelaan" bedacht. Ret kerkje op de heuvel, in de winter van 1944-1945 door oorlogsgeweld zwaar beschadigd, heeft hier nog in het ranke torentje de witte wijzerplaat. De boerderij ernaast was tevens postkantoor.

66. We zien hier het interieur van dit schilderachtig gelegen kerkje v66r 1945. Bij de gedeeltelijke verwoesting van de kerk werd ook dit mooie orgel, daterend van 1861, vernield. De oude koperen kronen verdwenen eveneens. De preekstoel, afkomstig van de Lutherse gemeente in Arnhem en in 1658 in de kerk geplaatst, werd na herstel van de schade op een ingekort voetstuk weer in het gerestaureerde bedehuis aangebracht. Op deze foto is de oude voorlezersbank nog te zien.

8ezichf op eXed$uTT!.

67. Deze opname verplaatst ons naar 1900. Het huis links op de heuvel is het woonhuis annex smederij van Frans Hageman, voorheen W. Frentz. Onder de oude lindebomen bij het kerkje liggen nog enkele grafzerken van het papiermakersgeslacht Pannekoek. Geheel rechts staat de in 1883 gebouwde school met onderwijzerswoning, na vele verbouwingen omgetoverd tot het hedendaagse "Rehoboth". Wat het grazend vee betreft: de eigenaar heeft hier zijn schaapjes letterlijk op het droge, want de beken traden nog wel eens buiten hun oevers,

Gemeentehuis te Doorwerth

68. Zoals reeds vermeld in dit boekwerkje behoorde het deel van Heelsum ten zuiden van de beken tot de gemeente Doorwerth, ontstaan uit de vroegere heerlijkheid Doorwerth. In 1912 werd het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen. Als zodanig heeft het tot 1923 dienst gedaan. Op bovenstaande prentbriefkaart is het gebouw nog kersvers. In de kelder bevonden zich twee cellen, die volgens overlevering nooit zijn gebruikt. De gemeente herbergde blijkbaar brave burgers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek