Renkum en Heelsum in oude ansichten

Renkum en Heelsum in oude ansichten

Auteur
:   P. Richter
Gemeente
:   Renkum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2051-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renkum en Heelsum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Uitg. W. V ?? m~aal. So. 4565

Gezicht op HEELS1J:II.

69. Dit "gezicht op Heelsum" in de eerste jaren van deze eeuw is genomen vanaf de kerkheuvel. De bomengroep reehts staat op de "Libanon". Op de voorgrond ligt de tuin van de boerderij naast de kerk; de witte was hangt aan de lijn. De huizen op de achtergrond zijn, van links naar reehts: het pand van de huidige drogisterij van mejuffrouw Koning, de woning van de familie J. Venendaal, "Huize de Hueht" aan de Utrechtsestraatweg en ten slotte de dameskostsehoollangs de beek.

Panorama - Heelsum.

Ui~eave W. Vt."tn(flll!, H ??? I$u"".

0...,11' _ I ?. 101_.0.-'" I~_~__ " ?? _M_". ,nCA

70. Vanuit een andere gezichtshoek krijgen we dit panorama op Heelsum. Voorbij de gedenknaald, bij het houten brugje, begint de Kerkweg, die bij de oude huisjes en de lindebomen een bocht naar links neemt. De papierfabriek van Pannekoek met de schoorstenen zien we links op de afbeelding. Verder staan de huizen aan de Kerkweg en de Kastanjelaan afgebeeld. Meer naar rechts weer "Huize de Hucht", thans Nutsspaarbank en rechts daarvan het pand waarin momenteel reeds de derde generatie Crum een brood- en banketbakkerij he eft gevestigd.

71. Achter het kerkje stond dit woonhuis met de toepasselijke naam "Churchhill". De grote tuin was omgeven door een haag. Toen de Heelsumse bevolking na de evacuatie, die van oktober 1944 tot mei 1945 duurde, terugkwam, werd ook dit huis in zwaarbeschadigde toestand aangetroffen. Na afbraak verrees ter plaatse weer een nieuw "Churchhill". De smalle zandweg, het zogenaamde kerkepad, bracht ons langs een sparreheuvel bij de schaapskooi op de Koninginnelaan met de mooie oude beuken.

Schaapskooi. Ooorwerth.

72. Deze schaapskooi stond aan de Koninginnelaan, schuin tegenover "De Vosdal". Met die bij de "Boersberg" betaalde ook dit monument zijn to1 aan de oorlog. Tot 1972 wezen de fundamenten de p1aats aan waar deze zo fraai in het landschap gelegen schaapskooi had gestaan. Dit alles verdween met de nieuwe wegenaanleg, die zo rigoureus heeft huisgehouden in deze mooie omgeving: a1 wat u op de kaart ziet is verleden tijd.

73. De s1otrege1 bij de vorige afbeelding is eveneens van toepassing op bovenstaand tafereel van boerderij "De Vosda1", ge1egen aan de voet van de Noordberg. Toen genoernde berg werd herschapen in een asfaltwegennet, moest ook deze, meer dan tachtig jaar oude boerderij verdwijnen. V66rdat in maart 1971 het gehe1e complex met omringend terrein was geegaliseerd, had de familie Van Maanen, die hier lange tijd woonde, deze plaats reeds node verlaten.

74. Hoe idyllisch de Noordberg vroeger was toont ons deze foto. We zijn hier bij "De Vosdal" de berg opgeklommen, waarbij rechts in de diepte nog enkele boerderijen liggen. Wat zijn we in onze jeugd vaak door het mulle zand naar beneden gehold en wat hebben we gespeeld op de restantjes heide! Aileen op het plekje met de bomengroep die de kaart ons laat zien kunnen we nog mijmeren hoe het vroeger was, voordat de bulldozers hun vernielende werking aanrichtten en daarbij vaak zeldzame flora en fauna lieten verdwijnen.

HEELSUM

Gezicht op Heidestein

75. We zien hier vanuit de Eikelenkamp het herenhuis "Heidestein", daterend van de eerste helft van de vorige eeuw, gelegen te midden van oud geboomte, tegenwoordig zeker al veertig jaar lang bewoond door dokter O. Visser. De papierfabriek van Pannekoek & Co., hier nog v66r de verbouwing, brandde in het voorjaar van 1945 uit. De restanten werden pas opgeruimd na het verrijzen van een verzorgingsflat die, wonderlijk genoeg, de naam "Hoog-Doorwerth" ontving, nota bene nog weI in het centrum van Heelsum!

HEElSUM

De Noordberg

76. Een geliefkoosde wandeling voor jong en oud was die van Heelsum over de Noordberg naar Renkum, en omgekeerd. De fraaie vergezichten hebben zowel de Renkumse als de Heelsumse dorpelingen steeds geboeid. Bijna zeventig jaar geleden was de heer op deze afbeelding 66k onder de indruk. Vol eerbied voor de natuur heeft hij zijn hoed afgezet. Zoals u hebt gezien is er veel moois verdwenen; laten we ons inzetten voor het behoud van datgene wat ons nog is overgebleven. Het is de hoogste tijd!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek