Renswoude - historie in foto's

Renswoude - historie in foto's

Auteur
:   Egbert Wolleswinkel
Gemeente
:  
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2712-7
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renswoude - historie in foto's'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16/17 In de zamer van 1907 trok de fotograaf]. Swaab uitAmsterdam ('Photograafvan wijlen Z.K.H. Prins Hendrik der NederIanden", Raamgracht 57) in de Gelderse Vallei langs boerderijen en woningen om de bewoners op de gevoelige plaat vast te leggen. In Renswoude zijn van zijn hand, behalve eerder gepubliceerde foro's van de families Van Maanen op De Wachteldonk en Veldhuizen op De Grote Vliert, de hierna volgende exemplaren bekend. Ook van de familie Van Ginkel op De Rouwe Hofstede maakte hij een foto, die overigens in mei 1940 door een granaatscherf is beschadigd. Van links naar rechts zijn opgesteld voor het bakhuis op het erfvan de boerderij (Oude Holleweg 27): Aartje (geboren 1902), Marinus van Ginkel (1865-1913), Willemijntje (geb. 1899), Fransje (geb. 1894), Maria van Ginkel-Lagerweij (1871-1939), Geurt (geb. 1905), en Gerrit (geb. 1897). De jongste zaon Marinus van Ginkel (1908-2000) was nog niet geboren. Vader Marinus van Ginkel, die met een zwakke gezondheid kampte, overleed op 48-jarige leeftijd. Zijn weduwe bleef met haar nog kleine kinderen op De Rouwe Hofstede, die in de 19de eeuw ook wel 'Zeldcnrust' werd genoemd, wonen. Zij kocht de boerderij met 33 hectare in 1920 voor 40.000 gulden van mevrouw EA. Radermacher SchorerRoyaards. (Kadaster Utrecht, deel 541, nr. 26.) [Particuliere collectie.J Ze was gewend zuinig te leven, want to en ze op hoge leeftijd in het dorp ging wonen (Dorpsstraat 19) en het geluk had dat er een straatlantaarn pal voor het huis stond, kon ze daar lang bij 'schemercn'. De kabinetfoto van Marinus van Ginkel (1865-1913) en Maria van Ginkel-Lagerweij (1871-1939) zander hun kinderen werd door Swaab op dezelfde dag gemaakt, voor het bakhuis in de hof. [AOR.J

18/19 Gedurende ongeveer vijftien jaar woonde het gezin van de koopman Jan Buddingh in Renswoude, van 191 1 tot 1916 op Dorpsstraat 63 (de oostelijke helft van het huidige Huize Nooitgedacht, to en eigendom van wethouder Hendrik van Egdom). Op 27 september 1911 zat hij in de feestcommissie ter gelegenheid van de intocht van burgemeesterTaets van Amerongen. Op een door]. Swaab in 1907 gemaakte foto staan van links naar rechts afgebeeld: Simon Nicolaas (geboren 1899), Maria Wilhelmina (geb. 1903), Jan Buddingh (geb. 1874), Nicolaas (1905-1908), Jannigje Buddingh-van Ravenhorst (geb. 1872) en Barendina Maria (geb. 1900). Na het overlijden van Nicolaas zijn er nog drie kinderen te Renswoude geboren. In 1916 vertrok het gezin naar Barneveld. (GAA-AGR, inv.nr. 1063.) [AOR.J De oudste dochter Barendina Maria (Berdine) Buddingh, geboren in Scherpenzeel op 5 december 1900, werd enkele jaren later afzonderlijk (anoniem) gefotografeerd achter hun huis aan de Dorpsstraat. Dit leverde een mooi plaatje op met als achtergrond de van 1639 daterende hervormde kerk met kosterswoning. [AOR.J

2012 1 In de zomer van 1907 fotografeerde]. Swaab op de boerderij Daatselaar (Daatselaarseweg 2) Aart van Ginkel (18551927), weduwnaar van Maria van Ravenhorst, met zijn tweede vrouw Gerritje van de Vliert (1876-1966) en hun dochtertje Hendrikje (geboren 1906, trouwde Lammert Bos). Er werden bij dezelfde gelegenheid kleine foro's gemaakt van de zoon uit het eerste huwelijkAntonie van Ginkel (geb. 1888) en een broer van diens moeder Van Ravenhorst. [Particuliere collectie.J

In dezelfde tijd werd door dezelfde fotograafhet gezin Van GinkelVeldhuizen vereeuwigd aan de zijkant van het (voormalige) herenhuis bij de boerderij Engelaar (Utrechtseweg 5). Een foto met de voorgevel van het vier ramen brede herenhuis, dat in 1936 is vervangen door een nieuwe woning, is afgebeeld in 'Renswoude, geschiedenis en architectuur', 1998, p. 67. Op de groepsfoto zien we van links naar rechts: Jan (geboren 1886), Comelis van Ginkel (1864-1934), Willem (geb. 1890), Dirk (geb. 1892), Aaltje van Ginkel- Veldhuizen (1861-1952), Willemijntje (geb. 1894), Comelis (1901-1997), en Jacob (1888-1918, overleden aan de Spaanse griep). In 1936 is de familie Van Ginkel naar Oudenhorst onder Woudenberg vertrokken. De voormalige buitenplaats Engelaar was 50 morgen groot en werd in 1784 door de Utrechtse patriciersfamilic Van Beeck verkocht aan Gerard Maximiliaan Taets van Amerongen, heer van Renswoude. [Particuliere collectie.J

22 De boerderij Groot Lichtenhorst, die in de volksmond 'De Grote Beek' werd ge-

noemd (Ubbeschoterweg 14) was ongeveer 25 ha groot. De plaats kwam in 1 875 voor

f1 5.400 in handen van Aart Veldhuizen, landbouwer op Groot Ubbeschoten, die er in

1883 zijn schoonzoon Jan Veldhuizen lier boeren. [Anonieme foto,AOR.]

23 Het gezin van laatstgenoemde werd ook door Swaab gefotografeerd. Bij de geutdeur zien we van links naar rechts: Aart (geboren 1885), Willem (geb. 1898), Gerritje (geb. 1893, trauwde Willem Gijsbert van de Fliert), Jan Veldhuizen (1858-1938), Jacoba (geb. 1891, trauwde Evert Boonzaaijer), Dirkje (geb. 1887, trauwde Gerrit Bakkenes), Wijnand (geb. 1889), Gerritje VeldhuizenVeldhuizen (1861-192 2) en Albertus (geb. 1901).

Ten behoeve van de kinderen werd de boerderij in het begin van de 20ste eeuw in vijven gesplitst. Achtereenvolgens werden de volgende boerderijen bijgebouwd:

Ubbeschoterweg 12 (1914)

en 19 (1918), Bekerweg 1 (1921) en Daatselaarseweg 1 (192 7). De oude boerderij raakte in de jaren zeventig in verval en maakte rand 1980 plaats voor een huis met schuren.

De foto dateert van de jaren zestig. (Kadaster Utrecht, delen 199-93, 586-27, 6159.) [Particuliere collectie.J

24125 De visitekaartfoto van Hendrik Iochemsen (1851-1908), landbouwer op Klein Wagensveld, en zijn vrouw Hendrika de Bruin (1852-1923) is door fotograafSwaab gemaakt voor de wingerd, waarschijnlijk bij het bakhuis. De boerderij Klein Wagensveld (Barneveldsestraat 40) was oorspronkelijk ongeveer 40 ha groot en in 1825 aangekocht door zijn grootvader en naamgenoot, die uit Ede kwam. Toen Hendrik junior in 1880 boer werd, was de plaats in grootte gehalveerd, omdat 'her achterste Wagensveld' (Barneveldsestraat 44) inmiddels was afgesplitst voor dochter Aartje, die met Gijsbert Bakkenes was getrouwd. Later hebben nog meer split sing en plaatsgevonden:

Barneveldsestraat 43 (1912), 46 (1914) en 42 (192 2). De oude boerderij, die in 1928 met een gebint was verlengd, werd in 1913 verkocht aan Jan Buitenhuis uit Hazerswoude. In 1920 werd Evert Jan Schimmel eigenaar en zijn nakomelingen wonen er nog steeds. De luchtfoto dateert van na de Tweede Wereldoorlog. (Kadaster Utrecht, delen 465, nr. 23 en 546, nr. 70.) [Particuliere collectie en AOR.J

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek