Renswoude - historie in foto's

Renswoude - historie in foto's

Auteur
:   Egbert Wolleswinkel
Gemeente
:  
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2712-7
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renswoude - historie in foto's'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26 WijnandVinkwasboswachter in dienst van het kasteel, maar wilde graag boer worden. De baron verpachtte

hem toen 'Her Hooibroek', dat niet groot was en dichtbij het kasteellag. Zo kon hij beide taken blijven uitoefenen.

De foto van het boerderijtje is van na de oorlog, toen Wijnand van den Brandhof er met zijn gezin woonde. [AOR.J

27 De ansichtkaartfoto van de familie Vink is anoniem, maar mogelijk toch ook van de fotograaf Swaab. We zien van links naar rechts: Brand (geboren 1893), Hendrik (1898), Geertruida (geb. 1892) met Aartje (geb. 1905) voor zich, Wijnand Vink (1850-1918),Willem (geb. 1890), ]annetje van de Kleut (1862-1908) en Cornelia (geb. 1896). De oudste zoon Antonie (geb. 1888) ontbreekt op de foto en was waarschijnlijk in militaire dienst. Behalve Aartje zijn alle kinderen geboren uit het eerste huwelijk (1887) met ]annigje van Hal (1857 -1899). Een jaar na de foto overleed ook zijn tweede vrouw. Na zijn overlijden werd er op 28 juli 1919 erfhuis gehouden. [Particuliere collectie.J

28 Ook het gezin Van den Brandhof-Bos op de boerderij Het Hof (Ravenhorsterweg 6) is in 1907 door ]. Swaab gefotografeerd. Bij de achtergevel van de boerderij, die voorheen 'Woudegge' heette en het jaartal 1889 in de muurankers heeft staan, zien we vader Hendrik van den Brandhof (1851-1941, geheel links op de dresseerkar), moeder Dirkj e Bos (18581906, geheel rechts zittend aan tafel), met dochter Maria Johanna (geboren 1895, trouwde Martinus Hupkes) en in het midden de zonen Arend (geb. 1885), Jan (geb. 1888), [ohan (geb. 1890) en Roelof (geb. 1892). De boerderij werd in mei 1940 zwaar beschadigd en in 1941 herbouwd. Woudegge ofHet Hof, waar ruim 27 ha land bijhoorde, was sedert 1859 eigendom van Jan van Ginkel Aartzn., landbouwer te Leer-

sum. In 1881 vererfde deze op zijn oudste dochter Alida, die met Johannes van den Brandhof was getrouwd. De farnilie Van den Brandhof had al vanaf de 1 8de eeuw een

grate bouwplaats (ruim 50 ha) op Emmikhuizen (Kooiweg 3) in eigendom, waar broer Hendrik zou opvolgen. Maar in 1886 hebben de broers

be slot en om te ruilen en zo

kwam Hendrik op Het Hof terecht. (Kadaster Utrecht, delen 127-32, 203-40, 23433 en 268-93/94). [Particuliere collectie.J

29 Omstreeks 1930 fotografeerde de Gelderse rijkslandbouwconsulent H.]. van Houten (1878-1955) voor het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem een aantal oude boerderijen op Emmikhuizen, die thans niet meer

als zodanig bestaan. De boerderij Kooiweg 3 heeft op de foto nog een rieten kap met wolfseinden, maar kreeg later een nieuwe voorgevel en een zadeldak met pannen. Bakhuis en schaapskooi verdwenen en de houten schuur kreeg een

pannen dak met wolfseinden. De boerderij, die na opsplitsing nog ruim 20 ha groot was, werd in dat jaar toebedeeld aan dochter Maria van den Brandhof, die met Anthonie van Ginkel was getrouwd. Rond 1990 werd het

complex, op een schuur na, afgebroken en kleinzoon Breedijk bewoont er nu een nieuw woonhuis. (Kadaster Utrecht, delen 580-56 en 2860-91.) [NOM,AA 50297.J

30 Op de aan de westzijde van de Emminkhuizerlaan (nr. 8) gelegen boerderij woonden in 1907 drie generaties Van Deelen. Rondreizend fotograaf]. Swaab fotografeerde de familie voor het achterhuis, dat inmiddels met een gebint verlengd en van een stenen achtergevel was voorzien. Van links naar rechts zijn geportretteerd: Aalbert van Deelen (1838-1934) met kleinzoontje Aalbert (geb. 1903), Wijntje van Deelen-Bos (1840-1914), zoons Arris (geb. 1865) en Wijnand (geb. 1882), kleinzoontje Hendrik (1902-1999), zoon en schoondochter Johannes van Deelen (1869-1950) en Maria van Deelen-van Ginkel (1877 -1931) met hun doch-

tertje Reintje (geb. 1904). Hun dochterWijntje van Deelen (geb. 1899) ontbreekt omdat zij naar school was. [Particuliere collectie.J

31 Aalbert van Deelen was in 1 874 als pachter van de familie Taets van Amerongen op de boerderij, die ongeveer 45 hectare groot was, komen

wonen. Zijn zoon Johannes volgde hem op, maar vertrok omstreeks 1925 met zijn gezin naar Groot Ubbeschoten, eveneens eigendom van de

familie Taets van Amerongen (mededeling H. van Deelen, 1994 en 1996). Met behulp van de familie kon deze opname van 1 augustus 1930,

door rijkslandbouwconsulent H.]. van Houten, geldentificeerd worden. [NOM,AA 57447.J

32 Op Emmikhuizen stonden rand 1900 zes grate boerderijen (oorsprankelijk zeven, maar een moest in 1845 wijken voor de spoorlijn) , waarvan er twee ten zuiden van de spoorlijn stonden en vier ten noorden ervan. Aan het einde van de Emminkhuizerlaan stonden er twee ter weerszijden van de weg met het planken achterhuis naar elkaar toe, elk met drie hooibergen aan de weg. Die aan de westzijde werd hiervoor afgebeeld. Die aan de oostzijde (Emminkhuizerlaan 3) werd herkend door de huidige bewoner Heimen Meerveld. De boerderij had voor de oorlog een planken achterhuis en werd rand 1930 in de zomer gefotografeerd

door H.]. van Houten. [NOM, AA 50307.J Met behulp van deze foto kon inmiddels een winterapname van lac. Gazenbeek uit ongeveer dezelfde tijd gei"dentificeerd worden

(afbeelding in 'De Veluwenaar',okt. 1999/jan. 2000).

33 Bij de vier boerderijen ten noorden van de spoorlijn, die nog (lang) eigendom bleven van de familie Taets van Amerongen, behoort ook Biesbosserweg 1. De foto van voor de renovatie is afkomstig van de familie Meerveld, die daar met boeren begonnen is. De boerderij is in de oarlog blijven staan. De twee aan het eind van de Emminkhuizerlaan zijn kart voar het begin van de oarlog verwijderd om schootsveld te creeren. Pachter Van Ginkel was daar achteraf niet blij mee, want de andere vielen in 1941 onder het wederopbouwprogramma en dat was een hele verbetering. Toen buurjongens de brandmuur omvertrokken, was de eigenaar onverbiddelijk.

De pachter werd gesommeerd te vertrekken en de schade werd hersteld (mededeling

].W Breedijk, 1998). [Particuliere collectie.J

34/35 De boerderij Wittenoord (Wittenoordseweg 3), die tot 1904 ongeveer 50 ha groot was, is een van de zeldzame boerderijen in Renswoude waar allanger dan drie eeuwen dezelfde familie eigenaar en bewoner is. Van 1698 tot 1865 was dit de farnilie Methorst. In 1866 verkopen de erfgenarnen Van de Vliert-Methorst de boerderij voor

f 18.200 aan kleinzoon Jan van Bennekom. Op de foto van rond 1915, door een onbekende fotograaf gemaakt in de voortuin, zien we zijn dochter Jacoba van Bennekom (1868-1951) met haar man Willem van Ginkel Geurtzn. (1869-1936). In 1904 Hadden zij de boerderij, met ruim 28 ha land, voor f 8000 op hun naarn gekregen. De vele kinderen bij de familie Van Bennekom maakten de spoeling dun. Bijna de helft van de boerderij, die gedeeltelijk op Gelders grondgebied (Scherpenzeel) lag, werd verkocht om de erfgenamen te kunnen uitbetalen. (Kadaster Utrecht, delen 161, nr. 129 en 395, nr. 11.) [AOR.]

In 1937 kocht Comelis Robbertsen (geboren 1910) voor f 11.500 van freule S.].]. baronesse Taets van Amerongen te Zeist ongeveer 14 ha land aan de Veenweg, die hij en zijn moeder daarvoor in erfpacht Hadden bezeten. De boerderij, die zijn vader in het midden daarvan gebouwd had en De Hooge Hof genoemd werd, verplaatste hij naar de Veenweg en breidde deze uit. Van de in 1938 afgebroken boerderij is een foto door]. Swaab uit 1907 bewaard gebleven. We zien voor de boerderij, met een paard aan zijn rechterhand, RoelofRobbertsen (1857 -1928) en zijn vrouw Heintje Robbertsen-van Bennekom (1873-1943) staan. Aan haar hand he eft ze hun nichtje en pleegkind Hendrikje Geijtenbeek (geb. 1897), die later met Jan Veldhuizen van 'De Grote Vliert' trouwde. Op een topografische kaart van 1905 staan naam en plaats van de voormalige boerderij genoemd. (Kadaster Utrecht, dee1836,

nr. 83; mededeling ].E. de Vries, 1993.) [Particuliere collectie.]

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek