Renswoude - historie in foto's

Renswoude - historie in foto's

Auteur
:   Egbert Wolleswinkel
Gemeente
:  
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2712-7
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renswoude - historie in foto's'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36 De bewoners van boerderij De Melm (Barneveldsestraat 34) betrokken fotograaf ]. Haanschoten uit de Langstraat in Barneveld om dit romantische moment te laten

vastleggen. Op de tilbury zitten Jan Teunis Wolleswinkel (1874-1945) en zijn vrouw Maria Willemina Jochemsen (1876-1931), gereed voor een ringsteekwedstrijd. Er is nog

een tweede foto genomen, waarop paard en wagen omgewend staan. Dezelfde fotograaf maakte in 1907 -1908 foro's van interieur en exterieur van de oude boerderij,

waarvoor in die tijd een dwarshuis werd gebouwd (afgebeeld in: 'Renswoude, geschiedenis en architectuur', 1998, p. 85).

[Particuliere collectie.J

37 Een foto van de hand van Hendrik van den Broek (geb. 1898), een fotograaf die van 1928 tot 1930 in Renswoude woonde en prachtige foro's

maakte, laat de boerderij twintig jaar later zien. De boerderij, die 58 ha groot was, heeft al meer dan driehonderd jaar dezelfde familie als eige-

naar/bewoner, sedert 1786 met de naam Wolleswinkel. In 1908 (Barneveldsestraat 41),1933 (nr. 37) en 1952 (nr. 39) vonden ook hier af-

split sing en plaats (zie verder:

Kroniek van een Saksische boerenhofstede, 1973). [Particuliere collectie.J

38/39 Voorjaar 1911, kort voor hun vertrek naar Gouda, fotografeerde een anonieme fotograafhet domineesgezin Bijl in de voor- en achtertuin van de toenmalige pastor ie,

Dorpsstraat 4 (thans gemeentehuis). Dominee]ohan Elize Bijl (1877 -1935) trouwde in juni 1901 te Delft met Hermine Elisabeth Cornelia ]edeloo en werd nog dezelfde

maand bevestigd als hervormd predikant van Renswoude. In Renswoude werden hun drie dochtertjes Maria Louise (1903), Adriana Hendrika (1905) en Hermine Elisabeth

Cornelia (1907) geboren. Hun zoon Albert Bijl zag in 1912 in Gouda het levenslicht. [Particuliere collectie.J

40 De boerderij De Hope (Hopeseweg 22), die 41,S hectare groot was, werd in

1 838 aangekocht door Kors Pater, die er bijna vijftig jaar boerde. Uit zijn twee huwelijken had hij in totaal 13 kinderen, van wie 12 uit zijn tweede huwelijk met Rijkje Hazeleger. Toen er na zijn overlijden in 1886 boedelscheiding plaatsvond tussen zijn tweede vrouw en zijn kinderen, werd de plaats opgesplitst in verscheidene kleine boerderijen. Deze werden gebouwd langs de weg, die nu de Hopeseweg heet maar voor die tijd niet bestond. Toen maakte de Oude Holleweg nog een scherpe bocht in noordelijke richting naar het Oosteinde in Scherpenzeel. Er was geen zuidelijke

aftakking, slechts een westelijke naar de boerderij BruinHorst onder Woudenberg. De anonieme foto dateert van het begin van de 20ste eeuw. [Particuliere collectie.J

41 Een van de eerste afsplitsing en van De Hope was een boerderij genaamd De Ossekamp (Hopeseweg 30), gelegen op de hoek met de Heuvelsesteeg, tevens het meest zuidelijke puntje van de langgerekte oude plaats. Deze boerderij, waarbij ongeveer 4,5 hectare land behoorde, werd gebouwd voor de oudste zoon uit het tweede huwelijk, Jacob Pater (1862-1940) en zijn vrouw Willemijntje van de Lagemaat (1865-1942). Hoewel de boerderij niet groot was, wilde volgens overlevering 'opoe twee ramen op de heerd'. Zij kreeg haar zin en de boerderij staat er nog steeds. Rond 1910 fotografeerde een onbekende fotograaf het complete gezin voor de boerderij. De kinderen zijn van links naar rechts:

Willem (1894-1975),Jacob (1889-1961), Willemijntje (geb. 1897), Jacoba (geb.

1900), Gerard (geb. 1905), Jan (geb. 1902), Rijk (18961970) enKors (1891-1962). Toen De Ossekamp in 1961

door de erven Pater aan Hendrik lan Hardeman verkocht werd, waren de meeste Paters al van de Hopeseweg

verdwenen. (Kadaster Utrecht, delen 267-69, 470-120 en 1307-46.) [Particuliere collectie.J

42/43 Huwelijksjubilea waren aangewezen gelegenheden om familiefoto's te laten maken. Inmiddels was ook een plaatselijke fotograaf actief, 'G.]. van Butselaar Photograaf Renswoude', die in een deel van het grate huis Dorpsstraat 49-55 woonde. Hij vereeuwigde in 1912 het gezin van de brievenbesteller Bart van Mourik in de achtertuin van Dorpsstraat 95-97. Albertus van Mourik (geboren 1861) en zijn vrauw Aaltje van Egdom (1862-1930) vierden hun 25-jarig huwelijksjubileum temidden van hun kinderen (van links naar rechts): Evertje (geb. 1888, trauwde Will em van Buren, koetsier van het kasteel) ,

Will em (geb. 1890, braodbakker) en Teunis (geb. 1894, onderwijzer). Onder de bloemenmand hangt aan het tafeltje de ingelijste tekst 'Cedcnk den weg in welken de Heere

U 25 jaar geleid he eft' . In 1921 nam zoon Willem het huis van zijn vader over en vestigde aan de westzijde een bakkerswinkel. Een anonieme beschadigde foto van kort na die tijd laat een voorgevel zien met behalve de winkelpui twee voordeuren. De

deur uiterst links leidde via een gang naar het voormalige achterhuis, waar tot 1908 door de christelijk afgescheiden en kerk werd gehouden. Het huis werd met nog een aantal huizen aan de zuidzijde van de Dorpsstraat in de nacht van 1 2 op 1 3 mei 1940

door artillerievuur verwoest. De wederopbouw, in de vorm van een woon-/winkelhuis van twee bouwlagen, vond in 1940-1941 plaats, waarna de bakkerij nog tot aan het einde van de eeuw door nakomelingen werd voortgezet. [AOR.J

44 Op 27 juli 1908 werd door dominee A.M. Donner uit Amersfoort, die consulent te Renswoude was, de eerste steen gelegd voor de nieuwe gereformeerde kerk, Dorpsstraat 88. Rechts op deze ansichtkaartfoto is de steen met het opschrift 'Eben-Haezer' ('Tot hiertoe he eft ons de Heere geholpen', 1 Samuel

7: 1 2) zichtbaar. Voor de kerk staan overwegend leden van families, die tot de gereformeerden van het eerste uur behoorden. De derde man van links zau een (tweede) opzichter zijn. Van links naar rechts zien we voorts: Evert Jan Vermeulen, Jacob, Cornelis en Dirk van Voorst, Piet Ouwerkerk (scriba van het kerkbestuur), Gerrit van der Woerd met zoontje Gerrit

Gerardus, en geheel rechts de opzichter van de bouw Haanschoten uit Barneveld. [AOR.J

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek