Renswoude - historie in foto's

Renswoude - historie in foto's

Auteur
:   Egbert Wolleswinkel
Gemeente
:  
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2712-7
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renswoude - historie in foto's'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

4S Een geliefde plaats voor het nemen van foro's was aan de zuidzijde van de Dorpsstraat, achter de huizen waar je een prachtig uitzicht had op de koepelkerk. Hier poseren de kinderen van de schoenmaker - tevens gemeenteraadslid en wethouder Gerrit van derWoerd en zijn vrouw Aartje Roskam. Van links naar rechts zijn dit:

Hendrika (geboren 1896, trouwdeThijs van den Bosch), Gerritje (geb. 1897, trouwde ]ohan Leendert van Raaij) , Hillegonda Maria]acoba (geb. 1892, trouwdeArie Esser) en Gerrit Gerardus van der Woerd (geb. 1904). Drie generaties Van der Woerd exploiteerden tussen 1877 en 1939 op Dorpsstraat 101 een leerlooierij met schoenmakerij.

Achter in de tuin lag een aantal looiputten ten behoeve van de leerbewerking. Het huis werd in de nacht van 12 op 13 mei 1940 verwoest en pas in de jaren zeventig herbouwd. [Particuliere collectie.J

46 Het gebroken gezin van Wijnand Veldhuizen (geboren 1859), landbouwer op Groot Ubbeschoten (Ubbeschoterweg 4), werd omstreeks 1920 door een onbekende fotograaf geportretteerd voor de boerderij. Hij was in 1902 getrouwd met Evertje van de Glind (1881-1916), diejong overleed, zes jonge kinderen achterlatend. Van links naar rechts zijn dit: Wijnand (geb. 191 1, landbouwer op Gooswilligen), Aart (geb. 1903, geemigreerd), ]annigje (geb. 1909, getrouwd met]ohannes ter Maaten), Wijmpje (geb. 1904, getrouwd met Gerrit Bos op De Hope), Hendrikje (geb. 1907, getrouwd met Berend van de Haar) en bij haar vader Ger-

ritje (geb. 1916, getrouwd met]an Bertus ter Maaten). De oudste dochter nam de huishouding op zich, terwijl het jongste meisje werd opgevoed bij haar grootouders Van de Glind op de boerderij

Dickerijst. Op de tafel staat de zilveren theepot, die de ouders van Wijnand in 1908 van de kasteelheer Hadden gekregen to en zij 50 jaar getrouwd waren. Baron Max kwam spelend op een trekharmonica

de familie destijds verrassen (mededelingW Bos-Veldhuizen, 1994). [Particuliere collectie.]

47 De twee kabinetfoto's van Jan van de Glind (18491926) en Hendrikjevan de Glind-van de Fliert (1852-

1923), de schoonouders van Wijnand Veldhuizen, zijn gemaakt door de fotograafL.B.]. Serre te Amersfoort bij de

boerderij Dickerijst. [Particuliere collectie.J

48/49 De boerderij De Kooi (Kooiweg 7) werd tussen 1840 en 1860 in gedeelten door de erfgenamen van

Will em Aalten van de Haar verkocht aan Evert van den Brandhof, getrouwd met Gerritje van Dijk. Hun dochter Nelletje, getrouwd met Hendrik Lokhorst, bracht de boerderij met ongeveer 9 hectare grond in de familie Lokhorst. Zij woonden er niet zelf, maar verhuurden de boerderij sinds 1905 aan Evert van Doorn (1872-1958) en zijn vrouw Annetje Roseboom (1878-1928). Hun gezin is in 1921 gefotografeerd tegen de achtergevel. De kinderen zijn van links naar rechts: Hendrikje (geboren 1902, trouwde Frank ter Maaten), Will em Comelis (geb. 1904, volgde zijn vader op als landbouwer), Piet (geb. 1903, carosseriebouwer te Scherpenzeel, trouwde Maria

van der Plas) , Aartj e (geb. 1899, trouwde Gerrit van Ginkel Marinuszn.) en Ceel (geb. 1901, trouwde ]annetje Beijer). De boerderij, die in 1958 met ruim 7 hectare door de familie Van Doorn

voor f 23.000 in eigendom werd verworven, lag inmiddels pal aan de noordzijde van de rijksweg Al2. In 1995 werd de bouwvallige boerderij verkocht en gesloopt, waarna op ongeveer dezelfde

plaats een nieuw huis werd gebouwd. (Kadaster Utrecht, delen 990-12,1212-109 en 1214-139.) [2 anonieme foto's, particuliere collectie.J

SO Wouter Gijsbertsen (1863-1932) en Petronella van de Stroet (1868-1939) beleefden in 1927 hun 40jarig huwelijksjubileum, dat gezegend werd met maar liefst elf kinderen. Die waren allang het huis uit to en deze foto, waarschijnlijk voor hun laatste woonplaats op Dorpsstraat 120, door een anonieme fotograaf werd gemaakt. Wouter Gijsbertsen, die geboren was in Woudenberg, kwam in 1902 met zijn to en nog niet voltallige gezin als arb eider uit Amerongen naar Renswoude. Zijn vrouw was daar geboren en bracht haar vader mee, die tot zijn dood bij hen inwoonde. Aanvankelijk woonden zij in de Groep, na 191 7 in het dorp. De witte hortensia op het tafeltje geeft aan dat het feest is. [AOR.J

51 De ansichtkaartfoto van hun dochterWijntje Gijsbertsen (1902-1967), die met de weduwnaar Hendrik van den Broek (1880-1954) was getrouwd, is waarschijnlijk genomen ter gelegenheid van een huwelijk. Hij was opzichter /metselaar bij de familie Taets van Amerongen en hield de gebouwen en boerderijen van het kasteel in stand. Zij woonden in een van de bouwhuizen op het voorplein van kasteel Renswoude, waar deze foto na de oorlog is gemaakt door foto Hollandia te Uitgeest. [AOR.J

52 Een van de grootste boerderijen van de familie Taets van Amerongen lag aan de westzijde van de Emmikhuizerberg, het huidige adres Woudegge 2. In de 19de eeuw werd deze gepacht door de familie Bruis. Dochter Willemijntje Bruis (18821943) trouwde met Jan van den Brandhof Johanneszoon (1888-1962) van Kooiweg 3, en volgde haar ouders op. In 1916 poseerden zij met hun vier kinderen Johannes (geb. 1907), Jannigje (geb. 1909),Aart (geb. 1911) en Gerritje Marie (geb. 1915) schuin voor het grote voorhuis. De voorkamer, waar twee kabinetten, een eiken kast, diverse tafels en twaalf stoelen stonden, werd ook gebruikt voor jachtdiners. Een enkele keer nodigden de jonkers van het kasteel prins Hendrik uit en dan moest alles opgeschilderd worden.

Ook werd alles aangeharkt en van nieuw grind voorzien. Drank en eten (stokvis en zuurkool) kwamen van het kasteel en twee freules bedienden. Wat overbleef was voor de bewoners (meded.

trok. De nieuwe pachter (voor f 2500 per jaar) werd Iacob Breedijk uit Broek in Waterland. [Anonieme foto, particuliere verzameling. ]

G.M. Moesbergen-van den Brandhof, 1988). In 1926 kocht de familie Van den Brandhofvoor f 28.960 de boerderij Kooiweg 1, die 22,5 ha groot was (Kadaster Utrecht, dl. 650-57) en ver-

S3 Terzijde van de in 1913 gebouwde boerderij Het Nieuwe Hof (Biesbosserweg 21) werd begin jaren dertig deze anonieme foto van het gezin van Jan van den Brandhof gemaakt. Van links naar rechts zien we: Wijnand (geboren 1917, trouwde met Leocadia Jagtenberg), Johanna van den Brandhof-van Maanen (1887-1960), Dirkje (19191944), Johanna (geb. 191 S, trouwde met Hermanus van Doorn), Jan van den Brandhof(1888-1960) en Hendrik (1813 -1884), die zijn leven lang op de boerderij is blijven wonen. Zie de beschrijving van deze boerderij in: 'Renswoude, geschiedenis en architectuur', 1998, p. 90/9l. [AOR.]

54/55 Van 1928 tot 1951 was]ohan Carel AntonVarel (19021983) onderwijzer aan de christelijke lagere school te Renswoude. Hij was een actief amateurfotograaf en heeft onder andere de verwoestingen aan de zuidzijde van de Dorpsstraat vastgelegd, die het gevolg waren van artillerievuur op Renswoude in de nacht van 12 op 13 mei 1940. De bevolking was to en geevacueerd naar Sint Pancras (N.H.). Voor 1936, toen een grate restauratie plaatsvond, fotografeerde hij de hervormde kerk vanuit zijn huis, Dorpsstraat 19. Op deze foto zijn nog het verwijderde portaal en baarhuis zichtbaar, zoals die tegen de kerk aangebouwd waren. De ongedwongen foto achter in de tuin van de familie Van Beek (Dorpsstraat 17), waar Varel to en het buurhuis van huurde, dateert van circa 193 O. Het jonge gezin Varel- Van der Peijl zit met dochter Coby achter de tafel, terwijl links Sophie van Beek (geboren 1904) en rechts Gerrit van Beek (geboren 1906) met zijn verloofde Riek Lokhorst zitten.

De fotograaflijkt van een zelfontspanner gebruik gemaakt te hebben. [AOR.J

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek