Renswoude - historie in foto's

Renswoude - historie in foto's

Auteur
:   Egbert Wolleswinkel
Gemeente
:  
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2712-7
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renswoude - historie in foto's'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

56 Een zeldzame anonieme foto van de Dorpsstraat laat de noordzijde zien van huis-

nummer 44/46 (het Rechthuis) tot aan linksvoor nummer 78. De vijfmannen en

het jongetje zijn niet bij naam bekend. De foto dateert van voor 1920, toen elektriciteits-

palen werden geplaatst. [Particuliere collectie.J

S7 De foto van de zuidzijde van de Dorpsstraat is genomen na de aanleg van het elektriciteitsnet rand 1920. Rechts vooraan zien we huisnummer

83, naar links aflopend tot ongeveer nummer 39, hoek Kerkstraat. Aan de noordzijde is het silhouet van de gereformeerde kerk zichtbaar. De

namen van de schoolkinderen, van wie alleen de tweede van rechts schoen en draagt (het kleinste jongetje heeft aHeen sloffen aan!) , zijn helaas niet

bekend. Het meisje, derde van links, zau Aaltje van Mourik kunnen zijn. [Particuliere collectie.]

58 De twee foro's van de ereboog, die centraal aan de Dorpsstraat werd geplaatst ter gelegenheid van het huwelijk van Deborah Petronella barones Taets van Amerongen met jhr. mr. Otto Edward Willem Six op 25 mei 1910, werden in een serie gemaakt door

G. Riezebos [z. uit Veenendaal. Op de eerste foto staan voor de boog, waaraan de lampionnen nog ontbreken, links van het midden dominee en mevrouw Bijl met hun drie dochtertjes, die voorjaar 1911 naar Gouda zijn vertrokken. Mevrouw BijlJedeloo draagt een grote donkere hoed, terwijl haar man omgewend met mevrouw Waszink, de vrouw van de dokter, staat te praten. Zij heeft haar zoontje Jan op de arm.

Ook het doktersgezin heeft Renswoude voorjaar 191 1 verlaten en vertrok naar Delft. Rechts van hen, met sik en pet, staat gemeentesecretaris Gerard Richard van Essen (overleden 1913).

Geheel rechts, met snor en pet, de fotograaf Gerrit Jan van Butselaar en daar schuin voor, met de handen op de rug, een zoon van hoofdonderwijzer Grijpma. De drie dichtregels in het midden van de boog

zijn uit Vondels Gijsbrecht van Aemstel: 'Waar deed oprechter trouw, dan tusschen man en vrouw, ter wereld ooit betoond.' [AOR.J

S9 De tweede foto laat dezelfde ereboog zien, waar zojuist de laatste hand aan gelegd is. Gemeentesecretaris Van Essen heeft zijn pet voor een hoed verwisseld (links

van het midden, met sik) , terwijl mevrouw WaszinkCampert (midden, met Jantje op de arm) nu ook haar man heeft opgetrommeld. Dokter Jan Hendrik Waszink heeft een

ouder zoontje op de rug. De kleine man met strohoed, daar rechts van, temidden van zijn vele kinderen en zijn tweede vrouw Dina Teljer (rechts met zoontje op de

arm), is hoofdonderwijzer Jan Grijpma (overleden 1916). [AOR.]

60/61 In de Dorpsstraat waren verscheidene bogen ter ere van het bruidspaar Six - Taets van Amerongen (1910) opgericht. Op een boog in 'De Nieuwe Buurt', tegenover het kasteelbos

(hier niet afgebeeld), was een groot bord bevestigd, waarop een schildering van een roeibootje en het volgende gedicht: 'De huwelijksboot ligt aan de wal, stap in weledel paar. De levenszee nu in met storm en veel gevaar. Vaar gij alleen in eigen kracht, gewis het is verloren. Maar met Uw Heiland aan het roer, dan gaat gij niet verloren.' Kennelijk had ook de hervormde predikant, die daar (nog) in de buurt woonde, zijn medewerking verleend. Twee andere

foro's laten erebogen zien ter hoogte van Dorpsstraat 97 met op de achtergrond de korenmolen (linksachter) en bij de Kerkstraat, met rechtsachter Dorpsstraat 1 7 - 2 1 . Helaas ontbreken bij beide foro's de namen van de dorpsbewoners. [AOR.J

62/63 Van de huwelijksvoltrekking zelf zi jn foto' s bewaard gebleven van het bruidspaar Six - Taets van Amerongen (1910), terwijl het met bruidsmeisjes het Rechthuis (Dorpsstraat 44) verlaat om (op de tweede foto) de koepelkerk binnen te gaan voor de bevestiging. Links achter de trap staan schoolkinderen zich te vergapen. Om de reeksen foro's van dorpsfeesten uit elkaar te kunnen houden, moet soms gezocht worden naar min of meer objectieve criteria, zoals de weersgesteldheid of opdrukken aan de achterzijden van de ansichtkaartfoto's.

[AOR.]

64/65 Op 29 augustus 1911 vond het huwelijk plaats van de oudste dochter Henriette Louise Jacqueline Wilhelmine barones Taets van Amerongen met mr. [ohan Comelis Willem Nicolaas de Bruyn van Melisen Mariekerke. Ook nu weer waren erebogen opgericht en op deze bruiloft zijn juist veel foro's gemaakt van de rondrit over de Dorpsstraat; de meeste bij de centrale ereboog ter hoogte van de scholen. Op de ene foto is het bruidspaar bij de kerk aangekomen en op

de andere is het bruidspaar al gepasseerd en voIgt een rij open koetsen. Op de bok (rechts) van het voorste rijtuig zit Kloosterman. Het huis links is nummer 78 en het hoge huis ernaast (ill. 76) is in 1844

gebouwd met twee bouwlagen en was het huis van gemeentesecretaris G.R. van Essen. [Particuliere collectie;AOR.J

66 Een maand na het huwelijk van zijn oudste zuster, op 27 september 191 1, deed de to en nog ongehuwde Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen (18821958) zijn intrede als burgemeester van Renswoude. Een functie die hij van 191 1 tot 1947, een peri ode waarin twee wereldoorlogen plaatsvonden, op verdienstelijke wijze zau bekleden. Aan het begin van de rijtoer, op de Nieuweweg bij Veenendaal ter hoogte van cafe De Bijenkorf naast de rooms-katholieke kerk, werd hij toegesproken door de voorzitter van de feestcommissie. Dit was dokter Hugo Bertel, tevens commandant van de erewacht, die Waszink als plaatselijk genees-

heer was opgevolgd. We zien op deze zeldzame foto twee generaties burgemeesters Taets van Amerongen (naast elkaar) en (daarachter) twee generaties gemeentesecretarissen Van Essen. Op 30 mei van dat

jaar was R.G. van Essen, die al drie jaar gemeenteontvanger was, zijn vader G.R. van Essen als secretaris opgevolgd. Daarvoor staat (met zware bakkebaarden) Hendrik van Egdom, die al 32 jaar wet-

houder was en dit nog 1 2 jaar zou blijven. Naast de koetsier zien we op de bok de 80-jarige oud-veldwachter Antonie Ulrich zitten (met baard). [GAR, fotoalbum I.J

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek