Renswoude - historie in foto's

Renswoude - historie in foto's

Auteur
:   Egbert Wolleswinkel
Gemeente
:  
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2712-7
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renswoude - historie in foto's'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

67 Op de tweede foto heeft de installatie al plaatsgevonden en wordt burgemeester M.].L. baron Taets van Amerongen op de Dorpsstraat toegezongen

door de kinderen van de scholen. Geheellinks zien we oudveldwachter Ulrich weer op de bok en in het midden komt dokter Bertel aangegaloppeerd

om niets te hoeven missen. Vooraan (in geruite blouse, zander hoofddeksel) staat ]annetje Steinmann, de vrouw van nachtwaker Gerrit van

Dijk, met een kind. [GAR, foroalbum 1.J

68 Van de feestelijke intocht van ].K. baron Taets van Arnerongen bij zijn intrede als burgemeester van Renswoude op woensdag 2 juni 1880 is een gedrukt verslag bewaard gebleven. In het dorp waren maar liefst twaalf erepoorten opgericht met toepasselijke opschriften in dichtvorm. Maar ook op de route van station Veenendaal-De Klomp, waar vandaan twee rijtuigen met gemeenteraadsleden en een erewacht-te-paard de nieuwe burgemeester begeleidden naar het dorp, was een viertal bogen opgesteld: twee bij het station op Gelders grondgebied, een bij boerderij De Wolfshaar en een bij de ingang van het dorp. De Renswoudse kapel en een erewacht-te-voet completeerden de optocht, die midden in het dorp voor de school stil hield, waar de hoofdonderwijzer een korte toespraak hield, zijn dochtertje bloemen aanbood en de schoolkinderen een vers zongen. Via de Krommehoek (thans Molenstraat), waar de laatste ereboog stond, kwam de stoet bij 'Groot Overeem' op de Utrechtseweg om weer terug te keren naar het dorp. Vervolgens yond in het Rechthuis in een speciale raadsvergadering de installatie plaats. De gemeenteraad en de leiding van de erewacht werden die avond in de nieuwe burgemeesterswoning op een diner onthaald. Het verslag eindigt met de geruststellende mededeling 'of schoon de volksmenigte welke zich gedurende den dag en vooral in den avond in groote massa op het feestterrein en in het dorp bewoog, heeft er geen enkele ongeregeldheid plaats gehad en eindigde het feest op eene zeer aangename wijze'. (GAA-AOR, inv. nr. 33.)

De route bij de intocht, ruim dertig jaar later, van burgemeester M.].L. baron Taets van Amerongen op 30 september 191 1 was uitgebreider aangezien men bij kasteel Renswoude begon en na een rondrit over De Klomp, Nieuweweg, Munnikenweg en Emmikhuizen bij het Rechthuis aan de Dorpsstraat eindigde. Uit een krantenartikel valt op te maken dat het aantal erebogen minder was dan in 1880: een aan de Munnikenweg, een aan de Emminkhuizerlaan en twee aan de Dorpsstraat, aan oost- en westzijde. Toch besluit de correspondent met de constatering 'dar het vaak feestvieren alhier den smaak voor en de kennis van het oprichten van fraaie eerebogen ontwikkeld he eft' . Uitvoerig wordt verslag gedaan van de raadsvergadering, waarin de installatie plaatvond, en van het toezingen door de schooljeugd voor de twee scholen aan de Dorpsstraat. Na afloop werd het feestcomire op kasteel Renswoude ontvangen en's avonds was er het vermaarde watervuurwerk van de firma Ruysch uit Utrecht (Het Nieuws voorVeenendaal enz., bijvoegsel van 30 september 191 1).

69 Van de feestcommissie uit 1911 is een staatsiefoto genomen onder de mooiste ereboog met het opschrift 'Regeer Renswou ten zegen'. In de middelste rij zien we van links naar rechts: Jan Schuur (schoenmaker), dokter Hugo Bertel (voorzitter), drie onbekenden, Gerard van Harten (molenaar) en Evert Willem de Waal (bakker). Daarachter van links naar rechts: een onbekende, Jan Buddingh (koopman), Wilhelmus van derVeer (bakker) en Jan Teunis Wolleswinkel (landbouwer). Daarvoor de kinderen, van links naar rechts:

Maria, Jannigje en Berdine Buddingh en drie onbekenden. [AOR.]

70 De herdenking van het honderdjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1913 werd gevierd met een heus driemanschap, dat met een bootje bij het 'grand canal' aan land kwam. Een aantal anonieme, merendeels overbelichte foro's is bewaard gebleven. BurgemeesterTaets van Amerongen (links op de rug gezien) heetVan Hogendorp, Van Limburg Stirum en Van der Duyn van Maasdam welkom aan de oever van het kanaal, gadegeslagen door vele dorps bewoners. [Particuliere collectie.J

71 Hier staat het driemanschap - de meest linkse is de meer dan honderdjarige leef tijd wel aan te zien - geposeerd

op het kasteelplein. Andere foro's (hier niet afgebeeId) laten een optocht door het dorp zien, vooraf gegaan door

het fanfarekorps. Oak een zeer vage foto van het versierde huis, Dorpsstraat 95-97, met voor het bovenraam ' 1 8 13-

1913' is bij die gelegenheid genomen. [GAR, fotoalbum 1.J

72 Op 23 mei 191 8 werd in Den Haag het huwelijk voltrokken tussen Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen, sedert 191 1 burgemeester van Renswoude, en Marie Civile barones Sirtema van Grovestins. Na een huwelijksreis werd het jonge paar op feestelijke wijze ingehaald, waarna op het bordes van Huize Overbosch een dankwoord voor de gebrachte hulde uitgesproken werd. Dit weten we uit het onderschrift bij een foto die de plaatselijke fotograaf G.]. van Butselaar had ingezonden bij de gei1lustreerde pers

(afb. in: 'Renswoude zoals het vroeger was 2' (1981), foto IS). Een zelfde foto maakte ookWA.]. van Son, Markt B2, Veenendaal, die bovendien een

hele serie ansichtkaartfoto's van de feestelijkheden uitgaf. De route van de intocht zal ongeveer gelijk geweest zijn aan die van de installatie als burgemeester in september 191 1. We zien de voorzitter

van het feestcomite, het hoofd van de openbare lagere school Jan van Loon, het bruidspaar welkom heten bij Van Kessel op de Nieuweweg, die de grens met Veenendaal vormde.

[AOR.]

73 Deze foto is genomen op Emmikhuizen, waar Aalbert van Deelen, pachter van de boerderij Emmink-

huizerlaan 8, het bruidspaar begraet. De bewoners van de buurtschap staan in een grote kring rand het open rijtuig,

dat richting dorp staat

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek