Reusel in oude ansichten

Reusel in oude ansichten

Auteur
:   A.H.G.M. van Limpt
Gemeente
:   Reusel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2872-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Reusel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Een uitgave verzorgen van een foto- en ansichtkaartenverzarneling, die vastIegt hoe onze gemeente Reusel er uitzag tussen de jaren 1880 en 1930, is om meer dan een reden belangrijk.

Een dergelijke uitgave is op de eerste plaats van belang voor de toekomst, opdat zoveel mogelijk documentatiemateriaal bewaard blijft, dat waardevol blijkt voor de cultuurhistorie van onze gemeente.

Op de tweede plaats is zij van belang voor de oudere inwoners van onze gemeente, die bij het zien van de diverse foto's zullen zeggen: "Ochja, z6 was het",

De jongere inwoners en de nieuwe bewoners zullen in het boekje kunnen zien, hoe hun woonplaats er in genoemde jaren uitzag en welke veranderingen zij heeft ondergaan.

Van gemeentewege is dan ook spontaan de volle medewerking verkregen.

Degenen, die meegewerkt hebben tot het welslagen van genoemd initiatief, doordat zij hun interessante oude ansichten en foto's welwillend ter kopiering afstonden, willen we op deze wijze van harte bedanken voor hun onmisbare medewerking.

Uit het boekje .Reusel naar de archieven van Postels Abdij" geschreven in 1877 door de kanunnik-regulier van de abdij del' norbertijnen van Postel (gelegen in Belgie op ongeveer acht kilometer van Reusel) blijkt, dat in 1145 een gedeelte van Reusel geschonken werd aan de abdi] van Postel. De plaats Reusel moet dus al voor 1145 bestaan hebben.

Volgens genoemd boekje kornt de plaatsnaam Reusel in handschriften voor als: Roselo, Rosele, Roessel (1434), Reuscele (1629) en Reusel.

De schrijver zegt ervan: "Reusel lag eertijds als begraven in eene onrneetbare woestenij, omgeven van den eenen kant met onafzienbare heiden, van de andere zijde met bosschen omringd die met hunne eeuwenoude boomen in donkere kleuren de lucht hoog doorboren en de blikken van den toeschouwer aan een korten gezichteinder tegenhouden",

Reuselligt ongeveer vijfentwintig kilometer ten westen van Eindhoven en acht kilometer ten noorden van Postel. Het heeft een oppervlakte van 3152 hectaren en bestaat uit een kerkdorp.

Oorspronkelijk was Reusel een overwegend agrarische gemeente, maar in de loop del' jaren heeft de industrie de overhand gekregen.

Dat het een agrarische gemeente betrof, blijkt uit het gemeentewapen, dat Reusel voert.

Het werd door de Hooge Raad van Adel verleend op 14 oktober 1818 en omschreven als "zijnde een schild van lazuur beladen met een koornschoof van goud". Moge de diverse foto's en ansichten onze herinneringen oproepen van het voorbije verJeden.

Het verI eden, een tijd van armoede en hard werken, maar toch ook van rust, gemoedeliikheid en zeer grote eendracht.

Reuse!

D~ Straat, Landelijk Kiekje

1. De voornaamste wijken van Reusel waren twee gehuchten: de Lensheuvel en de Straat. De Straat, op bovenstaande foto van 1919 "Landelijk Kiekje" genoemd, bestond uit de huidige Kerkstraat, Lindestraat en Mierdseweg. Aan de rechterzijde ziet u de toegang tot de Mierdseweg, terwijl aan de linkerzijde, achter, duidelijk de bocht waarneembaar is die Jeidt naar de Kerkstraat. In het midden van de foto ziet u het oude gemeentehuis, herkenbaar aan de trap ervoor.

2. Bij de eerste foto spraken wij van de Straat, bestaande uit onder andere de huidige Kerkstraat en Lindestraat. Hier ziet u het gedeelte dat thans Kerkstraat genoernd wordt. Links de tuin, die het grondgebied van de pastorie ornzoornde en rechts het huis van de farnilie Coppens. Deze foto dateert ook uit 1919.

3. Bocht Lindestraat, huidige Mierdseweg 1922. Van druk verkeer was geen sprake en men kon dan ook rustig midden op de weg poseren. Het enige voertuig, dat er een keer per week voorbij kwam was een sleperskar met 1500 kilo lading. De ouderen zullen wellicht uit deze personen nag bekende gezichten herkennen.

4. In 1922 werd deze bocht toch te gevaarlijk. Het uitzicht werd namelijk door het rechtse gebouwtje helemaal ontnomen. U kijkt nu vanaf de Mierdseweg op de Straat. Ook bemerkt u hierop de .Jiarde" baan, aangelegd in 1890, bestaande uit ,,6e soort greskeien". Op de achtergrond staat nog het sigarenfabriekje van de gebroeders Majoie uit Tilburg, dat geleid werd door A. Bierings.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek