Rhenen in oude ansichten

Rhenen in oude ansichten

Auteur
:   A.J. Bovenschen
Gemeente
:   Rhenen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3303-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rhenen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Met veel plezier heb ik kennis genom en van de oude prenten van Rhenen, die mij door de uitgever ter hand werden gesteld. Dat plezier lag daarin dat ik, geboren in 1920, dat oude Rhenen - uit het jongste verleden - zo uitermate goed heb gekend. En daarom zullen met mij vele tijdgenoten en jongere ingezetenen van de Grebbestad er hun genoegen aan beleven.

Wanneer al die ansichten "voorbij trekken" aan je gedachten, zie je onwillekeurig dat oude Rhenen weer herleven. Dan kom je ook tot de conc1usie, dat er zo onnoemelijk veel is veranderd. De hoofdschuldige is de tweede wereldoorlog, toen we mer in de Grebbelinie lagen en er van de stadskern niet veel meer overbleef. De andere schuldige is de sloper. Wat is er niet verloren gegaan doordat het zo maar ruwweg in elkaar werd geslagen of afgebroken. Ergens maak ik de opmerking dat het zo opvallend is hoeveel pompen er in de stadskern hebben gestaan. Je komt ze overal tegen, in allerlei vormen en modellen. Voor zover mij bekend is er ooit een poging gedaan door een toenmalig gemeentebestuur om een van gietijzer gemaakte oude pomp, die onderaan de Molenstraat stond, voor het nageslacht te bewaren door hem af te breken en opnieuw op te stellen in het Koningin Elisabeth-

plantsoen bij de molen. Deze pomp raakte echter zodanig in verval, dat hij ten slotte werd verkocht aan wijlen Jan van Deelen, handelaar in lompen en oude metalen, voor de somma van een tientje! Maar het is niet bij die ene pomp gebleven. Er is in Rhenen zoveel gesloopt. Denk dan alleen maar eens aan het vroegere Koningshuis aan het Frederik van de Paltshof. Gelukkig is men in Rhenen nu wat zuiniger geworden op de historie. Ret oude stadhuis aan de Markt wordt binnenkort gerestaureerd, hoewel ook daarover al een heleboel te doen is geweest. Er was zelfs een gemeenteraadslid, dat in het openbaar verkondigde:

"Schuif de hele zwik maar de Rijn in! " Gelukkig is de Cuneratoren nu helemaal klaar. Ook de fraaie Cunerakerk is gerestaureerd. De omgeving, waarin ook dat oude stadhuis ligt, wordt later aangepast.

Ik heb bij het schrijven van de teksten bij de ansichten uit de losse hand gewerkt, zonder geschiedenisboeken te raadplegen. Die zijn er trouwens over Rhenen praktisch niet. Ik heb alles uit rnijn herinneringen geput. Ret is me bekend, dat veel Rhenenaren ansichtkaarten van het stadje sparen en verzamelen. Dit boekje kan in hun serie een welkome aanwinst zijn.

1. De prachtige Cuneratoren, pronkjuwee1 van Rhenen, gezien vanaf het Frederik van de Paltshof met een kijkje in de Torenstraat. Ret monument kwam 30 april 1974 volle dig gerestaureerd uit de steigers, voorzien van een carillon bestaande uit 47 klokken en een automatisch speelwerk. Voor de bouw was negenendertig jaar nodig (van 1492 tot 1531), voor de restauratie zevenenzeventig jaar (van 1897 tot 1974). Alles wat u verder ziet is verdwenen. Ret kleine gebouwtje met het witte topgeveltje werd in het voorjaar van 1975 ges1oopt. De rest werd vernie1d in de meidagen van 1940, toen Rhenen in het oorlogsgeweld werd betrokken door de strijd om de Grebbeberg. Onderaan de Torenstraat aan de linkerkant staat nog een pomp, waarvan er zoveel in Rhenen hebben gestaan, maar die helaas allemaal door sloopzucht verloren zijn gegaan. Op de plaats van het patriciershuis (rechts) - vernietigd in de meidagen van 1940 - treft u nu de Nederlandse Middenstands Bank, een na de meidagen van 1940 herbouwd pand. Hierin beyond zich voorhe en de slagerij van wij1en Ab Baars, later van Gijs van Veenendaal, die nu gevestigd is naast het bankgebouw van Viaer en Kol aan de overzijde van het Frederik van de Paltshof.

v. henen ~~4 ~,/;~", -funer~rEn

'1 . " /~~~-

thtO' CL H Fiil'rrn Rh,.nrn ::..... -

RET OUDE RHENEN.

Stkhting IX of X Eeuw. - Omwalli:tg Xl en xn Eecw. - Slooping poorten 1840. - Slcchting vesting 1871.

.... Tt erg-T'oor-t .

Tcij n-Poort,

'Y. J. v, X, - R. - i sees-ten.

R., H. & v, ~ .? A

2. Rhenen kende drie stadspoorten. In de bibliotheek van het gemeentehuis kunt u de prachtige schilderijen vinden. De Westpoort stond ter hoogte van de Veerweg. De Rijnpoort heeft onderaan de tegenwoordige Rijnstraat gestaan. De Bergpoort stond ter hoogte van het huidige gemeentehuis, waar nog een gerestaureerd dee1 van het bastion te zien is. De drie poorten werden in1840 ges1oopt. Op 24 november 1527 werd Rhenen bij verrassing door de Gelderse hertog Karel van Egmond ingenomen. De landbouwer Jacob Tuk p1eegde verraad. Hij verstopte in zijn te hoog opgeladen hooiwagen Gelderse soldaten en reed zijn wagen muurvast in de geopende Bergpoort. De rest valt te raden!

J0351

Gezicht op RHENEN.

3. Bij het aanschouwen van dit "Gezicht op Rhenen", komt men tot de conclusie dat er "panoramisch" in vergelijking met to en maar weinig is veranderd. De Cuneratoren staat er nog gaaf bij. Wat we nu niet meer zien is vrachtvaart door mid del van zeilschepen.

~elicht op Rhenen uana] de euerziide

4. Dit is het oude pontveer, dat in november 1957 werd opgedoekt na de ingebruikstelling van de verkeersbrug over de Rijn. Bij hotel "De Stichtse Oever" staande kan men aan weerskanten van de Rijn de veerstoepen nog zien liggen. Op de voorgrond ligt de woonark van de veerman afgemeerd. De bekendste veerschipper is wel geweest wijlen Janus Onink, de man met de enorme baard. Op het Veerplein staat nog de goederenloods, met daarvoor twee witgekopte dukdalven, waaraan de beurtschippers vastmaakten om te laden en lossen.

RHENEN, - Veer over den Run.

5. De veerpont vormde voor Rhenen de enige en zeer belangrijke verbinding met de Betuwe. Ret verkeer was weliswaar niet zo intensief als nu, maar de tijden waren ook heel anders. Vergeleken bij de trekschuit was de veerpont een sneldienst. De stroom in de rivier zorgde voor de voortbeweging van de pont! Geen luchtvervuiling, geen hinderlijk motorgeronk. Moeder natuur zorgde voor de energie.

6ezicht op Rhenen.

6. Ret witte gebouw, half verscholen achter de bornen, is het oude veerhuis. Ret werd in de tweede wereldoorlog verwoest en later herbouwd. Men treft er nu hotel "De Stichtse Oever". De bornen zijn allernaal gerooid.

Rnenen, Sfadsgez.i=h:.

Cacao en Chocolade .. Grooies",

7. Rhenen was eertijds al een "zwembad" rijk. Vlak bij het oude veerhuis lag in de Rijn een drijvende kleedgelegenheid met daaromheen beschermende vlonders. Het water was toen nog zuiver genoeg om er in te kunnen baden.

RHENEN.

10347

De Rijn bl] den Grebbeberg.

8. Hier een gezicht vanaf de Rijn op de Grebbeberg, toen daar nog maar een industrie was gevestigd. Dat was de kalkzandsteenfabriek Leccius de Ridder en Van der Heijden. Het was de Rhenenaar wijlen mr. D.L. Leccius de Ridder, die destijds de kalkzandsteen in Nederland introduceerde vanuit deze door hem gebouwde fabriek. Ook de Grebbeberg was zijn eigendom. De berg is op deze afbeelding gaaf. Nu is er een deel afgegraven. De fabriek is nog steeds in bedrijf. Let nu ook op de vrachtvaart met zeilschepen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek