Rhenen in oude ansichten

Rhenen in oude ansichten

Auteur
:   A.J. Bovenschen
Gemeente
:   Rhenen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3303-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rhenen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Dat de Herenstraat sfeervol en gezellig was blijkt uit deze foto. Met a1s baken op de achtergrond het bewaard gebleven postkantoor (gebouw met open torentje) kan iemand, die de vooroorlogse toestand in Rhenen niet heeft gekend, zich een goed idee vormen van de toenmalige situatie. Voor de winkels lagen vaak hoge stoepen, voorzien van hekwerken ter afbakening van een ieders territoir. Het wegdek bestond voor een deel uit "kinderkopjes".

Heerenstraat.

Rhenen.

Heerenstraat. RHE:: EX . .4.,.... 4..,..... ~

/9/~ ~~

20. De Herenstraat liep dwars door het centrum, vandaar dat er op verschillende punten foto's gemaakt konden worden. Speciaal in dit deel van de straat stonden heel wat patriciershuizen, Maar de Herenstraat was in de jaren rond 1915 dan ook de deftigste van Rhenen. Hoewel de straat een onderdeel vormde van de hoofdverkeersweg UtrechtArnhem, ook voor de tramverbinding, was het verkeer van dien aard, dat je ongestoord op ie stoep kon zitten. Dat blijkt ook wel uit de overal staande banken. Veel ramen waren ook voorzien van zogenaamde "spionnetjes" (zie op de voorgrond links) waarin je vanuit je kamer de straat kon "af" kijken.

-.-

-,._---

Groet uit Rhenen.

21. Deze "hoek" is bijna onherkenbaar. Toch is het punt heel simpel terug te vinden. Het is de uitmonding van de Nieuwe Veenendaalseweg in de Herenstraat. Om u nog verder op weg te helpen: in het huis achter de beide schilders, gekleed in lange witte hemdjassen is nu het Chinese restaurant gevestigd. V66r dat pand begint ook nu nog de Cuneralaan. De op 19 maart 1895 opgerichte V.V.V. deed toen al aan bewegwijzering, eenvoudig, maar uiteraard wel doelmatig!

Statiollsweg

22. Een wat uitgebreider bee1d van afbee1ding 21, wellicht wat beter te herkennen. Let op de klederdracht van het meisje tussen de tramrails en op de achtergrond het gezellige ouderwetse koetsje naast de antieke straat1antaarn.

;

l{henen, Straaiweq

23. Vanuit welke hoek het centrum van Rhenen ook werd gefotografeerd, steeds weer domineert de Cuneratoren, De hoge huizen links op de voorgrond zijn nog intact, al is er hier en daar in de loop der tijden wel wat aan verbouwd. Rechts (achter de haag) het begin van de Achterbergsestraatweg, in de volksmond genaamd de "Doodweg", vanwege de begraafplaats die aan deze weg ligt. De nieuwe en sterk verbeterde "Doodweg" begint ook heden ten dage nog op hetzelfde punt als op deze foto. De oude straatlantaarn staat nu misschien wel bij een antiekliefhebber in de tuin.

24. Een wel heel duidelijke prent van de Herenstraat bij de uitmonding van de Cuneralaan (rechts) en de Nieuwe Veenendaalseweg (het mannetje op de hoek). Heel duidelijk zijn de rails te zien van de tramlijn Utrecht-Arnhem - nog steeds een stoomtram, want de bovenleiding is er nog niet - die hier ombuigen om onderlangs de Grebbeberg te gaan. Boven over de berg zou voor de tram een niet haalbaar traject zijn geweest. De aanduiding "Stationsweg" is misleidend. De rij huizen is nog aanwezig, In het voorste wordt nu een Chinees restaurant geexploiteerd, Daarvoor had wijlen Carel Meijer er een textielzaak.

~;" -~.

~ ? .<.~ -

?~·A·-", _ _::.- ~

. .

~ -...,.-

RHENEN, - Heerestraat

25. Menig oud Rhenenaar zal met weemoed terugdenken aan zijn oude, vertrouwde stadje van voor de meidagen van 1940. Helemaal reehts was de textielwinkel "De Faam" gevestigd. De naam staat nog gedeeltelijk op de foto. Naast "De Faam" een gezellig drankwinkeltje. Aehter de boom de vroegere bakkerswinkel van de familie Koster. En dan te bedenken dat dit alles in enkele uren tijds in een grote puinhoop werd veranderd. Wie goed kijkt ziet een paard uit de toenmalige Koningsstraat komen. En op de aehtergrond kondigt zich een van de eerste auto's aan!

RHENEN, Heereetraat

26. De Herenstraat gezien vanaf de westkant. Op de achtergrond het postkantoor (met open torentje), dat gespaard bleef in de tweede wereldoorlog. In het patriciershuis rechts, achter het ijzeren hek, woonde de familie Beekman. Maar er staat n6g een bekend pand op deze plaats, dat he den ten dage is terug te vinden. Dat is links op de foto, namelijk achter de stoep met de hardstenen paaltjes: de vroegere sigarenfabriek Van Spaan en Bertram, later drukkerij "Cunera". Vanaf dat punt tot aan het postkantoor zijn de huizen in mei 1940 overeind gebleven. Maar dat was dan ook praktisch alles in de Herenstraat wat de oorlogsgesel overleefde. Er is intussen wel wat aan verbouwd.

r_ _ __

Groet uit.Rhcueu.

Uitgave G. H. FIERE~, Rhenen

v ,. /' "

;!:..c. e re ,-, VY;./ a k../

t

27. Een wat ruimere blik op de ooste1ijke ingang van het stadje, De muur links staat ernog steeds. Voor de born en zijn jonge exemp1aren in de p1aats gekomen. De boom reehts is verdwenen, evena1s het ijzeren hek daaraehter, dat vroeger de afseheiding vormde voor de tuin van "Bella Vista". Het gebouw reehts is het gemeentehuis. De overige bouwse1s gingen in mei 1940 verloren.

Greet ui t HHE,-E--.

'Yeg van het 't;ltioD,

28. De huizen links staan er allemaal nog, zij het soms wat verbouwd door winkelvestigingen. De weg (Herenstraat) is aanzienlijk breder geworden. Men nadert hier Rhenen's binnenstad vanaf het Viaduct.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek