COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Rhenen in oude ansichten

Rhenen in oude ansichten

Auteur
:   A.J. Bovenschen
Gemeente
:   Rhenen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3303-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rhenen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

G rutlcrstr aat

Rhcncn.

-.~ . ~-~

___ ~:_~_f.._t~p~:" ~-:7'":-.

39. Waar u hier de prachtige antieke pomp ziet,staat nu verenigingsgebouw "Irene". Ret pand achter de man met strohoed was overdag "bewaarschool" en's avonds naaischool. Er zijn nieuwbouwwoningen voor in de plaats gekomen.

40. Dit is de Hofsteeg. Tegenwoordig luidt de naam Hofstraat, Een van die prachtige steile straatjes tussen het Koningin Elisabethplantsoen en het Fred van de Paltshof. De Hofstraat is nog aardig intact gebleven. Uiteraard is die prachtige straatlantaarn op de voorgrond rechts allang verdwenen.

41. Een van de mooiste plekjes van oud-Rhenen was dit marktplein. Helaas ging veel van de oude glorie verloren. De stadswaag, het gebouw links, werd gesloopt, om over de pomp maar te zwijgen. Het oorspronkelijke stadhuis werd aanvankelijk sigarenfabriek, om daarna totaal in verval te geraken. De koepel werd overgeplaatst naar het in 1925 als gemeentehuis in gebruik genomen ,jongehereninstituut" aan de Herenstraat. Op de plaats van de pomp staat nu het noodpostkantoor. Het voormalige raadhuis zal gerestaureerd worden. AIleen weet niemand nog wanneer dat zal gebeuren.

42. De Cuneralaan is er nog net zo als hier op de foto. Aileen de aftakking (links) naar de Schoutenboorngaardweg is verlegd tot vlak voor de huizen achter de bornen.

43. Aan de Cuneralaan ligt het Cuneraheuveltje, vanwaar men een prachtig uitzicht heeft op de brug en de Betuwe. Vroeger zag men daar de spoorbrug (op deze foto nog te zien), die in de tweede were1doorlog werd verwoest: in mei 1940 gedeeltelijk en in september 1944 totaal. Daarvoor kwam eind 1957 een moderne verkeersbrug in de p1aats.

o. L. School en Prot: Bestedelingenhuis Rhenen

44. Ret verging de Nieuwe Veenendaalseweg al net zo als de oude. Aile bornen werden gerooid. En dat niet aileen. De open bare school links werd gesloopt en op de plaats van het daarnaast staande oude "Rusthuis" ofte wei "Protestants Bestedelingenhuis" werd het rnoderne bejaardencentrurn "De Toilekarnp" gebouwd.

RHENEN.

Bestcdelingenhuia met V~enendaaJsche laan~

45. Dit is het vroegere "Rusthuis" of "Protestants Bestedelingenhuis" van dichtbij gezien. Ret werd gesloopt en vervangen door "De Tollekamp". Van de bomen op deze foto is niets meer over. Ret antiek ijzeren hek is de begrenzing van de speelplaats van de vroegere openbare school op afbeelding 44.

46. Ook van de vroegere openbare school aan de Nieuwe Veenendaalseweg een foto van dichtbij. Enkele jaren geleden werd deze school gesloopt. Het terrein op de hoek van de Bantuinweg ligt nog braak in afwachting van een nieuwe bestemming. Op het moment van het neerschrijven van deze regels wordt gemompeld, dat hier de nieuwe apotheek voor Rhenen zal komen.

Open bare Lagere School

Rhenen.

47. Als aile oude pompen, die Rhenen vroeger rijk was, bewaard waren gebleven, zou de Grebbestad een "pompenmuseum" hebben kunnen openen. Zoals u ziet stond er ook al een pomp op de hoek van de Bantuinweg en de Nieuwe Veenendaalseweg. Achter de pomp prijkt de vroegere ambtswoning van het hoofd van de ernaast staande openbare school. Die woning werd gelijktijdig met de school gesloopt.

Rhenen

6penbare School

48. Bijna hetzelfde beeld als afbeelding 47. De foto werd wat meer naar het westen genomen, zodat wat duidelijker de hoekafronding nieuwe Veenendaalseweg-Bantuinweg is te zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek