Rijsbergen in grootmoeders tijd

Rijsbergen in grootmoeders tijd

Auteur
:   C.A.P. Rombouts en J.A.M. Buiks-Hendrickx
Gemeente
:   Zundert
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5861-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rijsbergen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De H. Mis is afgelopen, de bezoekers verlaten de kerk om zich langs de weg op te stellen en de feestelingen toe te juichen. Nu begint de tocht door het dorp. De meeste toeschouwers zijn ook naar de kerk geweest, want dan moet je gekleed zijn, dus met een hoofddeksel, muts, hoed of pet. Je fiets gebruik je als steunpunt of je zet hem zomaar tegen een gevel, niemand zal het in zijn hoofd halen om andermans fiets mee te nemen. Rechts achter de bomen, waar het gemeentehuis heeft gestaan, is hier een muur gemetseld.

40. Tijdens de folkloristische optocht beeldde men allerlei Rijsbergse tradities uit. Op een versierde wagen van de gouden bruiloft van W. v.d. Zanden-van Ham op 3 maart 1942 zien we buurtschap Tiggelt die het "erepelfooi op Schouwland" uitbeeldt. Erepelfooi is een oude Rijsbergse traditie. Als de aardappelen gerooid waren, hield men fooi, afscheidsmaal. Dit gebeurde meestal in de vorrn van een pannekoekenmaaltijd. Schouwland is een oude veldnaam van een perceel grand te Tiggelt. Op de wagen zien we van links naar rechts: Annemie Luteijn, To Mathijssen-Hendrickx, Anna Huybrechtsvan Hassel, Mie Vermeeren-Verheijen, Mie Frijters-Martens en Tom Aarts,

41. Een familiekiekje van de familie M. van Kuijck-Sips. Het echtpaar poseert hier samen met de kinderen, aanhang en de kleinkinderen ter gelegenheid van het veertigjarig huwelijksfeest in 1943, op het erfvan hun boerderijtje aan de Finestraat. Op het erf zien we typische voorwerpen die men in die tijd op elk Rijsbergs erf tegenkwam, zoals een slijpsteen en frambozentupsen.

42. Mobilisatie 1914. Belgische vluchtelingen in een serre van de familie De Kort. Zij hadden een kwekerij van planten, bloemen en druiven. De naam van de woning was "Maiano". Het huis was gemaakt van hout en stond op de hoek Bredaseweg-Risten. De namen van deze Belgen zijn niet bekend, maar op deze foto staat geschreven: "Rijsbergen 10 october 1914 Belgische vluchtelingen serre Maiano." Omdat Rijsbergen een grensdorp was waren er veel vluchtelingen in gezinnen ondergebracht.

43. Mobilisatie 1915. Achter de woning van bakker Douenburg poseerden de ingekwartierde soldaten met de aanwezige familie. In het midden bakker Toon Douenburg, rechts zijn vrouw Cornelia van Agtmaal-Douenburg en links Keeke Mathijssen. Aan de gezichten te zien was er geen gevaar voor oorlog. Op de emmer staat geschreven: "Mobilisatie 1915."

44. Mobilisatie 1918. De familie Huijbrechts met enkele ingekwartierde soidaten. Van links naar rechts: Drik Huijbrechts, Maria Huijbrechts-Rijken, Jos Huijbrechts, Ciska Huijbrechts, Kees Huijbrechts en Marie Huijbrechts. Ciska Huijbrechts stand bekend ais iemand die altijd bezig was. Men ziet haar hier ook sokken breien. Kees Huijbrechts was weI bakker, maar had meer liefhebberij in het boerenbedrijf. Op deze foto zien we hem met het "hakske" in zijn hand.

45. Mobilisatie 1916. Vele Nederlandse militairen waren in het dorp ingekwartierd. Deze groep staat voor het oude gemeentehuis en heeft zojuist de "veldpost" afgehaald. Het gedeelte met de ronde ingangspoort is de brandweergarage. Dit pand stond rechts naast de huidige pastorie. Het gebouw is in 1929 door de gemeente Rijsbergen overgedragen aan het rooms-katholieke kerkbestuur. Het kerkbestuur he eft het gebouw af laten breken en er een schutting laten metselen. Momenteel zijn er nog drie bomen over.

46. Onderwijsleerkrachten van de R.K. Jongensschool "St. Bavo" in 1935. Van links naar rechts: de heren C. Jorissen, P. Kuijpers en A. Coolen, juffrouw C. Huijbrechts, juffrouw B. Hoppenbrouwers, de heren G. v.d. Broek en G. Kimmel. Deze foto is gemaakt voor de woning van het hoofd van genoemde school, de heer P. Kuijpers. De woning is in 1925 door het roorns-katholieke kerkbestuur gebouwd en is gelegen aan de Antwerpseweg naast de huidige kleuterschool. De heer P. Kuijpers was het eerste hoofd van de rooms-katholieke jongens- en meisjesschool; hij is werkzaam geweest van 1 oktober 1923 tot 1 januari 1962.

47. In een van de drie lokalen van de meisjessehool werd in 1928 een naaisehool ingerieht. In 1930 is deze opleiding ondergebraeht in het meisjespatronaat; het tweede gedeelte was hier erg goed voor gesehikt. Dit gebouw is ingezegend op 22 september 1930. De foto is gemaakt in 1936; van links naar reehts: aan de naaimaehine Jaantje Jorissen, aan de voorste tafel Naantje Koeken, Naantje Martens, Miet Rombouts en To Frijters. Aehterste rij: Naantje Sprangers, de naam van de zuster is onbekend, Anna Mathijssen, Anneke Boot, Nellie Joosen, Anneke Oostvogels, Naantje Roover en Jo Daamen.

48. De leerlingen van de landbouwhuishoudeursus in de jaren dertig. Van links naar reehts op de grond: Bets v.d. Beemd, Miet Roovers, Anna Nouws, To Martens, Jo Roovers en Cor Martens. Zittend: Miet Daamen, To Huijbreehts, mevrouw Frens, mevrouw Huijbreehts en mevrouw Kuijpers. Derde rij: op het muurtje zit Dien de Bruijn, naast haar Mien Rombouts, Cor Bastiaansen, Pietje Martens, Wies Herijgers, Marie Braspenning, een onbekende, Pietje Roks, To Vriends, Cor Boomaerts, Naantje Kuijck, Marie Tax, juffrouw Simons en pastoor Verbunt. Bovenste rij: Miet Aerts, Cor Daemen, Jo v.d. Berg, Naantje Rens, Marie Staaltjens, Marie Jorissen, Cor Hoppenbrouwers, daarnaast drie meisjes uit Zundert, daaraehter Cor Roovers, Lies Rombouts en Miet Rombouts.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek